Kritiky.cz > Recenze knih > Zatímco spala, její život se změnil od základů

Zatímco spala, její život se změnil od základů

liz lawler zatimco jsi spala 1
liz lawler zatimco jsi spala 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doktorka Alex Taylorová sa pro­bu­dí při­pou­ta­ná na ope­rač­ním sto­le. Muž, kte­rý se nad ní sklá­ní, není lékař, a vol­ba, do kte­ré ji nutí, je nevý­slov­ně absurd­ní a kru­tá. Když Alex zno­vu pro­cit­ne, nemá na těle žád­né sto­py po zra­ně­ní. Kromě toho vůbec nikdo nechce její­mu hrůz­né­mu zážit­ku věřit. Zdá se, že se Alex zbláz­ni­la a vše se ode­hrá­lo jen v její hla­vě. Vždyť pro její tvr­ze­ní nee­xis­tu­jí žád­né důka­zy. Vše se ale změ­ní, když na její oddě­le­ní při­ve­zou ženu, kte­rá Alex krát­ce před­tím, než zemře, pro­zra­dí, že má za sebou stej­né utr­pe­ní jako ona.

A to je jen začá­tek. Postupně se obja­vu­jí dal­ší udá­los­ti potvr­zu­jí­cí Alexinu prav­du. Věta, kte­rou řekl onen ďábel­ský lékař, nasprejo­va­ná na před­ním skle její­ho auta. Umírající žena, kte­rou někdo pře­jel autem, leží­cí na jejím par­ko­va­cím mís­tě. Téměř smr­tel­ná zámě­na vak­cí­ny urče­né pro jed­no­ho z paci­en­tů. Alex tuší, že její trýzni­tel po ní jde a neza­sta­ví se před ničím a ví, že její jedi­nou šan­cí na pře­ži­tí se stá­vá nale­ze­ní něko­ho, kdo jí uvě­ří.

Thriller Zatímco jsi spa­la vás hned od začát­ku vtáh­ne do děje. Společně s Alex pro­ži­je­te zou­fal­ství a strach o život a násled­nou bez­na­děj a pochy­by, kte­ré ji nepře­stá­va­jí pro­ná­sle­do­vat. Budete se ptát, co se vlast­ně děje a jaká je prav­da, a zkou­šet odha­lit původ­ce Alexina neštěs­tí. To se vám ale prav­dě­po­dob­ně nepo­da­ří. Autorka si totiž s čte­ná­řem hra­je. Když na něja­kou posta­vu vrh­ne stín pode­zře­ní, při­jde vzá­pě­tí s pře­svěd­či­vý­mi argu­men­ty o nevi­ně dané posta­vy, a stej­ně to fun­gu­je i opač­ně, tak­že  si nemů­že­te být ničím jis­tí.

Do děje zasáh­nou nejen lidi, kte­ří by rádi videli Alex za mří­že­mi, ale obje­ví se i neče­ka­ní spo­jen­ci při­ná­še­jí­cí ale­spoň malou nadě­ji, že vše může dopad­nout když už ne dob­ře, tak ale­spoň sne­si­tel­ně, a  vy jste tak při čte­ní v neu­stá­lém napě­tí, zda se Alex poda­ří nejen pře­žít, ale i pro­ká­zat, že nespácha­la zlo­či­ny, ze kte­rých ji poli­cie obvi­ňu­je. Příběh ozvlášt­ňu­je moc pove­de­ná meta­fo­ra týka­jí­cí se poví­dá­ni o egypt­ské Putifarce, kte­rá na kon­ci náh­le zís­ká obrov­ský význam a odha­lí vám něco, co vám během čte­ní uni­ka­lo. I po tomhle odha­le­ní ale Alexino trá­pe­ní pokra­ču­je a napě­tí je v kni­ze pří­tom­né až do posled­ni stra­ny. Liz Lawler ve své prvo­ti­ně spo­ji­la atrak­tiv­ní lékař­ské pro­stře­dí se str­hu­jí­cím pří­bě­hem, poli­cej­ním vyšet­řo­vá­ním a pro­pra­co­va­ný­mi posta­va­mi - a výsle­dek je více než uspo­ko­ji­vý.

Hodnocení: 100%

ZATÍMCO JSI SPALA

Autorka: Liz Lawler

Originální název: Don´t Wake Up

Překlad: Jan Mrlík

Obálka: Emil Křižka

Vydáno: Alpress, 2018

Počet stran: 320


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Říkali jí Tigřice z Forli18. května 2019 Říkali jí Tigřice z Forli Caterina Sforza, dcera vévody z Milána a manželka Girolama Riaria, vládce Forli a Imoly, byla nejodvážnějším válečníkem, jakého renesanční Itálie poznala. Vládla svým vlastním zemím, […] Posted in Recenze knih
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […] Posted in Recenze knih
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […] Posted in Recenze knih
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […] Posted in Recenze knih
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69782 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71888 KB. | 23.07.2024 - 15:49:29