Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95%

Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95%

163364 large
163364 large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Shake hands with the devil:Failure of huma­ni­ty in Rwanda. Tak se jme­nu­je kni­ha býva­lé­ho gene­rá­la Roméa Dallaira, pod­le kte­ré byl roku 2007 nato­čen film se stej­ným názvem, v čes­kém pře­kla­du Podat ruku ďáblo­vi.

Těm co vidě­li dosud nej­slav­něj­ší adap­ta­ci rwand­ské geno­ci­dy – Hotel Rwanda, asi netře­ba při­po­mí­nat, že to nebu­de film, po kte­rém bude­te zrov­na v radost­ném roz­po­lo­že­ní. Když se vydr­ží­te dívat na ten­to sní­mek až do kon­ce, a pokud nejste z kame­ne, bude­te všech­no, jen ne klid­ní. A je cel­kem jed­no, jest­li o pro­ble­ma­ti­ce ve Rwandě něco víte, nebo ne. Základní poin­tu pocho­pí i cvi­če­ná opi­ce, a když pobě­ží závě­reč­né titul­ky, bude­te mít hoř­kou pachuť v ústech. Budete cítit bez­moc, bude­te naštva­ní, bude­te se ptát, proč. Jak je mož­né, že se v dneš­ním civi­li­zo­va­ném svě­tě, svě­tě úžas­ných tech­no­lo­gií, McDonald´s, KFC a kva­lit­ních pořa­dů typu American Idol, může něco tako­vé­ho při­ho­dit. Proč tako­vé obrov­ské moc­nos­ti jako USA, Velká Británie, Francie, moc­nos­ti, kte­ré ovlá­da­jí tuhle země­kou­li, kte­ré se ple­tou do vše­ho na svě­tě, něco neu­dě­la­ly. Proč neu­dě­lal nikdo nic. Celý svět se zuby neh­ty brá­nil vyslo­ve­ní toho slo­va. Slova, kte­ré má kaž­dý spo­je­ný jen s tím šíle­ným psy­cho­pa­tem Hitlerem a jeho tábo­ry smr­ti. Genocida. Na kon­ci dva­cá­té­ho sto­le­tí? To pře­ce není reál­né. Film vám mimo jiné odkry­je taky to, k čemu vlast­ně slou­ží orga­ni­za­ce typu OSN, Rada bez­peč­nos­ti atd. Napsat to by neza­bra­lo pří­liš času, nicmé­ně není důvod, pokud se na film podí­vá­te, odpo­ví­te si sami.

Ústřední posta­va – gene­rál­po­ru­čík Roméo Dallaire je sku­teč­ný, žijí­cí člo­věk z masa a kos­tí, i když po tom, co doká­zal, bude­te asi na pochy­bách. Film vznik­nul z jeho obrov­ské ini­ci­a­ti­vy, aby hrů­zy, kte­ré se v této malé afric­ké zemič­ce děly, při­blí­žil šir­ší­mu pub­li­ku. Dallaire zůstal ve Rwandě až téměř do úpl­né­ho kon­ce, chtěl zažít a zdo­ku­men­to­vat to, co svět vidět nechtěl. Nejstrašnějším para­do­xem je, že člo­věk, kte­rý doká­zal nemož­né a snad i víc než to, a kte­rý si zaslou­ží pito­mou Nobelovu cenu mili­on­krát víc než všich­ni Obamové dohro­ma­dy, trpí těž­ký­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy a výčit­ka­mi, zatím­co lidé, kte­ří měli tu moc rwand­ské­mu masa­k­ru zabrá­nit, nebo jej ale­spoň výraz­ně eli­mi­no­vat usí­na­jí kaž­dý večer klid­ným spán­kem.

Více na Kritiky.cz
Legenda o Batmanovi - Rok nula Kdo znáte Batmana, asi všichni, že… V srpnu a v září vyšly první dvě knihy. Rok nula, prv...
Místo u moře - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Místo u moře, nejnovější film ú...
Za tebe bych život dal a jiné ztracené povídky Ztracené povídky známého spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda, které vycházejí v souborn...
Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény Bazén nepředstavuje jedinou investici, neboť v rámci zajištění čisté vody a dlouhé živo...
Jak si správně vybrat matraci Výběr nové matrace podléhá mnoha faktorům. Například jaké alergie máte nejen vy, ale také...

