Kritiky.cz > Horory > Human Centipede III (Final Sequence), The (2015)

Human Centipede III (Final Sequence), The (2015)

rp Human Centipede III cover.jpg
rp Human Centipede III cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Six, Dieter Laser a Laurence R. Harvey se vra­cí a s nimi i nej­vět­ší lid­ská sto­nož­ka všech dob. Bohužel sebou při­nes­li i hod­ně pokleslou for­mu bizar­ní podí­va­né a fil­mo­vé­ho nevku­su.

Bill Boss vlád­ne „své“ věz­ni­ci přís­nou a hlav­ně kru­tou rukou. Společně se svým účet­ním Dwightem a tuc­tem dozor­ců mají na sta­ros­ti něko­lik sto­vek neu­káz­ně­ných věz­ňů. Po krku jim však šla­pe guver­nér Hughes, kte­ré­mu se nelí­bí poru­šo­vá­ní lid­ských práv a způ­sob jakým Bill vede věze­ní. Dwight je vel­kým obdi­vo­va­te­lem reži­sé­ra Toma Sixe a jeho dvou zfil­mo­va­ných Human Centipede. Navrhne své­mu šéfo­vi, že by moh­li vyře­šit pro­blémy s věz­ni jed­nou pro vždy. Navíc by se z toho dali vytřís­kat i něja­ké ty pení­ze. Boss není zpr­vu tomu­to šíle­né­mu nápa­du naklo­ně­ný, ale poté co obdr­ží zásil­ku spe­ci­ál­ních afric­kých „cli­to­ri­ses“ odbou­rá veš­ke­ré své zábra­ny a jeho kru­té zachá­ze­ní s věz­ni nabe­re obrá­tek. Je potře­ba s tou­to chátrou pře­stat jed­nat v ruka­vič­kách a při­pra­vit je na nej­vět­ší „lid­skou sto­nož­ku“ v ději­nách! 

Český název: Lidská sto­nož­ka 3
Režie: Tom Six
Rok výro­by: 2015
Délka: 102 min
Země: Holandsko / USA
Hrají:
Dieter Laser…(Bill Boss)
Laurence R. Harvey…(Dwight Butler)
Eric Roberts…(Guvernér Hughes)
Bree Olson…(Daisy)
Robert LaSardo…(vězeň č. 297)
Clayton Rohner…(Dr. Jones)
Tom Six
…a dal­ší

Předlouhé čty­ři roky jsem si musel počkat na vyvr­cho­le­ní této série. Měl jsem dojem, že můj oblí­be­nec Tom Six se sna­ží všech­no vyšper­ko­vat, aby zakon­čil svou bizar­ní tri­lo­gii oprav­do­vou pec­kou. Dokonce obsa­dil do hlav­ních rolí oba pře­de­šlé „zvrh­lí­ky a šílen­ce“ Dietera Lasera a Laurence R. Harveyho (oba zde samo­zřej­mě hra­jí jiné posta­vy). K mému zdě­še­ní jsem však nevě­říc­ně zíral, jak to ten­to­krát doká­zal Tom zprznit a to doslo­va. Byl jsem pří­mo nadr­že­ný na dal­ší por­ci mor­bid­ní / zvrh­lé zába­vy, plné zvra­tek, sra­ček, psy­chic­ké­ho tero­ru nebo­hých člán­ků sto­nož­ky, ale zde se mi až na pár svět­lej­ších momen­tů a dob­rých hlá­šek niče­ho z toho nedo­sta­lo. Nebo v míře tak malé, že jsem u toho mís­ty usí­nal. 

