Kritiky.cz > Horory > Jian gui (2002)

Jian gui (2002)

rp Jian gui 28200229.jpg
rp Jian gui 28200229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Navrácení zra­ku mělo být pro mla­dou Mun požeh­ná­ním. Bohužel pro ní však sebou při­nes­lo i hrůz­ný úděl před­cho­zí maji­tel­ky...
Mladá dív­ka Mun kte­rá v útlém dět­ství při­šla o zrak, se nyní chys­tá podro­bit ope­ra­ci očních roho­vek. Doktor pro­ve­dl úspěš­ný zákrok a vše vypa­dá v napros­tém pořád­ku. Nejprve si však musí její nové oči při­vyk­nout na den­ní svět­lo a poté již nic nebu­de brá­nit tomu, aby si uží­va­la všech krás oko­lo sebe. Jenomže Mun začne vidět podiv­né úka­zy, stí­ny a posta­vy – což nej­pr­ve při­su­zu­je své­mu poo­pe­rač­ní­mu sta­vu. Brzy však nabý­vá dojmu, že se musí jed­nat o duchy, kte­ří se s ní sna­žit komu­ni­ko­vat a k tomu ty děsi­vé noč­ní můry...Začne tedy pát­rat po „dár­ci“ svých roho­vek a poma­lu začne roz­plé­tat svůj hrůz­ný úděl, jenž jí byl pře­dán…

Český název: Oko
Režie: Oxide Pang Chun, Danny Pang
Rok výro­by: 2002
Délka: 99 min
Země: Hong Kong / Singapur
Alternativní název: Gin gwai
Hrají:
Angelica Lee...(Wong Kar Mun)
Lawrence Chou...(Dr. Wah)
Yut Lai So...(Yingying)
Candy Lo...(Yee)
Edmund Chen...(Dr. Lo)
Chutcha Rujinanon...(Ling)
...a dal­ší
Na asij­ské fil­my jsem byl své­ho času cel­kem zatí­že­ný. Dodnes však pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší a je cel­kem jed­no odkud pochá­ze­jí. Ne všech­ny mě však doká­za­li uspo­ko­jit nato­lik, abych se k nim musel čas­to­krát vra­cet a OKO je bohu­žel jed­ním z nich. Patří sice mezi ty nad­prů­měr­něj­ší, ale samot­ná náplň fil­mu byla hod­ně nevy­vá­že­ná. Vesměs vět­ši­na těch­to kous­ků má v sobě urči­té posel­ství a zde tomu neby­lo jinak. Jenže vlaž­ný začá­tek mě nudil a to poprav­dě dost. Přiznám se, že jsem u toho málem usnul. To by však byla ško­da, jeli­kož bych při­šel o doce­la zají­ma­vé zvra­ty, jenž nám zde byli nabíd­nu­ty.
Bratři Pangové však byli své­ho času „záru­kou dob­ré podí­va­né“ a tak jsem nechtěl ten­to film zavrh­nout úpl­ně. Což se nako­nec vypla­ti­lo. Druhá polo­vi­na už byla o hod­ně lep­ší. Atmosféra i díky hud­bě doká­za­la vytvo­řit ono tou­žeb­ně oče­ká­va­né napě­tí, kte­ré jsem tam do té doby postrá­dal. Přitvrdilo se a koneč­ně při­šly na řadu i leka­cí scé­ny. Ke kon­ci fil­mu už všech­no šla­pa­lo jak mělo a já byl nako­nec spo­ko­je­ný. Zvláště pohnu­tý osud dív­ky Ling, mě doce­la zau­jal a byla jen vel­ká ško­da, že jsme se nedo­čka­li více fla­shbac­ků z minu­los­ti. Ani před­sta­vi­tel­ka Mun však neby­la k zaho­ze­ní a její výkon byl rov­něž uspo­ko­ju­jí­cí.
OKO se násled­ně dočka­lo i dvou pokra­čo­vá­ní a něko­li­ka poku­sů o rema­ke, ale nic z toho se ori­gi­ná­lu už nevy­rov­na­lo. Slibný námět však dle mého nedo­ká­zal vyždí­mat veš­ke­rý svůj poten­ci­ál, kte­rý se tu pří­mo vybí­zel. Což byla obrov­ská ško­da. A přes­to­že závěr nebyl zas až tak doko­na­lý, dám s klid­ným svě­do­mím nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Přece jenom bych se však bez toho výbuchu klid­ně obe­šel.
Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […] Posted in Speciály
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • #2108: Komiksový výběr Spider-Man 10: Pavučina6. března 2020 #2108: Komiksový výběr Spider-Man 10: Pavučina Komiksový výběr Spider-Man 10: PavučinaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 a 13 až 15 série "Spider-Man's Tangled Web" v nakladatelství […] Posted in Recenze komiksů
  • PAS A PES3. srpna 2022 PAS A PES K létu rozhodně patří dovolená, dobré čtení a cestování. Pokud chcete skloubit všechny tyto tři aktivity, a přesto nevytáhnout paty z domu, nezbývá než sáhnout po nějakém skvělém cestopisu […] Posted in Recenze knih
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu....25. prosince 2020 Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu.... Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu. Rozhodnutí studia 343 Industries se týká dílů Halo: Combat Evolved Anniversary Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Wars, Halo Reach, Halo 4 […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone30. září 2020 Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone Juan Miranda (Rod Steiger) je chladnokrevný zloděj a šéf početné rodiny, která se živí okrádáním náhodných pocestných a přepadáním dostavníků. V době, kdy kolem něho doslova "vře" mexická […] Posted in Retro filmové recenze
  • Saw 520. července 2010 Saw 5 Je to tu zase. Saw se jako každý rok vrací v dalším pokračování, tentokrát s číslovkou pět. Zda má cenu si na film zajít do kina, či nikoliv, to se dozvíte v […] Posted in Recenze
  • Aylin se začíná vymlouvat | Survivor CZ&SK15. března 2022 Aylin se začíná vymlouvat | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?13. srpna 2018 Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci? Flynn a Paddy, dvanáctiletý a desetiletý - bratři - momentálně lovili pro svou rodinu večeři. Flynn dlel na ručně vydlabávané kánoi, zatímco čekal, s jakou se vynoří jeho mladší bratr - […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45518 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72193 KB. | 22.05.2024 - 16:35:19