O herec­kém výko­nu Kanaďana Roye Dupuise se roze­pi­so­vat nebu­du, nicmé­ně ti, kdo si jej pama­tu­jí ze seri­á­lu Brutální Nikita v roli chlad­né­ho Michaela, se asi nebu­dou sta­čit divit. Zatímco pro zmí­ně­nou roli mu sta­či­lo nacvi­čit jeden výraz, se kte­rým si vysta­čil po celou dobu trvá­ní seri­á­lu, pro roli Roméa Dallaira dozrál jako to nej­kva­lit­něj­ší víno. Jeho výkon je str­hu­jí­cí.

Shake hands with the devil je pro mne doko­na­lým fil­mem. Hudba, sce­né­rie, auten­tič­nost, herec­ké výko­ny, všech­no do sebe zapa­dá. Není tady sna­ha o žád­nou zby­teč­nou pate­tič­nost, dra­ma­ti­za­ci, hero­i­za­ci hlav­ní posta­vy. Není to totiž potře­ba. Jen víc tako­vých fil­mů, jen víc tako­vých lidí jako je pan Dallaire. A i když on si to nemys­lí, on spa­sil Rwandu. On, jedi­ný člo­věk pro­ti nesku­teč­né pře­si­le nepří­te­le i pro­ti těm, kte­ří mu měli pomá­hat. Jedna neo­by­čej­ně humán­ní bytost. Jeden neo­by­čej­ný film. Nezavírejte oči a podí­vej­te se pro­sím.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • LIVE | Czechia vs. USA | 2022 #IIHFWorlds23. května 2022 LIVE | Czechia vs. USA | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Ukázka z očekáváného filmu Prezident Blaník28. prosince 2017 Ukázka z očekáváného filmu Prezident Blaník https://www.youtube.com/watch?v=V0cG81Q0zUA Posted in Trailery
  • HHhH - Laurent Binet10. prosince 2019 HHhH - Laurent Binet Když nazvete knihu tajemnou šifrou HHhH, tak to budí pozornost. Když navíc zjistíte, že pod onou šifrou se skrývá označení "Himmlers Hirn heisst Heydrich" (Himmlerův mozek se jmenuje […] Posted in Recenze knih
  • Levandulový olej5. června 2013 Levandulový olej Suroviny: levandule panenský slunečnicový olej plátno sklenice Postup: Do čisté, suché sklenice vložíme levandulové květy, které zalijeme olejem tak, aby byly všechny celé ponořené. Láhev […] Posted in Domácí rady
  • Máte dlouhou chvíli? Zaženou ji krokodýli!1. dubna 2020 Máte dlouhou chvíli? Zaženou ji krokodýli! Zažíváme těžké časy, monstra zlepší náladu asi. Než změním žánr v sérii o filmech béčkových, mám tu ještě pár potvůrek fajnových. V tuto chvíli mohu oznámit, že většinu příšer jsem měl tu […] Posted in Zajímavosti
  • Peče celá země - výborná kuchařka plná výtečných receptů13. ledna 2021 Peče celá země - výborná kuchařka plná výtečných receptů Máte rádi pořad Peče celá země? Jste vášniví pekaři, kuchaři i cukráři? Chcete se naučit upéct věnečky, likérové špičky nebo makronky? Tak právě vám je určena kuchařka se stejným názvem […] Posted in Recenze knih
  • 187 - recenze DVD27. července 2006 187 - recenze DVD Do kin právě přichází historický opus Tristan a Isolda od režiséra Kevina Reynoldse. Ten ale mimo jiné před devíti lety natočil i středoškolské drama 187 se Samuelem L. Jacksonem v hlavní […] Posted in Filmové recenze
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na […] Posted in Profily osob, Festivaly
  • Výtvarné inspirace na celý rok25. března 2022 Výtvarné inspirace na celý rok Chcete si vyrobit lesního čaroděje, kouzelného pavouka, pravou dešťovou hůl či želvu? Tvoříte rádi? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Tak právě vám je určena kniha Petry […] Posted in Recenze knih
  • Logan: Wolverine - 100 %2. března 2017 Logan: Wolverine - 100 % Začneme tím, že jsem fanoušek filmové série X-men.  Vzpomínám na to, jak mně první film před dlouhými 17 lety nadchl. Po skoro dvaceti letech se celý filmový svět ukončil. Už nebudou žádní […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82352 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69756 KB. | 05.12.2023 - 05:43:15