Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Michael York: Cesta od Hamleta k Králi Learovi

Michael York: Cesta od Hamleta k Králi Learovi

Photo © Hallmark Entertainment
Photo © Hallmark Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Každý chce hrát Hamleta, když je mla­dý. A když je člo­věk sta­rý, chce hrát Krále Leara. A dou­fá­te, že „Hamleta“ bude­te dělat mno­ho­krát, pro­to­že nikdy se vám to nepo­ve­de najed­nou. Je to tak nevy­čer­pa­tel­ně fas­ci­nu­jí­cí. Shakespeare je tak geni­ál­ní, pro­to­že nemu­sí­te vědět, co autor zamýš­lel, pro­to­že neví­te, co zamýš­lel. Chce jen, abys­te pou­ži­li svou před­sta­vi­vost, dá vám pár skvě­lých slov a pak uvi­dí­te, kde skon­čí­te.“

Předtím, než Michael York v roce 1964 absol­vo­val stu­di­um ang­lič­ti­ny na Oxfordské uni­ver­zi­tě, absol­vo­val tur­né s Národním diva­dlem pro mlá­dež a hrál také v Oxfordské uni­ver­zit­ní dra­ma­tic­ké spo­leč­nos­ti a v sou­bo­ru University College Players. Po něja­ké době půso­be­ní v Dundee Repertory Theatre, kde hrál ve hře Brendana Behana „Rukojmí“, nastou­pil York do National Theatre pod vede­ním Laurence Oliviera, kde spo­lu­pra­co­val s Francem Zeffirellim při insce­na­ci „Mnoho povy­ku pro nic“ v roce 1965. Po roli Jolyona (Jollyho) v brit­ské tele­vi­zi ve fil­mu Sága rodu Forsytů (The Forsyte Saga, 1967) debu­to­val York ve fil­mu jako Lucentio v Zeffirelliho Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew, 1967) a poté byl obsa­zen do role Tybalta v Zeffirelliho fil­mo­vé adap­ta­ci Romea a Julie z roku 1968.

York také ztvár­nil Briana Robertse ve fil­mo­vé ver­zi „Kabaretu“ Boba Fosseho (1972, viz níže), D’Artagnana v adap­ta­ci „Tří muš­ke­tý­rů“ z roku 1973 a v pokra­čo­vá­ní „Čtyř muš­ke­tý­rů“ z roku 1974 a titul­ní posta­vu ve fil­mo­vé adap­ta­ci „Loganova útě­ku“ (1976).

York pro­hlá­sil, že jeho nej­vět­ší chy­bou v kari­é­ře bylo odmít­nu­tí hlav­ní role ve fil­mu „Love Story“ (1970). Producenti mu za hlav­ní roli nabíd­li tarif­ní sazbu spo­lu s 10 % z hrubé­ho zis­ku. York měl pocit, že film nevy­dě­lá žád­né pení­ze, a tak odmí­tl. Toto roz­hod­nu­tí ho v roce 1970 stá­lo hod­ně přes 10 mili­o­nů dola­rů. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Michaele Yorku!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57863 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72408 KB. | 24.05.2024 - 11:56:05