Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Světová válka Z

Světová válka Z

Photo © Paramount Pictures / Jaap Buitendijk
Photo © Paramount Pictures / Jaap Buitendijk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brad Pitt je jedi­nou nadě­jí lid­stva. Tentokrát nebu­de dobý­vat Troju, ale jeho pro­tiv­ní­ky se sta­nou mili­o­ny zom­bí­ků…


Gerry se spo­leč­ně se svou rodi­nou oci­tá upro­střed Philadelphie v epi­cen­t­ru nena­dá­lé­ho cha­o­su. Obyvatelé jsou zde zni­če­ho­nic napa­dá­ni podiv­ně vypa­da­jí­cí­mi lid­mi, zká­za a epi­de­mie se šíří enorm­ní rych­los­tí. Vypuká pani­ka a jim se po tvr­dém boji o pře­ži­tí poda­ří eva­ku­o­vat na bitev­ní loď. Zde je požá­dán svým býva­lým kole­gou z OSN o pomoc. Celý svět se zmí­tá v apo­ka­ly­p­se. Lidé se mění v zom­bie, nikdo nemá ani páru jak to šílen­ství zasta­vit a nena­ka­že­ných rapid­ně ubý­vá. On jakož­to býva­lý expert na řeše­ní kri­zo­vých situ­a­cí je „vydí­rán“ ke spo­lu­prá­ci a tak mu nezbý­vá nic jiné­ho než sou­hla­sit. Musí se vydat na nej­ne­bez­peč­něj­ší misi své­ho živo­ta, kte­rá jej zave­de na nej­růz­něj­ší mís­ta země­kou­le, aby našel zdroj náka­zy a poku­sil se zasta­vit zom­bie inva­zi…

Český název: Světová vál­ka Z

Režie: Marc Forster

Rok výro­by: 2013

Délka: 116. min

Země: USA / Malta

Hrají:

Brad Pitt …………………….(Gerry Lane)

Daniella Kertesz ……………..(Segen)

Mireille Enos …………………(Karin Lane)

James Badge Dale ……………..(kapi­tán Speke)

Fana Mokoena …………………(Thierry Umutoni)

…a dal­ší

No nic dlou­ho jsem se roz­dý­chá­val, než jsem se při­nu­til pus­tit tuto do nebes vychva­lo­va­nou nej­no­věj­ší „zom­bie pec­ku“ s Bradem Pittem v hlav­ní roli. Nemám tenhle žánr vůbec rád, ale zvě­da­vost jak dopa­dl film s vel­kým roz­poč­tem, „megastar“ ve svém čele a vším tím hum­bu­kem kolem sebe, byla pros­tě nesne­si­tel­ná. No a k mému pře­kva­pe­ní jsem vůbec nebyl zkla­mán, ba spíš mile pře­kva­pen. Nechci tu tvr­dit, že by to byla obrov­ská bom­ba, ale po dlou­hé době jsem vydr­žel tu por­ci zom­bie, aniž bych se nudil. A že tu těch nena­žra­ných hovad bylo. Řeknu vám, byla to doce­la jíz­da a jedi­né co mě dost sra­lo, byly ty ultra­rych­lé mrt­vo­ly a pasáž v Jeruzalémě. Tady si ten digi­tál­ní něko­li­ka met­ro­vý útok moh­li odpus­tit. Jinak to ovšem nepo­strá­da­lo zají­ma­vou atmo­sfé­ru, akč­ní tem­po, napě­tí, dob­ré herec­ké výko­ny a nejen nohy, ale i zuby cvaka­li kurev­sky rych­le. Takže když jsou teda ty váno­ce, tak i já budu nadě­lo­vat nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní…

Photo © Paramount Pictures / Jaap Buitendijk

Dokonce jsem se pár­krát při­sti­hl, že jsem se to toho doslo­va zažral a to už je co říct. Forster zvo­lil oprav­du dob­rý pří­stup a divá­ko­vi nabíd­ne jed­nu akci za dru­hou, tak­že ani nemá čas se moc nudit. Vědom si před­nos­tí (herec­kých) své­ho nej­cen­něj­ší­ho kle­no­tu jej cpal před kame­ru co mož­ná nej­víc a to bylo jen dob­ře. Pitt chy­til dru­hou mízu a s ničím se tady moc nesral. Stejně jako bor­ci přes digi­tál­ní efek­ty, kte­ří se ve své prá­ci doslo­va vyží­va­li. Občas to sice už dost pře­há­ně­li, ale jinak čert to vem. Snad to jen chtě­lo ješ­tě před natá­če­ním troš­ku pro­vět­rat scé­nář a vysy­pat z něj těch pár nelo­gic­kých prv­ků, kte­ré ruši­li jinak solid­ní podí­va­nou a zby­teč­ně jí ubra­li na krá­se.

Photo © Paramount Pictures / Jaap Buitendijk

Jen ten konec moh­li chlap­ci ješ­tě kapá­nek vylep­šit. Vím, že si chtě­li nechat ote­vře­ná vrát­ka, pro­to­že jak jsem viděl, je v plá­nu pokra­čo­vá­ní, ale když já pře­ce jenom ty „hap­pyen­dy“ nerad. Kdyby mi někdo před těma dvě­ma hodi­na řekl, jak se tady budu „roz­plý­vat“ nad zom­bie fil­mem, tak bych mu pokle­pal na čelo a řekl, ať se jde léčit a neke­cá srač­ky. No a jak vid­no i (mne) může zom­bie film doce­la potě­šit a hlav­ně zaujmout. Takže pojď­me naje­žit sluš­né pro­cen­tu­ál­ní hod­no­ce­ní. 

Photo © Paramount Pictures / Jaap Buitendijk


Hodnocení: 65%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Speed Racer3. listopadu 2022 Speed Racer Když jsem jednoho krásného dne viděl první obrázky z nového filmového projektu režisérské dvojice Larry a Andy Wachowskych, upřímně, byl jsem docela zaskočen a v šoku. Taková škála […] Posted in Retro filmové recenze
  • Speed Racer27. dubna 2022 Speed Racer Speed Racer je sportovní akční komedie z roku 2008, kterou napsali a režírovali sestry Wachowští. Film je založen na stejnojmenné manga a anime sérii z 60. let 20. století. V hlavních […] Posted in Speciály
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Železná srdce18. listopadu 2021 Železná srdce Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy!22. května 2019 Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy! Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gangster Squad – Lovci mafie27. ledna 2024 Gangster Squad – Lovci mafie Píše se rok 1949, čtyři roky po válce je zločin v Los Angeles na drastickém vzestupu. Celé město se snaží ovládnout bývalý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina policistů se s touto […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dlouhý polibek na dobrou noc18. prosince 2023 Dlouhý polibek na dobrou noc Dlouhý polibek na dobrou noc je americký akční thriller z roku 1996, jehož koproducentem a režisérem je Renny Harlin, producenty Shane Black a Stephanie Austinová a autorem scénáře je […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
  • V zajetí démonů 215. prosince 2023 V zajetí démonů 2 Ed a Lorraine musí řešit další zapeklitý případ…   Peggy Hodgsonová žije společně se svými čtyřmi dětmi v londýnské části města zvané Enfield. Jejich dům a […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40769 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72182 KB. | 23.02.2024 - 18:36:36