Kritiky.cz > Recenze knih > Jen mezi námi - T.L.Swanová

Jen mezi námi - T.L.Swanová

13443 Kniha Jen mezi nami Swan Grada 600 0 fit
13443 Kniha Jen mezi nami Swan Grada 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Autorka T.L. Swanová je aus­tral­ská psy­cho­lož­ka a spi­so­va­tel­ka roman­tic­kých knih, kte­ré býva­jí ozna­čo­vá­ny za best­selle­ry pro její dob­ře popsa­né cha­rak­te­ry postav.

Christopher Miles je jed­na­tři­cet a žije v Londýně. Spolu se svý­mi dvě­ma bra­t­ry řídí rodin­nou fir­mu Miles Media. A jeli­kož se fir­mě vel­mi daří, umí si svůj sin­gles život pořád­ně užít, pře­de­vším v pří­tom­nos­ti mla­dých žen, se kte­rý­mi si uží­vá nej­ra­dě­ji sku­pi­no­vý sex ve svém super­mo­der­ním dvou­pa­t­ro­vém bytě. Jeho brat­ři si ho čas­to dobí­ra­jí a při kaž­dé men­ší pří­le­ži­tos­ti mu pro­mlou­va­jí do duše, aby si našel ženu a začal žít také rodin­ným živo­tem. Což vypa­dá ale dost nere­ál­ně, pro­to­že ješ­tě nikdy žád­ný vztah neměl a když už došlo na něja­ké smlu­ve­né ran­de v kavár­ně, nedo­padlo dob­ře, pro­to­že byl ozna­čen za sebestřed­né­ho a roz­maz­le­né­ho klu­ka, kte­rý vede doko­na­lý život, aniž by si v hlou­bi duše uvě­do­mil, že ty nej­lep­ší věci nejsou ty nej­mo­der­něj­ší mód­ní výstřel­ky, či dra­hé auta, ale prá­vě ty, kte­ré se kou­pit neda­jí, tedy lás­ka a schop­nost hlu­bo­ce milo­vat. Zatímco na dru­hé stra­ně svě­ta, v chov­né far­mě v Orange County žije pět­a­dva­ce­ti­le­tá Hayden Whitmoreová, kte­rá se po roz­cho­du s pří­te­lem, věnu­je už jen far­ma­ři­ně a o něja­kém ran­de nechce ani sly­šet a mís­to uží­vá­ní si zába­vy radě­ji use­dá za trak­tor a nebo peču­je o doby­tek. Zlom ale nasta­ne, když se roz­hod­ne dát vale used­lé­mu živo­tu a zatou­ží vyces­to­vat do Barcelony a poté rok ces­to­vat s bato­hem po svě­tě. Stejnou myš­len­ku má totiž i Chris, kte­rý zatou­ží rok ces­to­vat s ome­ze­ný­ma finan­ce­mi a doká­zat sobě i dru­hým, že není zase tak roz­maz­le­ný, jak mu všich­ni vytý­ka­jí. A když se uby­tu­je v bar­ce­lo­n­ském hos­te­lu, v eko­no­mic­kém poko­ji pro více noclež­ní­ků, mezi kte­rý­ma je i „pro­ti­va“ Hayden, začí­ná se roz­ví­jet pozvol­ná lás­ka, s jed­ním tajem­stvím, Hayden neví, že je Chris boha­tý.

Knihu jsem si vybra­la kvů­li roman­tic­ké­mu pří­bě­hu, dob­ré recen­zi na její kni­hy a také rela­xu od všed­ních dní. Přečetla jsem ji za pět dní, lape­na pří­bě­hem, jsem muse­la vědět, jak budou řešit nasta­lé situ­a­ce a zda spo­lu budou žít, či se kaž­dý vrá­tí zpět do svých zaje­tých kole­jí. Velkým plu­sem kni­hy je její čti­vost, dob­rý humor u kte­ré­ho jsem se zasmá­la od srd­ce, jis­kři­vé napě­tí mezi milen­ci a také jsem se vrá­ti­la zpět do mlá­dí, mezi mla­dé lidi, kte­ří tou­ží poznat svět.

Knížka je pro všech­ny roman­tic­ké duše, kte­rý věří v oprav­do­vou lás­ku, kte­rá pře­ko­ná všech­ny nástra­hy, když chtě­jí být dva lidé oprav­du spo­lu.

Kniha lze objed­nat zde :
https://www.grada.cz/jen-mezi-nami-13443/

Datum vydá­ní: 18.8 2023

ISBN: 978-80-7625-283-7

Formát / stran: 124×200, 496 stran

Kniha s pře­ba­lem


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • DoJÍT k sobě25. dubna 2023 DoJÍT k sobě DoJÍT k sobě je další motivující kniha od Jarmily Mandžukové, která jak už název vypovídá, se tentokrát zaměřuje na pěší chůzi a její přínos pro zdraví a spokojený život. Sama autorka o […] Posted in Recenze knih
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Deník tramvajačky - Karolína Hubková1. srpna 2023 Deník tramvajačky - Karolína Hubková ,,Koleje lidi spojují. I když, důležitější je spíš každý jeden cestující, kterého svezeme. Kdo bychom byli, kdybyste nebyli?,, Autorka knihy je zapálená tramvajačka, šťastný to člověk, […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory23. dubna 2023 Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory To, že je paměť důležitá pro normální fungování v našem životě se shodneme všichni. Ono i občasné zapomínání a tak zvaně děravá paměť v produktivním věku, kterou máme občas všichni není […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka8. července 2021 Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka Říká se, že život každého z nás by vydal za knihu, protože všichni bez výjimky mají v sobě nějaký příběh, životní příběh. Někdo si ho nese v hlouby duše, a někdo s ním chce vyjít ven na […] Posted in Recenze knih
  • Od Oltáře do Santiaga2. srpna 2020 Od Oltáře do Santiaga Knížka, nebo spíše cestovatelský deník s názvem Od oltáře do Santiaga, je počin čerstvých novomanželů Jany a Lukáše Hanušových, který se rozhodli jít týden po svatbě svatební /poutní cestu […] Posted in Recenze knih
  • Moje super nerealita, Claire Frosto23. června 2020 Moje super nerealita, Claire Frosto Jak moc se liší náš skutečný život od uhlazené super reality, kterou se chlubíme na Facebooku či Instagramu? Jak moc potřebujeme přátele z masa a kostí? A uvědomujeme si, že nás sociální […] Posted in Recenze knih
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48045 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71635 KB. | 13.07.2024 - 02:04:00