Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Avatar 2 se brzy dostane na streamovací služby, ale uživatelé Disney Plus si budou muset počkat

Avatar 2 se brzy dostane na streamovací služby, ale uživatelé Disney Plus si budou muset počkat

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Avatar: Cesta vody je koneč­ně k dis­po­zi­ci na stre­a­mo­va­cích služ­bách, i když pře­kva­pi­vě Disney Plus zatím není jed­nou z nich.

Tento pokra­čo­vá­ní původ­ní­ho fil­mu Avatar z roku 2009 se v kinech výhrad­ně pro­mí­ta­lo více než tři měsí­ce. Nyní Disney ozná­mil, že bude k dis­po­zi­ci od 28. břez­na v USA (nebo od 4. dub­na ve Velké Británii) jako digi­tál­ní nákup a bude­te si ho moci doma pus­tit přes Apple TV, Amazon Prime Video a dal­ší stre­a­me­ry.

Když se film spus­tí, ti z vás, kte­ří mají jed­nu z nej­lep­ších 4K tele­vi­zí a nej­lep­ších soun­dba­rů, si budou moci užít film ve vší jeho ultra HD slá­vě s pohl­cu­jí­cím zvu­kem Dolby Atmos. Kromě toho bude­te prý moci užít si „více než tři hodi­ny dosud nevi­dě­né­ho bonu­so­vé­ho obsa­hu s tvůr­ci fil­mu, her­ci a štá­bem“ s vaším náku­pem.

S ohle­dem na to, že Avatar 2 byl pro­du­ko­ván spo­leč­nos­tí 20th Century Fox, kte­rou nyní vlast­ní Disney, mno­ho před­pla­ti­te­lů Disney Plus prav­dě­po­dob­ně oče­ká­va­lo, že film bude uve­den na této stre­a­mo­va­cí plat­for­mě jako prv­ní. Nicméně vypa­dá to, že si budou muset počkat tro­chu déle, než si budou moci film doma pus­tit, pokud si ho neza­pla­tí na jiné služ­bě.

To ovšem nezna­me­ná, že Avatar 2 nebu­de nikdy na Disney Plus; prav­dě­po­dob­ně to bude trvat jen o něco déle, pro­to­že Disney a Fox se zda­jí upřed­nost­ňo­vat tra­dič­něj­ší pří­stup k uve­de­ní fil­mů do kin, kdy je film dostup­ný pou­ze na DVD.


Zdroj: Techradar.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12011 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72199 KB. | 13.04.2024 - 14:44:24