Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů

Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů

PanPrstenu3
PanPrstenu3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí díl Pána prs­te­nů o návra­tu krá­le do země Gondor je tady a tri­lo­gie o spo­le­čen­stvu, jehož cílem je zni­čit Prsten moci a tím pora­zit tem­né­ho pána Saurona, utla­čo­va­te­le svo­bod­ných náro­dů Středozemě, je zavr­še­na.

Stejně jako před­cho­zí dva díly i Návrat Krále začí­ná retrospek­ti­vou, ve kte­ré je nám objas­něn původ Gluma. Jeho pře­mě­na z hobi­ta Sméagola na úlis­né stvo­ře­ní, nená­vrat­ně pohl­ce­né Prstenem moci, je jed­ním z úžas­ných počí­ta­čo­vých tri­ků ve fil­mu. Pak děj ply­nu­le navá­že na Dvě věže. Frodo, dopro­vá­ze­ný Samem, pokra­ču­je ve své ces­tě do země Mordor, aby zni­čil Prsten tam, kde byl stvo­řen. Jejich zrád­ný prů­vod­ce Glum je ten­to­krát vykres­len snad ješ­tě lépe. Větší pro­stor je pone­chán posta­vě Sama, kte­rý v závě­ru sehra­je důle­ži­tou roli.

Nejdůležitější a nejdel­ší pasá­ží fil­mu je bez­po­chy­by bitva o gon­dor­ské měs­to Minas Tirith. Při scé­ně, kdy Minas Tirith, oblé­ha­né armá­dou Mordoru, volá o pomoc, se doslo­va tají dech. Signalizační majá­ky se zapa­lu­jí jeden po dru­hém a zprá­va, kte­rá letí z kop­ce na kopec, během chvil­ky dora­zí do Rohanu. Samotná bitva se výbor­ně stup­ňu­je. Na obou sta­nách postup­ně při­bý­va­jí dal­ší a sil­něj­ší posi­ly. Armádu skře­tů valí­cí se na Minas Tirith dopro­vá­zí zlobři s obří­mi kata­pul­ty a ze vzdu­chu je pod­po­ru­jí naz­gůlo­vé. Minas Tirith se musí brá­nit něko­li­ka­ná­sob­né pře­si­le než dora­zí pomoc z Rohanu, kte­rá i tak není dosta­ču­jí­cí.

Závěr fil­mu je pak jeden vel­ký útok na emo­ce divá­ka. Ti, co si mys­le­li, že už se nikdy neu­vi­dí, se shle­dá­va­jí, aby se vzá­pě­tí muse­li navždy roz­lou­čit. Po třech hodi­nách napí­na­vé­ho děje je však divák již nato­lik una­ven, že je závěr až zby­teč­ně pro­ta­že­ný a přes jeho dél­ku v něm nezby­lo mís­to pro vyhná­ní Sarumana z Kraje. Konec Sarumana je objas­něn až v nezkrá­ce­né DVD (Blu-ray) ver­zi.

Návrat krá­le pře­ko­nal moje oče­ká­vá­ní a nena­chá­zím slov, jak bych své nad­še­ní vyjá­d­řil. Pokud bych však měl srov­nat všech­ny tři díly, nej­lé­pe bych hod­no­til dru­hý - Dvě věže.


Podívejte se na hodnocení Pán prstenů: Návrat krále na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46844 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72381 KB. | 14.07.2024 - 12:40:18