Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nová kapitola v životě Ivety Bartošové

Nová kapitola v životě Ivety Bartošové

Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak
Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tvůrčí tým pod vede­ním reži­sé­ra a sce­náris­ty Michala Samira zakon­čil posled­ní klap­kou tří­le­tou živo­to­pis­nou ságu o jed­né z nej­vý­raz­něj­ších postav tuzem­ské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová série nás zave­de do dra­ma­tic­ké­ho obdo­bí, kdy se osud zpě­vač­ky dra­ma­tic­ky pro­mě­nil. Vyprodané haly a pro­fes­ní úspě­chy jsou minu­los­tí, a Iveta se nyní potý­ká nejen s vlast­ní důstoj­nos­tí, ale také s práv­ním bojem o milo­va­né­ho syna Artura.

Třetí série: O vzta­hu mat­ky a syna

Kreativní pro­du­cent Voyo, Matěj Podzimek, zdů­raz­ňu­je, že tře­tí série se sou­stře­dí zejmé­na na vztah Ivety s jejím synem. Příběh se zamě­řu­je na její sna­hu zvlád­nout osud a bojo­vat o svou důstoj­nost. Série nabíd­ne sil­ná téma­ta, kte­rá byla pod­le něj skvě­le napsá­na Michalem Samirem.

Poslední záběr v Turnově

Poslední klap­ka padla v kul­tur­ním cen­t­ru v Turnově, kde se natá­če­ly scé­ny z posled­ní­ho kon­cer­tu Ivety. Režisér Michal Samir sdí­lí vzpo­mín­ky na kon­cert, kte­rý byl pro zpě­vač­ku úspěš­ný a plný nadě­je na její come­back.

Nové tvá­ře v posled­ní řadě

Do posled­ní série se při­dá­va­jí nové tvá­ře, jako David Prachař v roli man­že­la Ivetina Josefa Rychtáře a Richard Krajčo jako odda­ný fanou­šek Zdeňka Macury. Režisér Samir zdů­raz­ňu­je nároč­nost jejich rolí a sna­hu vyva­ro­vat se kari­ka­tu­ri­za­ci.

Boj se závis­lost­mi a odva­ha požá­dat o pomoc

Producentka Maja Hamplová shr­nu­je, že posled­ní série se vyhne mora­li­zo­vá­ní a zamě­ří se na boj Ivety se závis­lost­mi, ať už na alko­ho­lu či toxic­kých vzta­zích. Důraz kla­dou na odva­hu říct si o pomoc a vidět, jak někdo, komu se nedo­sta­lo pomo­ci, může ovliv­nit ostat­ní.

Krajčo a Prachař ve slo­ži­tých rolích

Richard Krajčo a David Prachař, noví akté­ři v posled­ní řadě, se sna­ži­li vyhnout kari­ka­tu­ri­za­ci a při­po­me­nout posta­vy bez imi­ta­ce. Krajčo také sdí­lí bouř­li­vé reak­ce na svou roli a zdů­raz­ňu­je, že pří­stup k posta­vě Zdeňka Macury byl nejed­no­znač­ný.

Anna Fialová o závě­reč­né sérii

Představitelka Ivety Bartošové, Anna Fialová, hod­no­tí svou roli jako jed­nu z nej­zá­sad­něj­ších herec­kých pra­cí. Ocenila spo­lu­prá­ci s herec­ký­mi kole­gy, včet­ně Davida Prachaře a Richarda Krajča, a zdů­raz­ňu­je nároč­nost posled­ní série.

Zdroj: TV Nova s.r.o.

Foto: Kredit: Stanislav Honzík / Barletta / Voyo


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Úsvit – dlouhé stíny na konci Československa8. ledna 2024 Úsvit – dlouhé stíny na konci Československa Podzim roku 2023 bychom si měli pamatovat jako možná ten nejlepší podzim v české filmové historii. Proč? Především proto, že do kin zamířily hned tři české snímky, které si rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Metoda Markovič: Hojer19. března 2024 Metoda Markovič: Hojer Filmfanaticovi dosud chyběla zkušenost s nováckými sériemi z produkce Voyo. Nenalákal mě Král Šumavy, nepodařilo se to Ivetě, uspěla až Metoda Markovič: Hojer. A padlo hned několik […] Posted in TV Recenze
  • Gumy - Co pak se to děje za zdmi továrního areálu?4. listopadu 2022 Gumy - Co pak se to děje za zdmi továrního areálu? Znáte Richarda Krajča? Toho zpěváka, co má kupu hitů? Komentátora Medůzy a občasného herce i v Národním divadle? Asi jo, že… a Davida Švehlíka? Toho, co si přál být knězem a nakonec […] Posted in TV Recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Atlas ptáků – Recenze – 40%1. září 2021 Atlas ptáků – Recenze – 40% Režisér a scenárista Olmo Omerzu obdržel před třemi lety na festivalu v Karlových Varech cenu za režii za svou soutěžní komediálně-dramatickou road-movie Všechno bude, jež byla později […] Posted in Filmové recenze
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Manželé Stodolovi – Recenze – 50 %25. února 2024 Manželé Stodolovi – Recenze – 50 % Film Manželé Stodolovi natočil jako svůj celovečerní hraný debut zkušený dokumentarista Petr Hátle, jenž na jeho scénáři spolupracoval s Tomášem Hrubým, který je zároveň producentem filmu. […] Posted in Filmové recenze
  • Její tělo – Recenze – 60 %16. listopadu 2023 Její tělo – Recenze – 60 % České drama Její tělo vypráví příběh Andrey Absolonové, která byla v 90. letech úspěšnou sportovkyní a několikanásobnou mistryní republiky ve skoku do vody, až do nehody při trénování na […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53947 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72378 KB. | 17.04.2024 - 11:54:14