Kritiky.cz > Recenze knih > Sejdeme se v knihkupectví - poutavý příběh o rodině a lásce ke knihám

Sejdeme se v knihkupectví - poutavý příběh o rodině a lásce ke knihám

0050636756 SeSeVKn vel
0050636756 SeSeVKn vel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé čte­ní, při kte­rém se nebu­de­te nudit? Jste milov­ní­ci knih a cho­dí­te rádi do knih­ku­pec­tví? Máte rádi autor­ku Amy Meyerson a její romá­ny? Tak je tato kni­ha urče­na prá­vě vám. 

Miranda Brooksová nade vše milu­je své­ho strýč­ka Billyho, kte­rý je maji­tel knih­ku­pec­tví. Vždy vymýš­lí něja­kou bojov­ku a Miranda je z toho nad­še­ná. V den jejích dva­náctých naro­ze­nin, ale její milo­va­ný strýc zmi­zí a před­tím se stih­ne ošk­li­vě pohá­dat s její mat­kou. Miranda o něm nemá celou dobu žád­né zprá­vy. Až o šest­náct let poz­dě­ji se dozví­dá, že její strýc zemřel a zane­chal jí neob­vyk­lé dědic­tví. Jedná se o jeho knih­ku­pec­tví, kte­ré je na pokra­ji ban­kro­tu. Součástí dědic­tví je posled­ní bojov­ka, díky kte­ré mož­ná zjis­tí rodin­né tajem­ství. Dokáže Miranda unést prav­du, kte­rou se nako­nec dozví­dá? Jak se vlast­ně zacho­vá? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Román mě nesmír­ně zau­jal a chtě­la jsem si ho hned pře­číst. Opravdu jsem se na něj těši­la a nezkla­mal mě. Miluji kni­hy s téma­ti­kou knih, knih­ku­pec­tví. Amy Meyerson je autor­kou romá­nu Sejdeme se v knih­ku­pec­tví. Název kni­hy ve mě vyvo­lá­vá jis­té tajem­ství, kte­ré se při setká­ní Miranda dozví­dá. Prostředí knih­ku­pec­tví i kniho­ven mám sama moc ráda a vždy se tam moc těším. Proto ten­to román byl jas­ná vol­ba. Zpočátku jsem se do romá­nu nemoh­la začíst a někte­ré dějo­vé linie mě při­šly pří­liš zdlou­ha­vé, ale nako­nec mě román chy­tl za srd­ce a už jsem se od něj nemoh­la odpou­tat a muse­la číst dál a dál, abych se dozvě­dě­la, jaké tajem­ství na Mirandu vlast­ně čeká. Některá tajem­ství jsou mož­ná boles­ti­vá a způ­so­bí řadu potí­ží. To co nako­nec hlav­ní hrdin­ka zjis­ti­la se oprav­du občas stá­vá. Ně vždy je jed­no­du­ché tako­vou prav­du unést. Knihu vře­le dopo­ru­čím všem milov­ní­kům knih, knih­ku­pec­tví a kniho­ven. Také těm, co mají rádi pře­kva­pe­ní a neo­če­ká­vá tajem­ství. Věřte, že se u této kni­hy nebu­de­te nudit a nene­chá vás jen tak spát. Bude vás nutit pře­mýš­let, co asi hlav­ní hrdin­ka zjis­tí a jak se nako­nec zacho­vá. Velice mě zau­ja­la titul­ní strán­ka, na kte­ré jsou kni­hy, hor­ká káva a brý­le. To je pros­tě záti­ší, kte­ré ke kni­hách pat­ři­lo a vždy bude pat­řit.

Amy Meyerson

Žije v Los Angelse a učí tvůr­čí psa­ní na University of Southern California. Její prvo­ti­na Sejdeme se v knih­ku­pec­tví se sta­la mezi­ná­rod­ním hitem a prá­va na její vydá­ní se pro­da­la už do deví­ti zemí.

Autor: Amy Meyerson

Žánr: román, svě­to­vá belet­rie

Vydáno: 2019, Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 368

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-267-1614-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77736 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72293 KB. | 21.05.2024 - 22:17:43