Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Paměť – zrod Vetřelce

Paměť – zrod Vetřelce

Photo © 1979 20th Century Fox
Photo © 1979 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1979 se zro­di­la legen­da. Vetřelec při­ne­sl zce­la nový pohled do žán­ru sci-fi, když ho mis­tr­ně spo­jil s horo­rem, čímž vzni­kl zce­la nový sub­žánr sur­vi­val horo­ru.

PROTI PROUDU
Režisér Ridley Scott teh­dy zbo­řil zaběh­lá klišé vědec­ko­fan­tas­tic­kých fil­mů. Dva roky po prv­ních Star Wars nebo Blízkých setká­ních tře­tí­ho dru­hu, kde divá­ci dosta­li zábav­né vesmír­né dob­ro­druž­ství, jim naser­ví­ro­val hrů­zu, strach a zdě­še­ní. Vetřelec totiž nebyl roz­to­mi­lým mimo­zemš­ťa­nem, kte­rý sto­jí o civi­li­zo­va­ný kon­takt s lid­skou rasou. Naopak. Bylo to nezná­mé zví­ře, kte­ré doslo­va baži­lo po lid­ské krvi.

TEMNÁ DEKÁDA
Každé umě­lec­ké dílo je do urči­té míry odra­zem své doby. Vetřelec reflek­to­val deká­du eko­no­mic­kých pro­blé­mů, kte­rým Spojené stá­ty čeli­ly na kon­ci sedm­de­sá­tých let. Válka ve Vietnamu stá­la spous­ty peněz, odbyt ame­ric­ké­ho zbo­ží ohro­žo­va­la lev­ná kon­ku­ren­ce z Evropy i Japonska a sil­nou ránu ame­ric­ké eko­no­mi­ce (závis­lé na lev­ných zdro­jích ener­gie) zasa­di­la také rop­ná kri­ze. Ta dokon­ce dva­krát. Optimismus nebyl zrov­na v módě.

ZROZENÍ VENUŠE
I přes tyto sil­né nega­tiv­ní vli­vy zůstá­vá fak­tem, že žád­né dílo nevzejde ze vzdu­cho­prázd­na. Snad jen báj­ná Venuše zro­ze­ná z pěny. Proto i Vetřelec má svůj rodokmen a koře­ny. Od obra­zů Hieronyma Bosche a Francise Bacona přes labo­ra­tor­ní výzkumy cizo­pas­ných orga­nis­mů až po zapo­me­nu­té žánro­vé fil­my a komiksy z 50. a 60. let. Dobře zná­mým je pak pří­nos legen­dár­ní­ho švý­car­ské­ho uměl­ce H. R. Gigera, což je však jen špič­ka ledov­ce.

Pokud milu­je­te Scottovo industri­ál­ní goti­ku s řadou bio­me­cha­nic­kých prv­ků, je doku­ment Paměť – zrod Vetřelce přes­ně tím, co musí­te vidět. Neodhaluje kom­plet­ní poza­dí natá­če­ní, ale doko­na­le roz­krý­vá všech­ny inspi­rač­ní zdro­je a (někdy hod­ně na sílu tla­če­né) filo­zo­fic­ké úva­hy. Co se týče samot­né­ho fil­mu, dosta­ne­te pre­ciz­ní vhled pře­de­vším do legen­dár­ní scé­ny zro­ze­ní Vetřelce. Pro fanouš­ky povin­nost!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky?12. listopadu 2023 Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky? Vyrůstali jste na filmech z kopírovaných videokazet? Milovali jste ninjovská béčka, akční filmy s Chuckem Norrisem, Van Dammem a dalšími? Pokud bylo vaší odpovědí 2x ANO, pak si rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Redeem Team: Návrat Dream Teamu5. ledna 2023 Redeem Team: Návrat Dream Teamu Basketbal je americký sport a Američané v něm neberou nic jiného, než vítězství. Ostatně, právě to je součástí jejich národní identity. Být nejlepší. Proto jen těžko zkousávali neúspěch […] Posted in Dokumenty
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic1. července 2022 Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Zas tak mě to neoslovilo. Harry Potter je jedna z mých nejoblíbenějších filmových i knižních ság vůbec, ale nějak nevidím důvod proč dělat hromadný pokec s hlavními představiteli po 20 […] Posted in Dokumenty
  • Top Gun31. května 2022 Top Gun Top Gun je americký akční film z roku 1986, který režíroval Tony Scott a produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer ve spolupráci s Paramount Pictures. Scénář napsali Jim Cash a Jack Epps […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Invaze17. srpna 2021 Invaze Lidstvo je zase jednou ohrožováno nějakým šmejdem z vesmíru. Tentokrát jde o jakýsi inteligentní virus, který se na naši planetu dostal na křídlech spadlého raketoplánu. Všichni nakažení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek.14. května 2021 Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek. Mladí vojenští piloti Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) a jeho kolega Goose (Anthony Edwards) jsou vysláni na pětitýdenní kurz do kalifornského Miramaru do školy pro elitní vojenské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelec - "Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší"23. srpna 2020 Vetřelec - "Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší" , leč vám to tak nemusí připadat, je tomu téměř třicet let co tento mrazivý slogan lákal masy diváků do přítmí kinosálů. Pojďme si připomenout, jak roku 1979 tento malý, slizký xenomorf […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88917 s | počet dotazů: 261 | paměť: 69513 KB. | 05.12.2023 - 12:28:00