Kritiky.cz > Domácí rady > Poznat sám sebe

Poznat sám sebe

zrcadlo
zrcadlo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Největší chy­bou je nebýt si vědom nikým. (Thomas Carlyle)

Poznat sám sebe lépe vyža­du­je odva­hu. Je mno­hem snad­něj­ší skrý­vat se pod mas­kou než se vidět tako­ví, jací sku­teč­ně jsme. Mnoho lidí se domní­vá, že jsou doko­na­lí a nemu­sí se měnit, pova­žu­jí se za střed vesmí­ru, ale mají pro­blém.

Přejete-li si poznat sami sebe lépe, musí­te při­jmout své nedo­stat­ky, oba­vy, sla­bos­ti, chy­by a dal­ší věci. Jestliže potře­bu­je­te, aby vás dru­zí neu­stá­le bavi­li a roz­pty­lo­va­li, bojí­te se ztich­nout, obrá­tit se do své­ho nit­ra a poznat se.

Věnujte něja­ký čas poby­tu v napros­té samo­tě a uvi­dí­te, jak se bude­te cítit. Jste-li spo­ko­je­ni a cítí­te se pří­jem­ně, pak bych řekl, že u vás pro­bí­há pro­ces pozná­vá­ní se. Poznat se zna­me­ná být ocho­ten pobý­vat se sebou. Až to bude­te schop­ni udě­lat, hor­li­vé usi­lo­vá­ní  o roz­ptý­le­ní a únik pře­sta­nou ovlá­dat váš život a bude­te se moci roz­ho­do­vat pro věci, kte­ré vám při­ne­sou plný život.

I když se bude­te cítit nepří­jem­ně, zůstaň­te něja­ký čas o samo­tě, abys­te se pozna­li. Možná zjis­tí­te, že jste si výbor­ným spo­leč­ní­kem.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88749 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71391 KB. | 23.06.2024 - 10:01:25