Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013

Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013

f61fc80ce0 96558735 o2
f61fc80ce0 96558735 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v pod­sta­tě tím samým, co byla ta prv­ní, tak­že by o ní pla­ti­lo zhru­ba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v pod­sta­tě o jeden film roz­pů­le­ný - patr­ně z důvo­du divác­ké sne­si­tel­nos­ti - na dvě čás­ti.

Trier do fil­mu jis­tě hod­ně inves­to­val a beze­spo­ru jej lze pova­žo­vat za jeden z vrcho­lů tvor­by toho­to podiv­né­ho dán­ské­ho fil­ma­ře. S divá­kem hra­je zvlášt­ní hru, kdy mu dovyprá­ví pří­běh nym­fo­man­ky Joe, kte­rý si lze takřka libo­vol­ně inter­pre­to­vat. Chvílemi se zdá, že se jed­ná o pří­běh ženy, jejíž sexu­ál­ní život nahra­zu­je prázd­no­tu opuš­tě­ní, chví­le­mi o pří­běh boje se závis­los­tí na sexu, apod. Těžko říci, co je přes­něj­ší, mož­ná nic, ale také mož­ná od vše­ho něco.
Film je opět zvlášt­ním sou­hr­nem růz­ných život­ních scén, z nichž oprav­du důle­ži­tých pro děj je jen mini­mum. Kdyby Trier veš­ke­rý svůj takřka 5 hodi­no­vý mate­ri­ál sestří­hal do 2 hodi­no­vé­ho fil­mu, tak by se zase nic tak hroz­né­ho nesta­lo.
Nesestříhal však, což beru jako sou­čast urči­té hry s divá­ky, ve kte­ré pokra­ču­je dále i tře­ba vrstve­ním růz­ných odka­zů na své před­cho­zí fil­my (Antikrist - dítě na bal­kó­ně během sně­že­ní, vlo­že­ní zábě­ru ze seri­á­lu Království, apod...), je toho sku­teč­ně dost a Trier má podob­né „hry“ urči­tě rád.
Co ale říci pře­de­vším - film je nato­čen vel­mi odb­ře a o to konec­kon­ců v kine­ma­to­gra­fii jde až v prv­ní řadě, ne? 🙂

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94143 s | počet dotazů: 263 | paměť: 69476 KB. | 01.12.2023 - 20:28:38