Kritiky.cz > Speciály > Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem

Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem

Photo © Bengala Film
Photo © Bengala Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Premiéra fil­mu „Divokým Kurdistánem“ se sta­la scé­nou dra­ma­tic­kých udá­los­tí, kdy pro­du­cent neče­ka­ně čelil pro­blé­mům s ratingem, kte­ré ohro­žo­va­ly jeho poten­ci­ál­ní divác­kou základ­nu. V reak­ci na kri­ti­ku mla­dist­vým divá­kům nevhod­ných scén, byly pro­ve­de­ny úpra­vy a film pod­stou­pil dal­ší kon­t­ro­lu, což ved­lo k posu­nu­tí dopo­ru­če­né­ho věko­vé­ho hod­no­ce­ní. Navíc se pro­du­cent dostal do soud­ních spo­rů s klí­čo­vý­mi osob­nost­mi, včet­ně hlav­ní hvězdy Lexe Barkera. Přečtěte si více o bouř­li­vé pre­mi­é­ře a násled­ných soud­ních peri­pe­ti­ích, kte­ré pro­vá­ze­ly výro­bu toho­to kon­tro­verz­ní­ho fil­mu.

Premiéra filmu

Film Divokým Kurdistánem byl zpří­stup­něn mlá­de­ži od 16 let. Producent se zhro­zil, pro­to­že by tak při­šel o spous­tu divá­ků. Nechal tedy odstra­nit nevhod­né scé­ny a sní­mek zno­vu před­lo­žil ke kon­t­ro­le. Den před pre­mi­é­rou při­šlo od FSK ofi­ci­ál­ní vyjá­d­ře­ní: sní­mek je určen divá­kům star­ším dva­nác­ti let a pokud má být zpří­stup­něn i šes­ti­le­tým dětem, jak si Brauner přál, musí odstra­nit ješ­tě někte­rá „pohorš­li­vá“ mís­ta. Premiéra fil­mu se kona­la po tis­ko­vé kon­fe­ren­ci dne 28. září 1965 ve vypro­da­ném han­no­ver­ském kině Rivoli. Lex Barker při­ces­to­val z Říma se svou man­žel­kou Titou, z dal­ších her­ců zde byli pří­tomni Ralf Wolter, Dieter Borsche a Werner Peters. Za fil­mo­vý štáb se pre­mi­é­ry zúčast­ni­li vedou­cí výro­by Eberhard Meichsner a stři­hač Walter Wischniewski. Producentu Braunerovi byla za film Žut pře­dá­na cena Zlaté plát­no, udě­lo­va­ná fil­mům s návštěv­nos­tí pře­sa­hu­jí­cí tři mili­o­ny divá­ků.

Dohra u soudu

Výroba Divokého Kurdistánu byla spo­je­na s mno­ha potí­že­mi, mrzu­tost­mi a roze­pře­mi. Kvůli tomu­to fil­mu vedl Brauner tři vel­ké soud­ní spo­ry: s reži­sé­rem Gottliebem, s Lexem Barkerem a špa­něl­ským kopro­du­cen­tem Balcazarem. Největší medi­ál­ní ohlas vyvo­lal pocho­pi­tel­ně pro­ces s Barkerem. Herci byl pod­le doho­dy vypla­cen hono­rář za sní­mek Divokým Kurdistánem, ale když Barker zjis­til, že nako­nec vznik­ly dva samo­stat­né fil­my, domá­hal se vypla­ce­ní doda­teč­né­ho hono­rá­ře ve výši 100.000 marek. Záležitost pro­bí­ha­la mno­ha instan­ce­mi čty­ři léta, až nako­nec spol­ko­vý soud­ní tri­bunál roz­ho­dl, že CCC musí Barkerovi zapla­tit a to včet­ně veš­ke­rých úro­ků...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Divokým Kurdistánem


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost28. ledna 2024 Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost Film "Divokým Kurdistánem" přináší napínavý příběh odvážného Kara ben Nemsího, který se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránil vodu, která je pro kmen Haddádů cennější než zlato. […] Posted in Speciály
  • Divokým Kurdistánem27. ledna 2024 Divokým Kurdistánem Po premiéře úspěšné mayovky Žut začal producent Artur Brauner uvažovat o adaptaci dalšího románu z orientálního cyklu Ve stínu pádišáha. V úvahu přicházel úvodní román Pouští, ale neúspěch […] Posted in Speciály
  • Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu12. července 2023 Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu Letošní prázdniny budou pro mnoho diváků televize nezapomenutelné. Na obrazovkách se totiž objeví každoroční prázdninový program, kterým je filmová série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po […] Posted in Zajímavosti
  • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
  • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály
  • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […] Posted in Speciály
  • Žut - Der Schut (1964)28. srpna 2018 Žut - Der Schut (1964) Ještě než se producent Artur Brauner pustil do natáčení své první mayovky Old Shatterhand, požádal své kolegy, aby mu předložili seznam příběhů Karla Maye, které by byly vhodné ke […] Posted in Speciály
  • Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti15. ledna 2024 Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti je western ze série německých filmů Karla Maye z roku 1968, který režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích můžeme vidět Pierra Brice a Lexe […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65731 s | počet dotazů: 234 | paměť: 72067 KB. | 23.02.2024 - 18:38:05