Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cargo

Cargo

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Netflixu se zatím co se týče ori­gi­nál­ní fil­mo­vé pro­duk­ce moc neda­ří. Neznamená to však, že by se nesna­žil. I když už však něko­lik zají­ma­vých kous­ků ve své sbír­ce tahle plat­for­ma má, jsou to spí­še jen vyjím­ky. Na tenhle rok spo­leč­nost při­pra­vi­la hned něko­lik vlast­ních fil­mo­vých pro­jek­tů kaž­dý měsíc a prá­vě novin­ka Cargo, kte­rá vychá­zí ze stej­no­jmen­né­ho krát­ko­me­tráž­ní­ho fil­mu z roku 2013, je novin­ka pro kvě­ten. Podařilo se téhle poně­kud netra­dič­ní zom­bie podí­va­né, kte­rou před­pla­ti­te­lé plat­for­my mohou zhléd­nout od 18. květ­na,  zabo­do­vat nebo se jed­ná o dal­ší­ho násle­dov­ní­ka poně­kud nešťast­né­ho tren­du?  

Andy (Martin Freeman) se svo­jí ženou a dcer­kou putu­je opu­iš­tě­nou kra­ji­nou, ve kte­ré se sna­ží pře­žít jak jen to jde. Svět postih­la kata­stro­fa a cen­t­ra lid­ské civi­li­za­ce nyní obý­va­jí jedin­ci naka­že­ní nezná­mým virem, kte­rý z lidí dělá bez­myš­len­ko­vi­té pre­dá­to­ry, kte­ří úto­čí na vše živé. Jeden z těch­to nemrtvých však během hle­dá­ní zásob pokou­še Andyho ženu a on se tak musí vydat hle­dat pomoc. Než ji však najde, ona umí­rá a Andy je při­tom naka­žen sám virem. Má jen 48 hodin na to zachrá­nit svo­ji dcer­ku než jej infek­ce pohl­tí napl­no a i on se pro­mě­ní v kre­ve­žíz­ni­vé­ho jedin­ce...

Bohužel ani ten­to­krát se zázrak neko­ná. Podobně jako vět­ši­na ori­gi­nál­ní fil­mo­vé tvor­by od Netflixu, i Cargo půso­bí spí­še jako znou­zectnost než jako plno­hod­not­ná podí­va­ná. Spíše je tak dal­ším důka­zem toho, že se z téhle inter­ne­to­vé plat­for­my začí­ná čím dál tím více stá­vat alter­na­ti­va těch nej­la­ci­něj­ších béček a céček z video­půj­čov­ny dob dáv­no minu­lých.  A to není zrov­na dva­krát dob­rá vizit­ka.

Cargo se pokou­ší o to do poměr­ně vyčpě­lé­ho žán­ru zom­bie fil­mů při­dat vlast­ní prv­ky, kte­rý­mi chce lát­ku ozvlášt­nit. A když se přes­ně tohle v rám­ci mož­nos­tí fil­mu daří, vyvstá­va­jí dal­ší nedo­ko­na­los­ti, díky kte­rým tahle sna­ha při­chá­zí doce­la vni­več. Jistě, závě­reč­ný zvrat udá­los­tí a cel­ko­vě sna­ha o tro­chu jiný pohled na udá­los­ti fun­gu­jí, film ovšem půso­bí trestu­hod­ně nata­ho­va­ně a obsa­hu­je dlou­hé seg­men­ty pře­váž­ně o ničem. Bohužel to nejsou ten­to­krá­te tako­vé ty momen­ty, kdy do sebe má divák nasát morál­ní dile­ma­ta a atmo­sfé­ru svě­ta postih­nu­té­ho zkáz­kou. Tady je to v pod­sta­tě vaře­ní z vody za úče­lem natáh­nu­tí jed­no­ho či dvou zají­ma­vých nápa­dů na metráž celo­ve­čer­ní­ho fil­mu.

