Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu.

Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu.

RM
RM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rick a Morty jsou při­pra­ve­ni pokra­čo­vat v nej­stra­ši­del­něj­ší sezó­ně toho­to roku. Přestože pátá série skon­či­la tepr­ve nedáv­no, seri­ál se vrá­tí už za něko­lik dní. Ukázalo se, že v záku­li­sí se pro Ricka chys­tá halloween­ský spe­ci­ál, a fanouš­ci se koneč­ně dozvě­dě­li něco málo o tom­to kraťa­su.

Aktualizace ten­to­krát při­chá­zí z nej­ne­prav­dě­po­dob­něj­ší­ho zdro­je. Rick a Morty o kraťa­su mlčí, ale Cartoon Network spe­ci­ál zve­řej­nil. Toonami se o aktu­a­li­za­ci podě­li­lo, když zve­řej­ni­lo svůj pro­gram na 16. říj­na. Pozdně večer­ní blok bude vychá­zet vstříc fanouškům DC Comics s něko­li­ka titu­ly, ale vše skon­čí pohle­dem na Ricka a Mortyho.

Podle roz­vr­hu se stra­ši­del­ný krát­ký pořad jme­nu­je The Great Yokai Battle of Akihabara. Krátký film se bude vysí­lat 17. říj­na brzy ráno ve 4:15 naše­ho času. O dél­ce kraťa­su zatím nejsou žád­né infor­ma­ce, ale fanouš­ci Ricka a Mortyho mohou oče­ká­vat, že bude trvat zhru­ba deset minut.

V Kanadě Adult Swim pro­zra­dil ješ­tě více podrob­nos­tí o krát­kém fil­mu. Zahraniční účet zve­řej­nil popis halloween­ské­ho spe­ci­á­lu, kte­rý zní: “Rick plá­nu­je sestro­jit doko­na­lý toas­ter s umě­lou inte­li­gen­cí; Věci nabe­rou podiv­ný směr, když jsou s Mortym nuce­ni ces­to­vat do Akihabary pro náhrad­ní díly.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99097 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71827 KB. | 29.02.2024 - 02:41:18