Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce

Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce

vánoční hvězda splněná přání
vánoční hvězda splněná přání
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete zažít krás­ný a poe­tic­ký pří­běh o malé hol­čič­ce Idě, kte­rá byd­lí v dět­ském domo­vě? Hledáte pro své děti krás­nou advent­ní pohád­ku? Vánoční hvězda a spl­ně­ná přá­ní se vám bude roz­hod­ně líbit. Zuzana Pospíšilová je zná­má autor­ka mno­ha dět­ských kní­žek. 

Ida je hol­čič­ka, kte­rá vyrůs­tá v dět­ském domo­vě. Její rodi­če zemře­ly při auto­ne­ho­dě v autě. Tak moc by si Ida přá­la jiné rodi­če a aby nemu­se­la být v dět­ském domo­vě. Na Štědrý den se roz­hod­ne utéct z domo­va a jde hle­dat svo­je nové rodi­če. Paní Anežka Andělová se svým man­že­lem Františkem tou­ží po dítě­ti, ale stá­le se jim neda­ří. Jednoho dne v době advent­ní uvi­dí padat hvězdu a oba si něco pře­jí. Co to asi tak bude? Jak to nako­nec dopad­ne s malou Idou? Podaří se jí nako­nec najít nové rodi­če? Jaký bude její Štědrý den?

Kniha je urče­na dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Ocení jí i rodi­če, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vý tip na vánoč­ní dárek.

Již dlou­ho jsem nečet­la tak krás­nou kni­hu s pou­ta­vým dějem a krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Přiznám se, že byla tro­chu smut­ná, pro­to­že děti, kte­ré trá­ví váno­ce v dět­ském domo­vě jsou sice mate­ri­ál­ně zajiš­tě­né, dosta­nou hez­ké dár­ky, ale chy­bí jim to hlav­ní, lás­ka, něž­ná náruč rodi­čů, i čas trá­vit vánoč­ní svát­ky s rodi­nou a se svý­mi blíz­ký­mi. Moc jsem hlav­ní hrdin­ce Idě fan­di­la, aby si jí její sen spl­nil a aby našla vytou­že­nou rodi­nu. Autorka si dala zále­žet, aby se kni­ha líbi­la jak dět­ským, tak dospě­lým čte­ná­řům. Někdy se sta­čí oprav­du zasta­vit, zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Osobité a vese­lé ilu­stra­ce Magdy Veverkové Hrnčířové jsou moc krás­né  a budou se vám urči­tě líbit, tak jako mě. Vykouzlily mě úsměv na tvá­ři.

Zuzana Pospíšilová je zná­má autor­ka knih pro děti. V Portále vyšla řada jejích titu­lů (Pohádky do hajan, Záhada škol­ní půdy, Školní stra­ši­dlo a mno­ho dal­ších).

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Magda Vaverková Hrnčířová

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti, belet­rie

Vydáno: 2017, Portál, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-262-1276-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30734 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72075 KB. | 21.04.2024 - 20:15:51