Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ

Sirotsinec
Sirotsinec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý pří­běh potře­bu­je památ­né­ho dare­bá­ka a SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI ho v Barronovi má, a ješ­tě víc. Mění podo­by a je zlo­věst­nou for­mou mon­stróz­ních nepřá­tel podi­ví­nů, Hollows. Barron věří, že klí­čem k jeho nesmr­tel­nos­ti, a mož­ná ke zno­vu­zís­ká­ní lid­skosti, je lov podi­ví­nů a sleč­ny Peregrinové.

            „V kul­tu­ře podi­ví­nů se někte­ří sna­ží, ne s nej­lep­ší­mi úmys­ly, zís­kat nesmr­tel­nost. Nakonec se ale změ­ní v pří­še­ry,” shr­nu­je Burton.

            Režisér mys­lel pou­ze na jedi­né­ho her­ce, aby při­ve­dl Barrona k živo­tu: Samuela L Jacksona. „Vždycky jsem chtěl pra­co­vat se Samem,” říká Burton. „Pokud hra­je ve fil­mu, chci ho vidět.” Jackson vra­cí kom­pli­ment: „Líbí se mi, jak pra­cu­je Timova mysl.”

            Jackson a Burton od začát­ku sdí­le­li svou vizi posta­vy. „Tim a já jsme sou­hla­si­li, že nechce­me Barrona udě­lat pří­liš zlo­věst­né­ho,” vysvět­lu­je herec. „Barron je už tak dosta­teč­ně straš­ný, se zuby ost­rý­mi jako žilet­ky a mléč­ný­ma oči­ma. Chtěl jsem hrát pro­ti tomu a zjis­tit, jak se s ním poba­ví­me.

            „Lidé, kte­ří zna­jí Barrona z kni­hy, mohou být pře­kva­pe­ní, až ho uvi­dí v tom­to fil­mu, pro­to­že já jsem se sku­teč­ně bavil, když jsem byl Barronem a hrál jeho jedi­neč­nou psy­chó­zu,” pokra­ču­je Jackson. „Barron má chví­le, kdy víte, že se baví – když sle­du­je podi­ví­ny a mys­lí si, že jsou doce­la fajn.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56474 s | počet dotazů: 231 | paměť: 72480 KB. | 28.05.2024 - 04:09:49