Kritiky.cz > Recenze knih > Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?

Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?

122844 350 0 fit
122844 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lucka je úpl­ně nor­mál­ní jede­nác­ti­le­tá hol­ka, řekl by si mož­ná někdo. Ovšem má vlast­ně svým způ­so­bem smůlu. Sice v uvo­zov­kách dis­po­nu­je tím, že má neu­vě­ři­tel­ně boha­té rodi­če a také gigan­tic­ký maje­tek, avšak k tomu též i chůvu. Někdo by si řekl pohád­ko­vý život, ale Lucka se pře­ná­ram­ně nudí. Ono to není zrov­na med. Chůva si ji nevší­má. To by pro ni bylo více než skvě­lé, ale tahle chů­va trva­la na tom, že ji bude tahat limu­zí­nou po celém měs­tě od přá­tel ke přá­tel a navíc ji nuti­la naku­po­vat růz­né nesmys­ly ve všech mož­ných obcho­dech. Ovšem tohle všech­no se brzy změ­ni­lo v dob­ro­druž­ství.

Jednou šla spo­lu s chů­vou do kni­hov­nu, což pro Lucku byla vyni­ka­jí­cí vzpru­ha a tam to všech­no zača­lo. Lucka byla vel­kým milov­ní­kem kniho­ven a nej­víc zbož­ňo­va­la dět­ská oddě­le­ní. Tak tedy - když se ocit­la v této podiv­né knihov­ně. Když tak pro­chá­ze­la, uvi­dě­la obrov­skou kle­nu­tou brá­nu. Rozhodla se jí pro­jít. Ocitla se v jako­by zvlášt­ním svě­tě. Ano, byli tam sice kni­hov­ní­ci, kni­hy, ale také tam byly mos­ty. věže, léta­ly tam baló­ny - Lucka byla v němém úža­su a měla štěs­tí, že si ji do této chví­le nikdo nevši­ml. Ale vše­ho do času. A v tu chví­li zača­lo doo­prav­dy nej­vět­ší dob­ro­druž­ství její­ho živo­ta.

Jasná pohád­ka pro děti. Někdo by tomu dneska moder­ně řekl fan­ta­sy, já tomu říkám kla­sic­ky - pros­tě pohád­ka. Málokterá pohád­ka se v psa­né ver­zi nebo­li v kni­ze nepo­ve­de. A tohle také není ten pří­pad. Jednak je to vel­mi zají­ma­vý děj. Pro ty, kdo milu­jí kni­hy a čet­bu to bude zce­la zají­ma­vý záži­tek. Mimo toho je také vel­mi krás­ně vyve­de­ná obál­ka. Kniha má 152 stran.

  • Autor: Zeno Alexander
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 25. 03. 2020

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69911 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69463 KB. | 29.11.2023 - 19:52:01