Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > LIGHTFALL: Poslední paprsek světla

LIGHTFALL: Poslední paprsek světla

392799292 10222733950129477 9054808301509352209 n
392799292 10222733950129477 9054808301509352209 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I nejmen­ší děti rádi čtou kni­hy, nebo se ale­spoň o to pokou­ší, ale u roz­sáh­lé­ho tex­tu moc dlou­ho nevy­dr­ží. Ideálním řeše­ním pro tyto dět­ské čte­ná­ře jsou komiksy, kte­ré díky pou­ta­vým obráz­kům a nená­roč­né­mu tex­tu vel­mi rych­le vtáh­nout do děje a skvě­le roz­ví­jí dět­skou před­sta­vi­vost a fan­ta­zii.

Chcete-li potě­šit své děti, urči­tě nenech­te bez povšim­nu­tí dět­ský dob­ro­druž­ný fan­ta­sy komiks „Poslední paprsek svět­la“, kte­rý vás doslo­va pohl­tí svý­mi kou­zel­ný­mi barva­mi a nená­roč­ným pří­bě­hem o rodí­cím se vel­kém přá­tel­ství a nezišt­né pomo­ci.

První díl série Lifhtfall z pera vel­mi talen­to­va­né­ho ilu­strá­to­ra Tima Proberta se může­te těšit na pohád­ko­vý pří­běh plný dob­ro­druž­ství a kou­zel­né magie, jež bude dýchat ze všech strá­nek této kni­hy.

Hlavní hrdin­kou je díven­ka Bea, kte­rou jako malé dít­ko nale­zl děde­ček Vepří čaro­děj, a nyní s ním žije hlu­bo­ko v les­ní říši Irpa. Společně si žijí poklid­ný život, vaří lek­tva­ry z les­ních byli­nek a hlav­ně opatru­jí pla­mí­nek věč­né­ho svět­la, prav­dě­po­dob­ně posled­ním na svě­tě.

Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy jed­no­ho rána za vel­mi záhad­ných okol­nos­tí zmi­zí děde­ček. Jelikož posled­ní dobou je vel­mi roz­tr­ži­tý a čas­to zapo­mí­ná, má o něj Bea vel­ký strach, a pro­to se ho roz­hod­ne jít hle­dat.

Na své dob­ro­druž­né výpra­vě potká­vá na obra Cada s vel­kým srd­cem, jež rád pomá­há a nerad se cítí sám, pro­tož jak se zdá, je on jedi­ný poto­mek dáv­né­ho rodu Galdurianů. Společnými sila­mi zdo­lá­va­jí nástra­hy a pře­káž­ky na ces­tě za nale­ze­ním dědeč­ka...

Kniha hned na prv­ní pohled upou­tá svý­mi nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi, jež si zís­ka­jí srd­ce kaž­dé­ho čte­ná­ře. Kouzelné, živé a dech berou­cí obráz­ky, co svět fan­tasie při­vá­dí ke sku­teč­né­mu živo­tu, a to nejen díky půso­bi­vým barev­ným pro­ve­de­ním, ale i roz­kres­le­ním jed­not­li­vých obráz­ků až do nejmen­ších detai­lů.

Roztomilé a něž­né ztvár­ně­ní posta­vi­ček Bey a Cada vás budou pro­vá­zet celým tím­to pří­bě­hem a jed­not­li­vý­mi dob­ro­druž­ství­mi, z nichž na vás bude sálat sil­né pou­to rodin­ných vazeb a přá­tel­ství, ale také síla nezkrot­né­ho odhod­lá­ní a vel­ké odva­ze a sta­teč­nos­ti.

Poslední paprsek svět­la je nená­roč­ný komiks pro malé i vel­ké čte­ná­ře, jež si v sobě nese nejen bar­vi­tá dob­ro­druž­ství, ale i skry­tá posel­ství, na něž v našem kaž­do­den­ním živo­tě dost čas­to zapo­mí­ná­me. Ztrácíme totiž vel­ké hod­no­ty, jako je přá­tel­ství, rodin­né vaz­by, nezišt­ná pomoc, umě­ní naslou­chat, podat pomoc­nou ruku, nebát se ozvat a hlav­ně jít si za svý­mi sny.

A prá­vě tato kni­ha učí děti obje­vo­vat nejen svět fan­ta­zie, ale i ty pra­vé hod­no­ty živo­ta, čímž se stá­vá nejen pohád­ko­vým pří­bě­hem plné fan­ta­zie, ale i uči­te­lem živo­ta....

 

LIGHTFALL: Poslední paprsek svět­la

Kniha prv­ní

Autor: Tim Probert

Přeložil: Lukáš Novák

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 255

ISBN: 978-80-00-07156-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96768 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72339 KB. | 25.05.2024 - 21:53:44