Kritiky.cz > Recenze knih > Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Slunce
Slunce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se sna­ží zajis­tit povo­le­ní k poby­tu. Toho dne potká­vá Daniela, kte­rý je úpl­ně jiný. Věří na lás­ku a osud, mezi­tím, co Natasha věří ve vědu. Co všech­no se dá pro­žít během jed­no­ho dne?

Kniha byla vel­kým pře­kva­pe­ním. Čekala jsem něja­kou prů­měr­nou roman­tic­kou kni­hu, ale celý pří­běh mi při­šel mno­hem hlub­ší. Možná kvů­li tomu, že se tam řeši­lo nele­gál­ní při­stě­ho­va­lec­tví a také vyhoš­tě­ní. Mimo to se tam také pro­bí­ra­li vzta­hy mezi rodi­či a dět­mi.

Velkou při­da­nou hod­no­tou také bylo, že kro­mě kapi­tol z pohle­du Natashy a Daniela, byly ješ­tě kapi­to­ly o růz­ných věcech, pojmech a lidech, kte­ré nějak sou­vi­se­ly s celým pří­bě­hem. Přišlo mi skvě­lé, že jste se tak moh­li dozvě­dět spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí a pří­bě­hů lidí, kte­rý měli vliv na pří­běh.

Celý pří­běh se ode­hrá­vá během jed­no­ho dne, což je samo o sobě zají­ma­vé. I expe­ri­ment s tím, zda se do sebe dva lidi mohou zami­lo­vat během jed­no­ho dne je něco, co jsem snad ješ­tě nikde nečet­la a vel­mi to oce­ňu­ji.

Navíc se celá kni­ha čet­la rych­le a během dvou dnů jsem ji pře­čet­la, i když neby­la zrov­na ten­ká.  Stránky mi doslo­va mize­ly pod ruka­ma a celé čte­ní jsem si skvě­le uži­la. Určitě dopo­ru­ču­ju všem, kte­ří mají rádi román­ky s něja­kou při­da­nou hod­no­tou a čte­ní si tako­vý lidé mohou sku­teč­ně užít.


Originální název:

The Sun is Also a Star (2016)

Žánr:
Literatura naučná, Pro děti a mládež, Dívčí romány
Vydáno: 2018, CooBoo
Počet stran: 328
Překlad: Sára Foitová
Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN: 978-80-7544-570-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51732 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71718 KB. | 28.02.2024 - 16:36:30