Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.

Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.

Shrek2
Shrek2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A co si bude­me namlou­vat, vět­ši­nou to nedo­pa­dá zrov­na nej­lé­pe: málo­kdy se stá­vá, že dru­hý díl je lep­ší než díl prv­ní.

A já mám pocit, že Shrek 2 je jed­nou z oněch výji­mek. Aspoň pro mě, a to moje oče­ká­vá­ní neby­la až tak vyso­ká. Shrek 2 je pod­le mě mno­hem nabi­těj­ší, více se tre­fu­je do růz­ných cílů a obsa­hu­je hlav­ně smys­lu­pl­ný děj; ten není jen vycpáv­kou k oněm vtíp­kům.

Shrek 2 začí­ná tam, kde jed­nič­ka skon­či­la, tedy svat­bou, a násled­ným pozvá­ním mla­dé­ho krás­né­ho per­spek­tiv­ní­ho, v močá­le byd­lí­cí­ho páru od Fioniných rodi­čů do jejich rodin­né­ho síd­la. Mezitím však princ Krasoň zjiš­ťu­je, že prin­cez­na už neú­pí ve věži (mís­to ní v poste­li leží „zlý“ vlk :-)). A pro­to­že se Shrek rodi­čům moc nelí­bí (a není se jim proč divit, pro­to­že se zrov­na bůhví­jak úžas­ně neu­ve­de), kují spo­leč­ně plán, jak Krasoně upích­nout k prin­cezně.

Během fil­mu jsme svěd­ky něko­li­ka pře­měn, ale nako­nec dospě­je­me k pouč­né defi­ni­ti­vě. Jak jinak, pře­ce jen je Shrek v jádru fil­mem pro děti. Ale čím dál tím méně. Například odka­zů na jiné fil­my obsa­hu­je Shrek 2 mno­hem víc (pře­de­vším nea­ni­mo­va­né fil­my jako jsou Zorro, Spider-man atd.).

Hlavními dvě­ma hrdi­ny jsou tak jako v prv­ním díle Shrek s Fionou. Osel, k němuž se při­dá­vá Kocour v botách, mají spous­tu vtip­ných replik a film koře­ní, bez dvo­ji­ce obrů by však tenhle film nebyl tím fil­mem, po jakém tou­ží­me. Excelují opět před­sta­vi­te­lé všech čtyř hlav­ních rolí: Mike Myers, Cameron Diaz, mým oblí­ben­cem Eddie Murphy („nechci umřít“ a „už jsme tam?“) a nově i Antonio Banderas.

Jestli se vám jed­nič­ka líbi­la, tak dvoj­ka roz­hod­ně taky bude. Jako fanou­šek ani­mo­va­né­ho fil­mu tohle pros­tě NEMŮŽETE vyne­chat.


Podívejte se na hodnocení Shrek 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42714 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71793 KB. | 23.06.2024 - 03:12:14