Kritiky.cz > Speciály > Pán prstenů: Dvě věže

Pán prstenů: Dvě věže

DveVeze
DveVeze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O TVŮRCÍCH

PETER JACKSON (scé­nář a režie) je léta fanouš­kem Tolkienovy poe­ti­ky. Narodil se na Novém Zélandu a svůj prv­ní celo­ve­čer­ní film Bad Taste -Vesmírní kani­ba­lo­vé nato­čil v prů­bě­hu něko­li­ka let se svý­mi přá­te­li za pení­ze rodi­čů. Jeden z jeho posled­ních sním­ků Nebeské bytos­ti byl nomi­no­ván na cenu Silver Lion na fil­mo­vém mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu v Benátkách a na cenu Akademie za nej­lep­ší scé­nář. Mezi jeho dal­ší celo­ve­čer­ní fil­my, kte­ré jsme moh­li vidět pat­ří Braindead - Živí mrt­ví a Přízraky.

FRAN WALSHOVÁ (scé­nář) spo­lu­pra­cu­je s Jacksonem jako sce­nárist­ka od fil­mu Braindead - Živí mrt­ví. Má hudeb­ní vzdě­lá­ní a vystu­do­va­la ang­lic­kou lite­ra­tu­ru na Victoria University. Za scé­nář k fil­mu Nebeské bytos­ti, kte­rý spo­lu s Jacksonem napsa­la byla nomi­no­vá­na na Oscara.

PHILIPPA BOYENSOVÁ (scé­nář) tím­to scé­ná­řem debu­to­va­la. Předtím psa­la diva­del­ní hry. Od jede­nác­ti je váš­ni­vou čte­nář­kou Tolkiena.

ANDREW LESNIE (kame­ra) se naro­dil v Austrálii. Získal cenu Australian Film Institute za kame­ru fil­mu Doing Time for Patsy Cline. Za kame­ru fil­mu Babě zís­kal A.C.S. Golden Tripod Award. Dále pra­co­val na fil­mech jako Temptation of a Monk, Spider and Ros, nebo Delikventi.

HOWARD SHORE (hud­ba) je zku­še­ným skla­da­te­lem fil­mo­vé hud­by. Pracoval na fil­mech jako Crash, Proč kočka není pes, Sedm, Země poli­caj­tů, Ďáblův advo­kát, Někdo se dívá, Ed Wood, AI Pacino - Richard III, nebo Nebezpečný kli­ent.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51396 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72372 KB. | 25.05.2024 - 16:52:17