Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Ponořte se do světa Assassin’s Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí

Ponořte se do světa Assassin’s Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí

Foto:Ubisoft Entertainment.
Foto:Ubisoft Entertainment.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ubisoft s hrdos­tí ozna­mu­je, že je k dis­po­zi­ci bez­plat­ná zku­šeb­ní ver­ze hry Assassin’s Creed® Mirage! Vstupte do svě­ta devá­té­ho sto­le­tí Bagdádu a zažij­te na vlast­ní kůži pří­běh Basima Ibn Ishaq, chyt­ré­ho zlo­dě­je ulic, kte­rý hle­dá odpo­vě­di a spra­ve­dl­nost.

Staňte se Mistrem Parkouru

Bezplatná zku­šeb­ní ver­ze vám umož­ní pro­zkou­mat ruš­ný Bagdad v plné jeho krá­se a zažít ply­nu­lý par­kour, kte­rý je sérií Assassin’s Creed pro­slu­lý. Probojujte se uli­ce­mi, špl­hej­te po archi­tek­to­nic­kých skvos­tech a před­vá­děj­te akro­ba­tic­ké kous­ky, kte­ré vám pomo­hou unik­nout před nepřá­te­li a dosáh­nout vašich cílů.

Zažijte Plnou Verzi Hry - Dvě Hodiny Zábavy

Bezplatná zku­šeb­ní ver­ze vám dává mož­nost vychut­nat si plný obsah hry Assassin’s Creed® Mirage po dobu dvou hodin. To zahr­nu­je hlav­ní pří­bě­ho­vou kam­paň, ved­lej­ší mise a akti­vi­ty, kte­ré vám pomo­hou dozvě­dět se více o Basimovi a jeho ces­tě k tomu, aby se stal mis­trem asa­sí­nů.

Uložte si svůj Pokrok

Ať už se roz­hod­ne­te hru zakou­pit hned po vyzkou­še­ní, nebo si ji nechá­te na poz­dě­ji, váš postup ve hře se po skon­če­ní zku­šeb­ní doby ulo­ží. To zna­me­ná, že se může­te bez obav pus­tit do pro­zkou­má­vá­ní Bagdádu a vědět, že váš čas a úsi­lí nebu­dou ztra­ce­ny.

Neváhejte a vyzkou­šej­te si Assassin’s Creed® Mirage ješ­tě dnes!

Bezplatná zku­šeb­ní ver­ze je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na PC, PlayStationu a Xboxu. Staňte se nej­vše­stran­něj­ším a nej­vy­na­lé­za­věj­ším asa­sí­nem v his­to­rii série a pro­zkou­mej­te divy Bagdádu v tom­to str­hu­jí­cím dob­ro­druž­ství.

Další infor­ma­ce:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69997 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72297 KB. | 20.05.2024 - 03:28:13