Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl „Obr s tykadly“.

Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl „Obr s tykadly“.

Shrek
Shrek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádku o obro­vi Shrekovi, kte­rý se vydá­vá osvo­bo­dit prin­cez­nu (teda ne že by to dělal dob­ro­vol­ně), si zami­lo­va­li nejen děti, ale i dospě­lí. Některé vti­py totiž až tak pro děti neby­ly.

Shrek si v kli­du žije ve svém močá­le, pou­ze do té doby, než se ale míst­ní panov­ník roz­hod­ne, že vše nad­při­ro­ze­né, tj. víly, ježi­ba­by, trpas­lí­ci a taky obro­vé budou odchy­ce­ni a vykou­pe­ni. Shrekovi se to samo­zřej­mě nelí­bí a dá to naje­vo. Je však donu­cen vydat do do hra­du, kte­rý je stře­žen zlou saní, aby vysvo­bo­dil prin­cez­nu Fionu a při­ve­dl ji k panov­ní­ko­vi. Jeho prů­vod­cem a nechtě­ným pomoc­ní­kem se stá­vá oslík. Úkol se poda­ří spl­nit, ale během zpá­teč­ní ces­ty dojde k milost­né­mu vzpla­nu­tí mezi Shrekem a Fionou.

Ať „žijí“ počí­ta­če! Bez nich by jen vel­mi těž­ko vzni­kl tako­vý­hle pěk­ný zábav­ný film. Ale ano, vzni­kl, Shrek však vyu­žil mož­nos­ti, kte­ré počí­ta­če nabí­ze­jí. Příběh je navíc vel­mi ori­gi­nál­ní a vtip­ný; vtip se obje­vu­je pře­de­vším pro­střed­nic­tvím osla namlu­ve­né­ho Eddiem Murphym. No a grá­dy samo­zřej­mě dodá­vá lás­ka hlav­ních dvou hrdi­nů s pouč­nou poin­tou.

Animovaný film se už stal nejen zába­vou pro dospě­lé. Pokud může­me ozna­čit ani­mo­va­ný film za kul­tov­ní, pak Shrek kul­tov­ním fil­mem urči­tě je. Mnozí ho pova­žu­jí za vůbec nej­lep­ší ani­mo­va­ný film.

Hlasuju pro dru­hé mís­to. Pro mě jsou stej­ně nej­lep­ší ty sle­pi­ce z kon­ce­t­rá­ku…


Photo © 2001 Dreamworks Pictures


Podívejte se na hodnocení Shrek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28393 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72257 KB. | 24.02.2024 - 20:29:32