Hlavně tedy v prv­ní polo­vi­ně fil­mu, kte­rá dle mého byla doslo­va otřes­ná. Dieter Laser se svou novou image se sice sna­žil, co to jen šlo, ale Doktor Heiter byl jen jeden a tenhle pleša­tý boss věz­ni­ce mě spí­še iri­to­val. Jsem už zvyk­lý, že Six má hod­ně zvlášt­ní smy­sl pro humor, ale při­šlo mi, že si až zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu vzpo­mněl o čem, že to vlast­ně točí. Do té doby zaujme snad jen „prs­tě­ní“ sekre­tář­ky (por­no­he­reč­ky Bree Olson), ale osvě­že­ní v podo­bě ubli­žo­vá­ní věz­ňů (kas­t­ra­ce, opa­ře­ní vře­lou vodou) při­šlo náram­ně vhod. Jinak bych asi usnul. Bohužel tepr­ve dru­há polo­vi­na fil­mu a pří­pra­va nejdel­ší lid­ské sto­nož­ky koneč­ně doká­za­la napl­no pro­bu­dit můj zájem o ten­to film.
Je však potře­ba říci, že jde o nej­slab­ší díl celé série. Jediné co ho zachrá­ni­lo od pod­prů­mě­ru (tedy v mých očích) bylo těch pár detai­lů na seší­vá­ní věz­ňů a krat­ší upra­ve­ná sto­nož­ka. Těch 50 % však dám jen kvů­li obdi­vu Toma Sixe a mor­bid­ní­mu smys­lu pro čer­ný humor a pří­nos do řad bizar­ních horo­ro­vých kous­ků. Jinak si je trap­ná troj­ka v žád­ném pří­pa­dě neza­slou­ží. Popravdě už jí nechci nikdy vidět zno­vu a to jsem před­cho­zí díly zhlé­dl něko­li­krát. Dokonce pat­ří k mým nej­ob­lí­be­něj­ším. Rád bych řekl, že zde nebyl napl­no vyu­žit veš­ke­rý poten­ci­ál, kte­rý se zde nabí­zel, ale ten dáv­no nechal Six jen na papí­ře. Jen dou­fám, že svým příš­tím fil­mem si u mě napra­ví repu­ta­ci!

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Popelka | Cinderella [75%]19. března 2015 Popelka | Cinderella [75%] Pohádky se v poslední době do kin nedostávají zase tak často. A když už se najde vyjímka, často ona pohádkovost končí v momentě, kdy se tvůrci rozhodnou pro temnější a fantastičtější […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile: Tokijská jízda - recenze2. srpna 2006 Rychle a zběsile: Tokijská jízda - recenze Rychle a zběsile je tu po třetí. Nadupané auťáky jsou zpět a probíhají zběsilé závody o nejlepšího drift kinga. Ano, jsme v Tokiju, a co v Japonsku frčí? Drift - elegantní jízda, která je […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Perný den (Projekt 100) - fotografie16. března 2015 Slavnostní premiéra filmu Perný den (Projekt 100) - fotografie Posted in Festivaly
  • Creed II – Recenze – 80%23. listopadu 2018 Creed II – Recenze – 80% Boxerské drama Creed II nejenže příběhově navazuje na předchozí film Creed, v němž vysloužilý boxer a trenér Rocky Balboa (Sylvester Stallone) začal trénovat nadějného a odhodlaného […] Posted in Filmové recenze
  • Smrt čeká všude1. ledna 2022 Smrt čeká všude Po tragické smrti seržanta Thompsona (Guy Pearce) se velení jednotky amerických pyrotechniků v Bagdádu ujímá rotný William James (Jeremy Renner). Svérázný veterán bezstarostně hazarduje se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […] Posted in Recenze knih
  • The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem22. května 2022 The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem Bývalý seržant amerických speciálních jednotek se nechá naverbovat do pochybného černého žoldáckého komanda v Berlíně ve filmu The Contractor, dobře natočeném, ale neuspokojivě […] Posted in Filmové recenze
  • Kinsey17. června 2005 Kinsey Životopisný film, jehož hlavní postavou je profesor Alfred Kinsey, který se v první polovině 20. století proslavil otevřenou studií lidské sexuality. Roli Alfreda Kinseyho ztvárnil Liam […] Posted in Filmové recenze
  • Super-Blb (2022)6. dubna 2022 Super-Blb (2022) Pro mne okamžitě srdcová záležitost, která letí do TOP 10 movies of all the time. Film jsem viděl v kině už 2x, ale jsem z něj pořád tak vedle, že nevím, jak své nadšené pocity pořádně […] Posted in Krátké recenze
  • You're Next (2011)27. června 2014 You're Next (2011) Oslava výročí se změní v krvavá jatka. Manželé Davisonovi slaví kulaté výročí svatby a tak se rozhodnou pozvat své čtyři děti a jejich partnery, aby tuto významnou […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34587 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71596 KB. | 19.06.2024 - 21:53:23