Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku

Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hororový sub­žánr s ozna­če­ním sla­sher je v kine­ma­to­gra­fii nej­ví­ce zastou­pen ame­ric­kou pro­duk­cí. O to to víc je osvě­žu­jí­cí, když se na tohle hřiš­tě vyda­jí tře­ba evropští tvůr­ci. Filmfanatic vám před­sta­vil napří­klad fin­ský Bodom, kte­rý však nepo­dal pří­liš slav­ně a teď to zkou­ší zno­vu. Jak se zada­ři­lo Polákům s jejich pří­spěv­kem Dnes v noci v lese nikdo nespí?

ODKAZ LEGEND
Zápletka sym­pa­tic­ky parafrá­zu­je tábo­ro­vé vyvraž­ďo­vač­ky àla Pátek tři­nác­té­ho. Do odlehlé­ho kem­pu upro­střed pol­ských lesů totiž míří par­tič­ka tee­nage­rů, kte­ří tu mají pro­žít onli­ne detox. Vydrží bez svých smart­pho­nů? Zvládnou fun­go­vat offli­ne? A jaké dal­ší nástra­hy na ně čeka­jí?

POLSKÁ ŠKODOLIBOST
Za prvé. Poláci mají smy­sl pro humor. Nečekejte tedy, že jejich sla­she­ro­vý pří­spě­vek se bude brát smr­tel­ně váž­ně. Nebude a je to jedi­ně dob­ře. Ne snad kvů­li špat­ným tri­kům – ty jsou skvě­lé a podo­ba mutan­tů i krva­vost gore je parád­ní. Odlehčenost půso­bí svě­že pře­de­vším v tom, že Poláci dob­ře vědě­li, co točí. Zábavu. Ne soci­ál­ní kri­ti­ku závis­los­ti dospí­va­jí­cí gene­ra­ce na moder­ních tech­no­lo­gi­ích. Z té pra­me­ní řada vtip­ných momen­tů, ale ne prvo­plá­no­vých nářků.

NA HLAVNÍ KOLEJI ŽÁNRU
Film má skvě­lé tem­po a pří­jem­ně ubí­há. Vše šla­pe v rám­ci vyje­tých žán­ro­vých kole­jí, což může něko­mu vadit, ale já byl spo­ko­jen. Čas od času je zkrát­ka fajn, když se tvůr­ci nesna­ží o ino­va­ce, kte­ré půso­bí nuce­ně. Tohle je svým způ­so­bem odleh­če­ná (evrop­ská) pocta žán­ru. Proto by měla nepsa­ná pra­vi­dla ctít a ne je bořit.

Popravdě si ani nepa­ma­tu­ji, kdy napo­sle­dy jsem se u sla­she­ru tak dob­ře bavil. Dnes v noci v lese nikdo nespí pro­to řadím mezi nej­lep­ší žánrov­ky od vypuk­nu­tí covi­du. Když jsem brouz­dal v pamě­ti, došel jsem totiž až ke sním­ku Haunt. Proto Filmfanatic výlet do pol­ských lesů zno­vu dopo­ru­ču­je!


Podívejte se na hodnocení Dnes v noci v lese nikdo nespí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44732 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71906 KB. | 20.07.2024 - 13:49:59