Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Shrek

Shrek

Photo © 2001 Dreamworks Pictures
Photo © 2001 Dreamworks Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Shrek prv­ní, jak mu rád říkám byl svě­žím větrem, kte­rý zbo­řil kina a poté i VHS či DVD pře­hrá­va­če, kde se done­ko­neč­na otá­čel doko­la. Jeho geni­a­li­ta nespo­čí­va­la pou­ze ve skvě­lém pří­bě­hu, kte­rý si dělal legra­ci z pohád­ko­vých pří­bě­hu a nasta­vo­val jim zrca­dlo moder­ní doby, ale i novou gra­fi­kou.

To co se poved­lo Dream works bylo na svou dobu něčím ori­gi­nál­ním a skvě­lým, ovšem pro čes­ké­ho divá­ka zvyk­lé­ho na čes­ký dabing, nasa­di­li úpl­nou třeš­nič­ku na dort naši dabé­ři a všich­ni, kte­ří se na dabin­gu podí­le­li. Oldřich Vízner byl jako oslík feno­me­nál­ní a dle mého názo­ru je nepře­ko­na­tel­ný. Další znám­ka geni­a­li­ty a smys­lu pro cit byla před­ve­de­na pře­kla­da­te­li, kte­ří se nebá­li nahra­dit původ­ní dia­lo­gy odka­zy na naše pohád­ky.

Oslík letí a komen­tu­je sám sebe „Jsem jako léta­jí­cí Čestmír“ per­níč­ko­vo při­zná­ní se při výsle­chu „Každé ráno při­lé­tá až k nám“ a Fargvad „včel­ká Mája?“ či Shrekovo odha­le­ní se prin­cezně se slo­vy „Jo ty jsi čeka­la krá­le Miroslava“ namís­to Krasoně, pod­tr­hu­je tuto pohád­ku naru­by, při kte­ré se vždy musím za bři­cho popa­dat.

Miluji kaž­dič­kou sekun­du toho­to fil­mu.

⭐⭐⭐⭐⭐


Podívejte se na hodnocení Shrek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53501 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72540 KB. | 21.05.2024 - 13:13:34