Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Malá mořská víla

Malá mořská víla

369171806 679434554232268 4646277754049596479 n
369171806 679434554232268 4646277754049596479 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádku o Malé moř­ské víle všich­ni moc dob­ře zná­me, a nyní máme pří­le­ži­tost pře­svěd­čit se na vlast­ní oči, jak moc si s tím­to pří­bě­hem (z pera zná­mé­ho dán­ské­ho spi­so­va­te­le Hanse Christiana Andersena) vyhrál sám reži­sér Rob Marshal a scé­náris­té Jane Goldman a David Magee.

Hlavní hrdin­kou je krás­ná a zví­da­vá, někdy na můj vkus až moc nepo­sed­ná a tvr­do­hla­vá, mla­dič­ká víla, kte­rá doko­na­le zosob­ňu­je všech­ny vlast­nos­ti nespou­ta­né­ho a hra­vé­ho mlá­dí, jež si jde pev­ně za svý­mi sny, a to i přes veš­ke­ré záka­zy.

Ariel není jen tak oby­čej­ná moř­ská pan­na, ona je navíc ješ­tě nejmlad­ší dce­rou krá­le oce­á­nů Tritona, kte­ré­ho by jako své­ho otce měla poslou­chat. Opak je však prav­dou. Jejím nej­vět­ším snem a přá­ním je poznat „onen zapo­vě­ze­ný svět“, ten tam naho­ře na sou­ši. Bohužel pro jeho pozná­ní je ochot­ná obě­to­vat coko­liv, a to i za cenu nej­vyš­ší.

I přes veš­ke­ré záka­zy vyplou­vá na hla­di­nu, kdy při jed­né bou­ři ztros­ko­tá loď, z níž zachrá­ní pohled­né­ho prin­ce Erika, do kte­ré­ho se hned na prv­ní pohled zami­lu­je.

Aby ho moh­la násle­do­vat a zůstat s ním na sou­ši, bude muset něco obě­to­vat. S vypo­čí­ta­vou moř­skou čaro­děj­ni­cí Uršulou pro­to uza­ví­rá tak tro­chu zálud­nou doho­du, díky kte­ré může zůstat něja­kou chví­li na sou­ši, ale sama netu­ší, že Uršula má svůj taj­ný plán, jak zís­kat koru­nu její­ho otce a ovlád­nout tak celý pod­moř­ský svět.

Podaří se Ariel přelstít zákeř­nou a mocich­ti­vou Uršulu a zís­kat si srd­ce a lás­ku své­ho milo­va­né­ho pro­tějš­ku?

V hlav­ní roli Malé moř­ské víly může­me spat­řit mla­dič­kou hereč­ku Halle Bailey, kte­rá se role zhos­ti­la vel­mi bra­vur­ně a před­ved­la své doko­na­lé herec­ké doved­nos­ti.

Já osob­ně jsem se však nedo­ká­za­la sžít s tou­to „fil­mo­vou“ před­sta­vou, kde malá moř­ská víla nepů­so­bí zrov­na jako „pobled­lá“ moř­ská bytost z hlu­bin moře, ale spí­še jako čoko­lá­do­vá krás­ka ošle­ha­ná sahar­ským slun­cem, ale to je asi jen o zvy­ku a prv­ním dojmu.

Na celém fil­mu se mi asi nej­ví­ce líbi­lo doko­na­le pro­pra­co­va­né - a to i do nejmen­ších detai­lů - pod­moř­ské pro­stře­dí, kte­ré hýři­lo spous­ty barev a úžas­ných tvo­rů a rost­lin, kte­ré doslo­va láka­li k tomu, aby si na ně člo­věk sáhl. 

Velmi jsem oce­ni­la, že samot­ný pří­běh byl „oko­ře­něn“ uchu laho­dí­cím pís­ním a melo­di­ím, jež doko­na­le pod­trh­ly ten­to pří­běh a zavr­ši­ly koneč­nou záplet­ku děje.

Filmová pohád­ka sice trvá úcty­hod­ných 135 minut, ale děti se roz­hod­ně u ní nudit nebu­dou. Do děje je vtáh­ne roz­pus­ti­lá víla, kte­rá je pro­ve­de kou­zel­ným pod­moř­ským svě­tem a roz­tan­čí je v melo­di­ích chytla­vých pís­ní­ček. Je to pří­běh, kte­rý ve vás zane­chá plno sil­ných emo­cí.

 

Malá moř­ská víla

Dobrodružný/Rodinný/Fantasy/Muzikál

USA, 2023, 135 minut

Režie: Rob Marshall

Předloha: Hans Christian Andersen

Scénář: Jane Goldman, David Magee

Kamera: Dion Beebe

Hudba: Alan Menken, Lin-Manuel Miranda

Hrají: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy Javier Bardem, Noma Dumezweni, Art Malik, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkafina, Jessica  Alexander


Podívejte se na hodnocení Malá mořská víla na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46292 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72027 KB. | 26.02.2024 - 00:07:26