Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ

Sirotsinec
Sirotsinec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Hlavní hrdin­kou romá­nu a fil­mu je ochrán­ky­ně podi­ví­nů sleč­na Peregrinová. Její zvlášt­nos­tí je, že je ymbri­ne, což zna­me­ná, že může mani­pu­lo­vat časem a brát na sebe podo­bu ptá­ka. Slečna Peregrinová, spo­leč­ně s dal­ší­mi ymbri­ny, pou­ží­vá svou schop­nost k vytvo­ře­ní časo­vé „smyč­ky”, v níž ona a děti žijí během jed­no­ho jedi­né­ho dne, kte­rý se opa­ku­je pořád doko­la. To je ochra­ňu­je před zlem svě­ta, kte­rý exis­tu­je mimo smyč­ku.

            Slečna Peregrinová je fas­ci­nu­jí­cí a někdy záhad­ná posta­va, schop­ná hrát mateř­skou roli pro své mla­dé scho­van­ce, stej­ně jako hro­zi­vou pro­tiv­ni­ci těch, kdo je ohro­žu­jí. „Nevíme zce­la přes­ně, co ji moti­vu­je, ani odkud je,” říká Frez. Toppingová dodá­vá: „Slečna Peregrinová není cit­li­vá, vře­lá ani zábav­ná. Není typic­ká pro ten­to žánr, což je důvod, proč ji tak milu­je­me. Je chyt­rá a hou­žev­na­tá.”

            Eva Greenová, kte­rá napo­sle­dy spo­lu­pra­co­va­la s Burtonem na Temné stí­ny, před­sta­vu­je sleč­nu Peregrinovou a popi­su­je ji jako „jakousi tem­nou Mary Poppins, kte­rá je poměr­ně excen­t­ric­ká a neo­hro­že­ná a kte­rá ovlá­dá smr­tel­nou kuš, aby své podi­ví­ny ochrá­ni­la.”

            „Její děti jsou její život a sleč­na Peregrinová pro ně udě­lá coko­li. Má smě­lou pova­hu a je bojov­ni­ce.”

            Burton, kte­rý někdy posta­vu nazý­vá „Strašidelnou Poppins” je fan­dou sleč­ny Peregrinové i hereč­ky, kte­rá ji před­sta­vu­je. „My všich­ni bychom si býva­li moh­li jen přát ředi­tel­ku ško­ly jako jsou Eva nebo sleč­na Peregrinová – něko­ho kdo je vel­mi sil­ný, zábav­ný, záhad­ný a ochrán­ce.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59086 s | počet dotazů: 227 | paměť: 72475 KB. | 25.05.2024 - 23:31:44