Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Sirotsinec
Sirotsinec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jakeův milo­va­ný děde­ček Abe má se svým vnu­kem více spo­leč­né­ho, než si mla­dý muž kdy­ko­li doká­zal před­sta­vit. Jsou to Abeova vodít­ka, kte­rá vyvo­la­jí „podiv­né” dob­ro­druž­ství.

            Věhlasný herec Terence Stamp, kte­rý před­tím pra­co­val s Burtonem jako reži­sér dra­ma­tu Big Eyes z roku 2014, při­jal roli Abea. Stamp uví­tal pří­le­ži­tost zno­vu pra­co­vat s Burtonem a zau­a­la ho Abeova role vypra­vě­če, jehož pří­běhy, oži­ve­né sta­rý­mi foto­gra­fie­mi, zapři­či­ní neza­po­me­nu­tel­nou vnu­ko­vu ces­tu.

            Burton má posta­vu Abea rád a při­rov­ná­vá ji ke své babič­ce. „Byla vel­mi kou­zel­ná a zvlášt­ní a nej­dů­le­ži­těj­ší oso­ba mého živo­ta,” odha­lu­je Burton. „Takže oprav­du chá­pu vztah mezi Jakem a Abem. Spojení s pra­ro­di­čem je odliš­né od rodi­če nebo pří­te­le. Je to jedi­neč­ná situ­a­ce.”

            Další klí­čo­vou posta­vou v pří­bě­hu je sleč­na Avocetová, kte­rou hra­je zná­má Judi Denchová. Jako sleč­ná Peregrinová je i sleč­na Avocetová ymbri­ne. Znázorňuje vod­ní­ho ptá­ka, křeh­ké­ho a ner­vóz­ní­ho ptá­ka, na roz­díl od sleč­ny Peregrinové, kte­rá je spí­še jako dra­vec.

            Burton pozna­me­ná­vá, že dáma Judi popr­vé ve své význač­né kari­é­ře dosta­la k zachá­ze­ní kuš a z okna ji vyškub­la pří­še­ra.

            „Myslel jsem si, že tohle je něco, co bych rád viděl,” dodá­vá se smí­chem.

            Jakeovy dob­ře míní­cí, zása­do­vé rodi­če před­sta­vu­jí Chris O’Dowd a Kim Dickensová.  Táta Frank pro­vá­zí Jakea do Walesu, a když začí­ná Jakeovo vel­ké dob­ro­druž­ství, Frank se věnu­je své­mu zájmu o orni­to­lo­gii a střet­ne se s dal­ším pta­čím nad­šen­cem, hra­ném Rupertem Everettem. Burton říká: „Chris sem při­ná­ší vře­lost a otcov­ství, ale záro­veň odha­lu­je nepo­ro­zu­mě­ní mezi otcem a synem.”

            Po Abeově smr­ti pomá­há Jakeovi dostat se násle­du­jí­cím těž­kým obdo­bím Dr. Golanová (Allison Janneyová), kte­rá se sna­ží dát mu jinou per­spek­ti­vu na poci­ty, kte­ré pro­ží­vá. Podporuje Jakea, aby ces­to­val do Walesu a našel odpo­vě­di o dědeč­ko­vě živo­tě – a prav­du za jeho pří­běhy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35226 s | počet dotazů: 229 | paměť: 71947 KB. | 28.02.2024 - 06:46:17