Kritiky.cz > Domácí rady > Lidové způsoby, jak eliminovat touhu po alkoholu

Lidové způsoby, jak eliminovat touhu po alkoholu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé, kte­ří jsou závis­lí na alko­ho­lu, čas­to nema­jí dosta­tek vůle k tomu, aby absol­vo­va­li odvy­ka­cí kůru na spe­ci­a­li­zo­va­ných kli­ni­kách. Je vel­mi důle­ži­té vědět, jak pře­stat pít. Na tom není nic špat­né­ho, ??pokud pří­buz­ní a přá­te­lé pomá­ha­jí pře­ko­nat závis­lost pomo­cí recep­tů tra­dič­ní medi­cí­ny.

Lidové léky lze pou­žít jako hlav­ní léčbu nebo jako dopl­něk k lékům.

Nejběžnější léč­bou alko­ho­lis­mu je bylin­ná medi­cí­na.  V lido­vém léči­tel­ství se pou­ží­va­jí byli­ny k vystříz­li­vě­ní ve for­mě čaje. Používá se rus­ký čaj, kopyt­ník evrop­ský, tře­zalka teč­ko­va­ná a dal­ší.

Odvary pro vnitřní použití

Mezi hlav­ní pat­ří:

 Ruský čaj. Výjimečný nápoj našich před­ků, sni­žu­je tou­hu po alko­ho­lu, pomá­há vyrov­nat se s koco­vi­nou. K pří­pra­vě recep­tu­ry je tře­ba smí­chat lis­ty rus­ké­ho čaje s lis­ty tymi­á­nu v pomě­ru 5: 1, zalij­te vrou­cí vodou, nech­te 30 minut vylu­ho­vat a vypij­te nejmé­ně 5 šál­ků den­ně. Při akut­ní tou­ze po alko­ho­lu pomů­že jeho pou­ži­tí ome­zit potře­bu pití.

Tymián. V boji pro­ti závis­los­ti na alko­ho­lu je účin­ný odvar z tymi­á­nu. Je tře­ba zalít 15 gra­mů rost­li­ny 500 mili­li­t­ry vrou­cí vody a pone­chat ji ve vod­ní láz­ni po dobu 15 minut. Jakmile pro­dukt vychlad­ne, musí být zfil­tro­ván, nut­no při­dat do počá­teč­ní­ho obje­mu pře­va­ře­nou vodu. Pijte 50 gra­mů ráno a večer po dobu 10 dnů. Po týd­nu je mož­né kůru v pří­pa­dě potře­by opa­ko­vat.

Kopytník. Bylina se zali­je vrou­cí vodou a na mír­ném ohni se vaří po dobu 20 minut. Poté je tře­ba ji ochla­dit, pře­ce­dit a pít po dobu tří týd­nů lží­ci 5x den­ně.

Třezalka teč­ko­va­ná. V pokro­či­lých pří­pa­dech může­te pře­stat pít navždy pou­ze nor­ma­li­za­cí emoč­ní­ho sta­vu. Dobrý lido­vý lék jako anti­de­pre­si­vum je odvar z lis­tů a kvě­tů tře­zalky teč­ko­va­né.  Po dvou týd­nech pou­ží­vá­ní je patr­ný výsle­dek. Potřebujete 4 polév­ko­vé lží­ce suše­né rost­li­ny, zalij­te 0,5 lit­ru vrou­cí vody a dej­te na tma­vé mís­to, dokud nebu­de úpl­ně vychla­ze­no. Pijte hrne­ček před jíd­lem ráno a večer po dobu jed­no­ho měsí­ce.


Foto: PixabayČlánek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42172 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71572 KB. | 13.07.2024 - 14:20:14