Kritiky.cz > Galerie > Čtvrtá hvězda (TV seriál)

Čtvrtá hvězda (TV seriál)

PB281593
PB281593
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtvrtá hvězda vyprá­ví pří­běh mla­dé­ho Štěpána (Václav Neužil), kte­rý zís­kal mís­to jako dru­hý noč­ní recepč­ní v tříhvěz­dič­ko­vém hote­lu Meteor na peri­fe­rii Prahy. Štěpána zají­má Pavlínka (Martha Issová), kte­rá zde pra­cu­je jako den­ní recepč­ní. Pavlínku ovšem neza­jí­má Štěpán, ale agre­siv­ní hote­lo­vý údrž­bář David (David Novotný), kte­rý se sna­ží unik­nout vyčer­pá­va­jí­cí­mu ero­tic­ké­mu zájmu své nad­ří­ze­né, hote­lo­vé mana­žer­ky Terezy (Lenka Krobotová). Ta se kro­mě Davida sna­ží i o zis­ká­ní čtvr­té hvězdy, jež by zvý­ši­la pres­tiž a úro­veň hote­lu. Její sna­hy ovšem nará­ží na sobec­tví, poho­dl­nost, lenost a zišt­nost pod­ří­ze­ných. Vysněná čtvr­tá hvězda ze všech zaměst­nan­ců hote­lu zají­má nejmé­ně býva­lé­ho man­že­la Terezy a ředi­te­le hote­lu Teodora (Martin Myšička). Jeho jedi­ným zájmem je zdo­ko­na­lit se v hra­ní čín­ské hry mahjong. Terezino úsi­lí maří osob­ní zájmy i dal­ších pod­ří­ze­ných: ambi­ci­óz­ní a zálud­ný kuchař Smutný (Jaroslav Plesl) dych­tí po mís­tu šéf­ku­cha­ře, melan­cho­lic­ký šéf­ku­chař Tichý (Miroslav Krobot) boju­je s trva­lý­mi násled­ky po úra­zu, den­ní recepč­ní František (Ivan Trojan) kšef­tu­je s pod­svě­tím a pak­tu­je se s nebez­peč­ným zlo­čin­cem Majorem (Pavel Šimčík), hote­lo­vá pro­sti­tut­ka Libuška (Klára Melíšková) tré­nu­je oddíl mlad­ších doros­ten­ců lakro­su, hote­lo­vý taxi­kář Jindra (Marek Taclík) je asi gay se sil­ným mateř­ským pudem a bar­man­ka Jiřina (Simona Babčáková) má man­ko.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16027 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72302 KB. | 19.05.2024 - 20:25:45