Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC

Sirotsinec
Sirotsinec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Novým chlap­cem v sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové je Jake, hrdi­na naše­ho pří­bě­hu. Jake je vyhna­nec, kte­rý nako­nec najde při­je­tí mezi podi­ví­ny, ale jinak je typic­kým ame­ric­kým tee­nage­rem, jen tro­chu odliš­ným. Cítí, že neza­pa­dá, a zdá se, že není schop­ný navá­zat vztah s nikým jiným než se svým dědeč­kem, jehož smr­tí začí­ná Jakeova ces­ta k obje­vo­vá­ní. SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI se nám otví­řá Jakeovýma oči­ma a jeho hle­dá­ním.

Asa Butterfield, kte­rý hrál hlav­ní roli v Hugovi Martina Scorsese, popi­su­je posta­vu tak­to: „Žije oby­čej­ný život a mys­lí, že na svě­tě nikdy nic nedo­ká­že. Když jeho milo­va­ný děde­ček Abe záhad­ně zemře, Jake ces­tu­je se svým otcem do Walesu, aby se dozvě­dě­li o Abově minu­los­ti – a aby zjis­ti­li, zda zvlášt­ní sirot­či­nec a jeho oby­va­te­lé, o kte­rých Abe vyprá­věl Jakeovi mno­ho pří­bě­hů, sku­teč­ně exis­tu­je.”

Jake nemohl vůbec tušit, co ho tam čeká. „Pro mě bylo nej­zvlášt­něj­ší, jak všech­no kolem něj bylo pro něj nere­ál­né,” vysvět­lu­je Butterfield. „Přijde z něče­ho, co je napros­to oby­čej­né, a při­po­jí se k něče­mu, co je nepo­cho­pi­tel­ně odliš­né od toho, na co je zvyk­lý. V sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové musí Jake zapo­me­nout na všech­no, co zná, nebo o čem si mys­lí, že to zná, a nechat svůj nor­mál­ní život dale­ko za sebou.”

Pro Jakea je to obrov­ská pří­le­ži­tost a výzva, ne nepo­dob­ná těm, se kte­rý­mi se mno­ho z nás setká­vá v kaž­do­den­ním svě­tě. I když my neče­lí­me tak výji­meč­ným výzvám a vol­bám jako Jake u podi­ví­nů, pod­le Butterfielda je pod­sta­tou „udě­lat dal­ší vel­ký krok.”

Burton říká, že Butterfield byl nej­lep­ší pro tuto roli, pro­to­že ten­to mla­dý herec „má zvlášt­ní druh cit­li­vos­ti a je mys­li­tel. Snadno si doká­že­te Asu před­sta­vit jako podi­ví­na. Dává roli zem­ské při­taž­li­vos­ti, jako kdy­by vždyc­ky něco obje­vo­val. Asa sku­teč­ně sdě­lu­je, že Jake pro­chá­zí tím, co pro­ží­vá spous­ta dospí­va­jí­cích lidí. „Asa nic nepřed­stí­rá,” dodá­vá Burton. „Je krás­ná oso­ba a herec s duší.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41235 s | počet dotazů: 229 | paměť: 72238 KB. | 25.04.2024 - 13:01:19