Kritiky.cz > Novinky ze světa her > PayDay 2: akční kooperativní střílečka zdarma v Epic games

PayDay 2: akční kooperativní střílečka zdarma v Epic games

Foto: OVERKILL - a Starbreeze Studio.& Starbreeze Publishing AB
Foto: OVERKILL - a Starbreeze Studio.& Starbreeze Publishing AB
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte rádi akč­ní koo­pe­ra­tiv­ní stří­leč­ky, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšla zdar­ma v Epic games hra PayDay 2, kte­rá vás zave­de do svě­ta zlo­či­nu a lou­pe­ží. Společně se tře­mi přá­te­li si může­te vybrat z řady dyna­mic­kých kon­trak­tů a pro­vá­dět růz­né lou­pe­že v ban­kách, kasi­nech, gan­gs­ter­ských úkry­tech a dal­ších mís­tech. Můžete si zvo­lit svou stra­te­gii - buď se sna­žit být nená­pad­ní a neza­ne­chat sto­py, nebo se pro­bo­jo­vat pro­ti vlnám tvr­dých poli­cis­tů. Každá lou­pež je jiná a nabí­zí spous­tu mož­nos­tí a výzev.

PayDay 2 je hra, kte­rá se neu­stá­le vyví­jí a roz­ši­řu­je. Od své­ho vydá­ní v roce 2013 dosta­la stov­ky aktu­a­li­za­cí, kte­ré při­da­ly nové lou­pe­že, hra­tel­né posta­vy, zbra­ně a dal­ší obsah, stej­ně jako nové her­ní funk­ce a vylep­še­ní. Hra také dis­po­nu­je živou a váš­ni­vou hráč­skou komu­ni­tou, kte­rá při­spí­vá svý­mi návrhy, nápa­dy a obsa­hem na ste­am Workshopu.

PayDay 2 je hra, kte­rá vám umož­ní sku­teč­ně si při­způ­so­bit svou posta­vu. Můžete si vybrat svou oblí­be­nou mas­ku a upra­vit její vzhled, vyba­vit se zbra­ně­mi a doplň­ky pod­le vaše­ho vku­su a zvo­lit si doved­nos­ti a perk dec­ky pod­le vaše­ho sty­lu hra­ní. Kombinací a mož­nos­tí je téměř neko­neč­no.

Pokud vás tato hra zau­ja­la, nevá­hej­te a stáh­ně­te si ji zdar­ma na Epic games sto­re. Akce pla­tí jen do 15. červ­na 2023, tak nezmeš­kej­te tuto jedi­neč­nou pří­le­ži­tost zažít adre­na­li­no­vé lou­pe­že s vaši­mi kama­rá­dy. PayDay 2 je hra, kte­rá vás jis­tě poba­ví a nadchne.


Zdroje:
(1) PAYDAY 2 on Steam.
(2) PAYDAY 2 • PAYDAY Official Site.
(3) PAYDAY 2 | Payday Wiki | Fandom.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54505 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71682 KB. | 14.06.2024 - 21:26:07