Kritiky.cz > Recenze knih > Potkejte Brusel!

Potkejte Brusel!

jak jsem potkala brusel
jak jsem potkala brusel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brusel je hlav­ní měs­to Belgického krá­lov­ství a síd­lí v něm Evropský par­la­ment. To ví asi kaž­dý. To, jak vypa­dá v Bruselu kaž­do­den­ní život, už ale tak zná­mé není. Víte, čemu zde oby­va­te­lé říka­jí nej­taj­něj­ší diplo­ma­tic­ká zbraň, kde se naro­di­la Audrey Hepburn nebo proč jsou Šmoulové mod­ří? Umíte si před­sta­vit, že žije­te na mís­té, kde není těž­ké sehnat poli­ti­ka, ale najít sluš­né­ho insta­la­té­ra se rov­ná zázra­ku? A jak zde fun­gu­je škol­ství a zdra­vot­nic­tví a kte­rým mís­tům je lep­ší se vyhnout širo­kým oblou­kem?

Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Kateřina Farná, autor­ka kni­hy Jak jsem potka­la Brusel a novi­nář­ka, kte­rá se zají­má hlav­ně o kul­tu­ru, vizu­ál­ní umě­ní, film, design a módu. V Bruselu pro­ži­la něko­lik let i když se jí tohle měs­to na začát­ku vůbec nelí­bí­lo, nako­nec si jej zami­lo­va­la.

Kniha je roz­dě­le­ná na 60 hlav­ních kapi­tol a ty jsou pro lep­ší pře­hled­nost uspo­řá­da­ny abe­ced­ně. Některé kapi­to­ly jsou psá­ny jako repor­tá­že, dal­ší jako glo­sy nebo osob­ní zážit­ky a jiné jsou zalo­že­né na roz­ho­vo­rech s lid­ma, kte­ří se zmi­ňo­va­né tema­ti­ce věnu­jí nebo s ní mají něco spo­leč­né. V kapi­to­le o euta­na­zii, kte­rá je v Belgii legál­ní, vyzpo­ví­da­la autor­ka těž­ce nemoc­nou ženu, kte­rá tenhle zákrok poz­dě­ji pod­stou­pi­la a v kapi­to­le o bel­gic­kém mód­ním domě Delvaux vyprá­ví o své prá­ci pro tuhle fir­mu čes­ká desig­nér­ka, kte­rá zde měla na sta­rost prá­ci s exo­tic­ký­mi kůže­mi.

Zábavné jsou kapi­to­ly o pře­zou­vá­ní a směš­ným odpa­du, kte­ré tref­ně zob­ra­zu­jí roz­dí­ly v čes­ké a bel­gic­ké men­ta­li­tě. Částí věno­va­né poli­ti­ce, kul­tu­ře, umě­ní a his­to­rii jsou nejen pouč­né, ale i pou­ta­vě zpra­co­va­né. Nechybějí ani slov­ní­ko­vá hes­la či fak­to­gra­fic­ké výkla­dy. Autorka se navíc nevy­hý­bá ani nároč­ným téma­tům, jako je již vzpo­mí­na­ná euta­na­zie nebo tero­ris­mus - a díky tomu je její kni­ha uce­le­ným obra­zem téhle význam­né bel­gic­ké met­ro­po­le.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Jak jsem potka­la Brusel

Autorka: Kateřina Farná

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 360


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59537 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72236 KB. | 23.05.2024 - 14:00:10