Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Animovanou muzikálovou pohádku „PŘÁNÍ“ si děti ihned zamilují

Animovanou muzikálovou pohádku „PŘÁNÍ“ si děti ihned zamilují

434401214 387793014017069 2415658260148493481 n
434401214 387793014017069 2415658260148493481 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na ani­mo­va­nou a skvě­le zhu­deb­ně­nou pohád­ku PŘÁNÍ se nej­ví­ce těši­ly hlav­ně moje děti, jež si jí již kon­cem roku zami­lo­va­ly v kině, a nyní jí koneč­ně mají k dis­po­zi­ci i ke shléd­nu­tí na @disney+.

Hlavní hrdin­kou fil­mu Přání je dív­ka  jmé­nem Asha před­sta­vu­jí­cí nebo­jác­né mlá­dí, kte­ré je schop­né jít si pev­ně za svý­mi sny spo­lu s pod­po­rou svých nej­bliž­ších, rodi­ny a přá­tel.

Asha má mož­nost stát se hlav­ní rukou čaro­dě­je a krá­le Magnifica, a být tak jeho jedi­nou učed­ky­ní, ale díky své prav­do­mluv­nos­ti a citu pro spra­ve­dl­nost dochá­zí již při prv­ním setká­ní ke tře­ní ploch mezi ní a čaro­dě­jem.

Sama zjiš­ťu­je, že onen na prv­ní pohled „hod­ný a krás­ný čaro­děj a král“ má ve sku­teč­nos­ti jinou tvář a hlav­ně tem­nou duši, neboť v jádru je zlý, mani­pu­la­tiv­ní a baží­cí po moci. Magnifico ze stra­chu, že by někdo mohl zni­čit jeho sen o krá­lov­ství a jeho vlád­nu­tí, se neští­tí živit se na síle přá­ní všech lidí ze své­ho krá­lov­ství.

Přání, jež bed­li­vě stře­ží ve věži a čer­pá z nich obrov­skou sílu a ener­gii, a  když se mu zachce, tak čas od času něja­ké to „neškod­né“ přá­ní i něja­ké­mu nebo­žá­ko­vi vypl­ní. Asha toto vše vní­má jako vel­kou zra­du a sva­to­krá­dež, a roz­hod­ne se to za kaž­dou cenu změ­nit.

Pod hvězd­nou oblo­hou, kam cho­di­la se svým milo­va­ným otcem, vyřkne moc­né přá­ní a vesmír jí sku­teč­ně vysly­ší a pošle jí na pomoc září­cí a kou­zel­nou ener­gii v podo­bě hvězdy. Podaří se jí vzdo­ro­vat moc­né­mu nepří­te­li krá­li Magnificovi a zachrá­ní všech­ny své přá­te­lé a blíz­ké? Podaří se jí navrá­tit všem jejich dáv­no ztra­ce­né sny?

Jednotlivé posta­vič­ky na plát­ně krás­ně oží­va­jí na poza­dí vel­mi chytla­vých tónů pís­ni­ček, kte­ré vám budou ješ­tě dlou­ho pří­jem­ně rezo­no­vat v hla­vě. 

Tvůrci si pohrá­li nejen se zob­ra­ze­ním jed­not­li­vých posta­vi­ček, z nichž sála­jí emo­ce, ale i s pro­stře­dím např. fas­ci­nu­jí­cí záběr Ashy na stro­mě, kdy pro­sí pod hvězd­nou oblo­hou pro­sí vesmír o zázrak a vysly­še­ní její­ho přá­ní. Dalším tako­vým skvě­lým obra­zem je věž, na jejímž stro­pě tan­cu­jí „uvěz­ně­ná, ode­jmu­tá“ přá­ní pod­da­ných.

PŘÁNÍ je oddycho­vá podí­va­ná na mile strá­ve­ný večer s dět­mi, kte­rá roz­hod­ně niko­ho neu­ra­zí, ale nao­pak potě­ší. A ti pozor­ní divá­ci si v této pohád­ce najdou mno­há skry­tá posel­ství, jež sto­jí za to si při­po­me­nout. 

Je to pohád­ka o snech, vel­ké odva­ze, ale i o koná­ní drob­ných zázra­ků a v nepo­sled­ní řadě i ve víře v sebe sama.

 

PŘÁNÍ

Žánr: akč­ní, dob­ro­druž­né, ani­mo­va­ný film, fan­ta­sy, pro děti

USA/2023/ 90 minut

Režie: Chris Buck, Fawn VBeerasunthorn

Scénář: Jennifer Lee, Allison Moore

Hudba: Dave Metzger

Hrají: Ariana DeBose, Chris Pine, Evan Peters, Alan Tudyk, Harvey Guillén, Victor Garber, Della Saba, Angelique Cabral, Ramy Youssef, Natasha Rothwell, Jon Runitsky a dal­ší. 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mezi živly: Animovaný film plný lásky a dobrodružství15. září 2023 Mezi živly: Animovaný film plný lásky a dobrodružství Mezi živly je animovaný film nejen pro děti, ale i dospělé, jež rozhodně nikoho neurazí, a přitom příjemně zahřeje u srdce. Samotný děj této fantasy pohádky se odehrává na tajuplném místě […] Posted in Filmové recenze
  • SKRYTÁ ČÍSLA28. dubna 2024 SKRYTÁ ČÍSLA Na filmovém plátně se čas od času objeví snímek, jež vychází nejen z historických událostí, ale snaží se přiblížit i osudy významných lidí, jež v životě něco skutečně dokázali ve prospěch […] Posted in Filmové recenze
  • Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek8. dubna 2024 Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek Na film "Chudáčci", jež se pyšní titulem čtyř Oskarů (tj. za Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, Nejlepší návrh kostýmů, Nejlepší výprava , Nejlepší masky a vlasový styling), a […] Posted in Filmové recenze
  • MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery"24. března 2024 MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery" Marvels je volným pokračováním filmu Captain Marvel z roku 2019, ale milovníky "Marvelovek" si asi zas až tolik moc nezíská a nepotěší. Tento film si spíše užijí a oblíbí mladí teanageři, […] Posted in Filmové recenze
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • MULAN10. března 2024 MULAN Pokud jste dostali chuť shlédnout film na pozadí čínské legendy plný akčních bojových scén, nezapomenutelné a kouzelné přírody, a až do posledního detailu propracovaných kostýmů a líčení, […] Posted in Filmové recenze
  • scale (1)9. března 2024 Poslední opravna hudebních nástrojů Ve filmovém světě mám kromě jiného ráda i dokumentární snímky, jež mapují historické události, výzmané osobnosti, vynálezy anebo kuriozity, jež stojí za to, aby se dostali do podvědomí […] Posted in Filmové recenze
  • Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru5. března 2024 Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru Jednou za čas není od věci doplnit si klasická díla z historie světového filmu a Netvor z Černé laguny patří přesně mezi takové případy. Kdo by však čekal směšné béčko, které pobaví svou […] Posted in Filmové recenze
  • FREE GUY3. března 2024 FREE GUY Máte-li chuť na nějakou odpočinkovou komedii s tématikou videoher, kde nebude o akce a vtipné hlášky nouze, určitě si nenechte ujít film FREE GUY v hlavní roli s úžasným hercem Ryanem […] Posted in Filmové recenze
  • STVOŘITEL25. února 2024 STVOŘITEL Akčně laděné sci-fi STVOŘITEL je film, který nikoho neurazí a naopak příjemně naladí na skvěle strávený večer. Pokud však očekáváte thriller plný napětí, bojových scén, kde jste neustále […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44642 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72338 KB. | 28.05.2024 - 04:00:56