Což o to, že Martin Freeman je v roli sta­rost­li­vé­ho otce doce­la fajn a někte­ré momen­ty dáva­jí vynik­nout kame­ře Geoffrey Simpsona, když i to něco málo přes hodi­nu a půl vás nechá více­mé­ně chlad­ný­mi. Zvláště, pokud máte za sebou ukáz­ku k fil­mu, kte­rá více­mé­ně vyzra­dí 90% toho, co se ve fil­mu vlast­ně bude dít. Pokud tak pře­mýš­lím, komu tuhle novin­ku dopo­ru­čit, je to doce­la pro­blém. Jistě, pro skal­ní fanouš­ky Martina Freemana nebo samot­né­ho zom­bie žán­ru  je tohle asi doce­la jed­no­du­chá vol­ba, pro všech­ny ostat­ní ale Cargo nena­bí­zí pří­liš mno­ho argu­men­tů proč mu věno­vat čas. Po všech ohle­dech se totiž jed­ná o prů­měr­né video­béč­ko, kte­ré se sna­ží mířit výše, ovšem trestu­hod­ně selhá­vá. Pokud jsou prá­vě tyhle­ty laci­ná béč­ka vaší par­ke­tou, pak smě­le do toho. By ostat­ní máte dosta­tek vyda­ře­něj­ších fil­mů u kte­rých večer vypnout.

Natahovaný, nepří­liš záživ­ný či nápa­di­tý film, jehož hlav­ním vývoz­ním arti­k­lem jsou jeden dva doce­la sluš­né nápa­dy jak ozvlášt­nit zom­bie žánr, kte­ré se tvůr­ci poku­si­li natáh­nout do podo­by celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Průměrné béč­ko po všech ohle­dech, kte­ré neza­chrá­ní ani Martin Freeman. 


Cargo
Drama / Thriller

Austrálie, 2018, 105 min

Režie: Ben Howling, Yolanda Ramke
Scénář: Yolanda Ramke
Kamera: Geoffrey Simpson
Hrají: Martin Freeman, Anthony Hayes, Caren Pistorius
Střih: Dany Cooper, Sean Lahiff
Scénografie: Josephine Ford
Kostýmy: Heather Wallace

Na Netflixu od: 18.05.2018 

https://www.csfd.cz/film/441947-cargo/
https://www.imdb.com/title/tt3860916/


Podívejte se na hodnocení Cargo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rogue (2007)19. listopadu 2016 Rogue (2007) Australská příroda je překrásná, ale dokáže být i pěkně krutá. O tom se přesvědčí skupina turistů, která se po řece vydává pozorovat krokodýly. Nevědomky naruší teritorium obrovského […] Posted in Horory
  • Labyrint – nový televizní seriál20. srpna 2015 Labyrint – nový televizní seriál Režisér Jiří Strach se svými spolupracovníky dnes představil novinářům první díl seriálu Labyrint, který kombinuje žánr thrilleru a detektivky. Inspirace obrazem Poslední soud od Hieronyma […] Posted in Články
  • Full Game | Germany vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds20. května 2022 Full Game | Germany vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Nezakazujte si sladkou chuť!7. dubna 2014 Nezakazujte si sladkou chuť! Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i v kečupu, pečivu nebo dokonce i v některé kávě. Prohlédněte si příště etikety, až půjdete nakupovat a […] Posted in Domácí rady
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Fenomén Lysá hora19. září 2023 Fenomén Lysá hora Když se řekne královna Beskyd, nezasvěcení se začnou rozhlížet a hledají lepou dívku ideálně v kroji. Zasvěcení pokývají hlavou a ví, že řeč je o Lysé hoře, nejvyšším z beskydských […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Vienna Blood S01E02 - Queen Of The Night8. prosince 2019 Titulky k Vienna Blood S01E02 - Queen Of The Night V druhém díle bude naše dvojka vyšetřovat vraždy související s Mozartovou operou. A Max bude muset bojovat o svoji Claru. Bavte se u druhého dílu a uvidíme se dalšího. :) Titulky pro vás […] Posted in Titulky
  • Ta třetí22. prosince 2017 Ta třetí „Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srdce nejasných a vzrušujících podobenství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o autorovi: Jaroslav Havlíček byl […] Posted in Knihy k maturitě
  • Dočkáme se Krotitelů duchů 3?3. srpna 2012 Dočkáme se Krotitelů duchů 3? Připravte klacky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehistorický sračce, jak do toho umíme šlápnout. Krotitelé duchů - theme song O pokračování […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Heather O'Rourkeová: Cesta od první třídy až do srdcí americké filmové popkultury s Poltergeistem a nezapomenutelnými chvílemi28. prosince 2023 Heather O'Rourkeová: Cesta od první třídy až do srdcí americké filmové popkultury s Poltergeistem a nezapomenutelnými chvílemi Heather O'Rourkeová vstoupila do americké filmové popkultury před první třídou. Seděla sama v komisu MGM a čekala na svou matku, když k ní přistoupil cizí muž a zeptal se jí na jméno. […] Posted in Zajímavosti

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04760 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71526 KB. | 25.06.2024 - 21:46:04