Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu

Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu

Photo © Jadran Film
Photo © Jadran Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošní prázd­ni­ny budou pro mno­ho divá­ků tele­vi­ze neza­po­me­nu­tel­né. Na obra­zov­kách se totiž obje­ví kaž­do­roč­ní prázd­ni­no­vý pro­gram, kte­rým je fil­mo­vá série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po Poslední výstřel, divá­ci se mohou těšit na napí­na­vé dob­ro­druž­ství, kte­ré se ode­hrá­vá v divo­kém zápa­dě.

Vinnetou je posta­va, kte­rou vytvo­řil němec­ký spi­so­va­tel Karl May. Jeho kni­hy se sta­ly vel­mi popu­lár­ní­mi a byly pře­lo­že­ny do mno­ha jazy­ků. Na jejich zákla­dě byly nato­če­ny i fil­my, kte­ré se sta­ly kul­tov­ní­mi. Vinnetou je indi­án­ský náčel­ník kme­ne Apačů, kte­rý boju­je pro­ti bílým osad­ní­kům a brá­ní svou zemi a svůj lid.

První film z této série, Vinnetou – Poklad na Stříbrném jeze­ře, byl nato­čen v roce 1962. Hlavní role ztvár­ni­li hereč­tí legen­dy Pierre Brice jako Vinnetou a Lex Barker jako Old Shatterhand. Film byl vel­mi úspěš­ný a stal se zákla­dem pro dal­ší fil­my.

Filmy o Vinnetouovi jsou dodnes vel­mi oblí­be­né a pat­ří mezi kla­si­ku. Jejich kouz­lo spo­čí­vá v napí­na­vém ději, krás­ných pří­rod­ních sce­né­ri­ích a vyni­ka­jí­cích herec­kých výko­nech. Diváci se mohou těšit na akč­ní scé­ny, roman­ti­ku a humor.

Každoroční prázd­ni­no­vý pro­gram v tele­vi­zi je skvě­lou pří­le­ži­tos­tí pro fanouš­ky Vinnetoua, aby si zno­vu při­po­mně­li jeho dob­ro­druž­ství. Pro ty, kte­ří se s tou­to posta­vou tepr­ve sezna­mu­jí, jsou tyto fil­my skvě­lou pří­le­ži­tos­tí k tomu, aby se sezná­mi­li s jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších hrdi­nů divo­ké­ho zápa­du. Sledovat pořad zpět­ně dopo­ru­ču­ji přes IPTV.

V kaž­dém pří­pa­dě je toto dob­ro­druž­ství skvě­lou vol­bou pro prázd­ni­no­vý pro­gram. Vinnetou a Old Shatterhand vás zave­dou do svě­ta divo­ké­ho zápa­du, kde se bude­te moci těšit na napí­na­vé dob­ro­druž­ství, roman­ti­ku a humor.


Zdroj: Wikipedie a pro­gram tele­vi­zí


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46616 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72389 KB. | 19.05.2024 - 20:36:20