Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrt ve tmě (2016)

Smrt ve tmě (2016)

Photo © TriStar Pictures
Photo © TriStar Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Don´t Breath si zís­kal jak mne tak i vět­ši­nu fanouš­ků svým sty­lo­vým trai­le­rem a film byť je dob­rý, tak mne nedo­ká­zal pří­liš strh­nout.

Špičkový vizu­ál a sviž­né tem­po jsem zde poklá­dal za samo­zřej­most, tedy tohle jako plu­so­vé body nebe­ru, pře­klá­da­jí spíš drob­né nega­ti­va, kte­ré mne při sle­do­vá­ní ruši­ly.

Stephen Lang byť půso­bí vzhle­do­vě drs­ně a jde z něj respekt, tak za celý film téměř nepro­mlu­ví, což mi vadi­lo, moh­li si pohrát s dráž­di­vý­mi dia­lo­gy, kte­rý­mi by vyhro­žo­val zlo­dě­jům.

Dále by si fac­ku zaslou­žil chlap, co se sta­ral o zvuk, kte­rý ale­spoň mne při­pra­vil o jump sca­res (viz scé­na se psem, kte­ré­ho vidí­me o 3 sekun­dy dřív než zaště­ká, což ve mne ztrá­ce­lo efekt)

Brutální film není téměř vůbec, opro­ti Evil Dead se film drží vel­mi při zemi, což mne taky iri­to­va­lo. Ani jed­no úmr­tí není efek­tiv­ní a zají­ma­vé a vlast­ně mi zde i chy­bě­la něja­ká paměti­hod­ná scé­na, kvů­li kte­ré bych si rád film pus­til zno­va.

Ten jeden zvrat, kte­rý se mih­ne v prů­bě­hu také pří­liš neza­ujme.

Ve výsled­ku tedy zábav­ný a mís­ty i napí­na­vý Home Invasion, kte­rý svou oby­čej­nost mas­ku­je ori­gi­nál­ním zápo­rá­kem, ale Evil Dead jíz­da mi hold byla k srd­ci mno­hem bliž­ší.

  • Story 6/10
  • Atmosféra 8/10
  • Gore 2/10
  • Vizuál 8/10
  • Akce 6/10
  • Napětí 7/10
  • Humor 0/10
  • Zábavnost 8/10
  • Lekačky 1/10.
  • 70 %.

 


Podívejte se na hodnocení Smrt ve tmě na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12618 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72272 KB. | 24.05.2024 - 03:53:58