Kritiky.cz > Zajímavosti > Nejlepší seriálové znělky (25.-21. místo): těsně mimo dvacítku zůstal Westworld, Kriminálka Miami nebo Lovci pokladů

Nejlepší seriálové znělky (25.-21. místo): těsně mimo dvacítku zůstal Westworld, Kriminálka Miami nebo Lovci pokladů

Caruso
Caruso
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vše pod­stat­né bylo řeče­no v úvod­ním člán­ku, kde se může­te také podí­vat na 26.-30. mís­to nej­lep­ších seri­á­lo­vých zně­lek. Nyní už pojď­me bez zby­teč­ných zdr­žo­va­ček okoš­to­vat dal­ší pěti­ci…

25) Dům z karet (House of Cards)

Znělka k tomu­to kva­lit­ní­mu poči­nu ze záku­li­sí ame­ric­ké poli­ti­ky je naším prů­vod­cem po Washingtonu, při­čemž půso­bí oprav­du majestát­ně a doko­na­le vysti­hu­je atmoš­ku seri­á­lu.

24) Westworld

Umění, ele­gan­ce a neza­po­me­nu­tel­ná hud­ba – asi tak bych výstiž­ně shr­nul zněl­ku ke sci-fi wes­ter­nu z roku 2016.

23) Kriminálka Miami (CSI: Miami)

CSI: Miami a dal­ším kri­mi­nál­kám z podob­né­ho soud­ku jsem nikdy nepři­šel pří­liš na chuť, nic to ale nemě­ní na tom, že zněl­ky mají dle mého sou­du vskut­ku vyda­ře­né. Akční intro říz­nu­té sklad­bou Won’t Get Fooled Again od brit­ské rocko­vé kape­ly The Who, pro­slu­ně­ná Florida a pocho­pi­tel­ně i neza­mě­ni­tel­ná figu­ra se slu­neč­ní­mi brý­le­mi Horatio Caine.

22) Hawaii 5-0 (Hawaii Five-0)

V dáv­ných časech jsem tuto zněl­ku hltal. Po téměř dvou­stov­ce zhléd­nu­tých epi­zod mi už při­pa­dá kra­pet ohra­ná, nic to ovšem nemě­ní na tom, že má drajv a šmrnc, stej­ně jako po letech i celý ten­to akč­ní kri­mi­nál­ní kou­sek z pro­stře­dí Havaje. Do výbě­ru jsem zařa­dil intro z prv­ní série, kte­ré mi při­jde nej­lep­ší.

21) Lovci pokladů (Relic Hunter)

Znělka, z níž dob­ro­druž­ství pří­mo čiší a to i díky skvě­lé hud­bě. Na roz­díl tře­bas od série Indiany Jonese jsem na tom­to tele­viz­ním kous­ku nikdy pří­liš neu­jíž­děl a nala­dil jsem ho hlav­ně, když v tele­vi­zo­ru nic lep­ší­ho nebě­že­lo. Řekl bych ovšem, že šlo o poměr­ně zda­ři­lou odpo­led­ní odde­chov­ku.

Za týden pokra­ču­je­me dal­ší pěti­cí, kon­krét­ně půjde o 20. až 16. mís­to.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,41485 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71872 KB. | 23.07.2024 - 01:25:29