Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce 

Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce 

Kriz
Kriz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Inspektor Lee a detek­tiv James Carter si v hon­g­kon­gu uží­va­jí vysně­nou dovo­le­nou. Idylku náh­le pře­ru­ší výbuch bom­by na ame­ric­ké amba­sádě. Vše nasvěd­ču­je tomu, že za tero­ris­tic­kým úto­kem, při němž zemřou dva ame­rič­tí pře­kla­da­te­lé, sto­jí šéf jed­né z tri­ád a býva­lý par­ťák Leeova otce, Ricky Tan. Jelikož zesnu­lí „pře­kla­da­te­lé“ byli ve sku­teč­nos­ti ame­rič­tí taj­ní agen­ti, vyšet­řo­vá­ní se ují­má agent Sterling. Ovšem nebyl by to Lee, aby se nepus­til do pát­rá­ní „na vlast­ní pěst.“

Režisér Brett Ratner nás už podruhé(a naštěs­tí ne napo­sled) nechá­vá spad­nout do kolo­to­če nedo­ro­zu­mě­ní, tra­pa­sů a rva­ček, kte­ré roz­pou­tá­vá Carterova veli­ce rychlá(a nemé­ně drzá) „huba“ a jejichž řeše­ní při­ná­ší Leeovy pěs­ti. Setkáváme se s vel­mi vděč­ným téma­tem nesou­ro­dé dvoj­ky a snad ješ­tě vděč­něj­ší jazy­ko­vou bari­é­rou.

Role čer­né­ho losan­ge­les­ké­ho postra­chu zločinců(a nad­ří­ze­ných) Cartera a roz­váž­né­ho hon­g­kon­gské­ho slušňá­ka Leea si opět střih­li Chris Tucker(s doko­na­lou schop­nos­tí impro­vi­zo­vat) a Jackie Chan(s doko­na­le nau­če­ný­mi tex­ty). Na fil­mu je, mys­lím, dob­ře znát abso­lut­ní nasa­ze­ní všech her­ců. Ratner je vel­ký per­fek­ci­o­nis­ta a tak se někte­ré scé­ny toči­ly tře­ba 20x, dokud z nich nedo­stal maxi­mum. V roli nebez­peč­né vra­žed­ky­ně Hu Li opět nezkla­me Zhang Ziyi, zná­má z fil­mu Tygr a drak.

Sledováním fil­mu strá­ví­te pří­jem­ných, leč krát­kých, 87 minut, plných zába­vy a mož­ná i napě­tí. Jestliže se vám líbi­la jed­nič­ka, bude­te oprav­du mile pře­kva­pe­ni. Porovnám-li prv­ní a dru­hý díl, vítěz­ství musí pad­nout na stra­nu akč­něj­ší­ho a zábav­něj­ší­ho, tedy dílu dru­hé­ho.


Podívejte se na hodnocení Křižovatka smrti 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64858 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71654 KB. | 13.06.2024 - 21:40:18