Kritiky.cz > Horory > Jian gui 2 (2004)

Jian gui 2 (2004)

rp Jian gui 2 2004.jpg
rp Jian gui 2 2004.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč se tolik zají­ma­jí duše zemře­lých o těhot­né ženy?  
Mladá Joey nepro­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Randí s žena­tým Samem, kte­rý však v posled­ní době hle­dá vše­li­ja­ké zámin­ky, aby s ní nemu­sel trá­vit čas, v prá­ci už se něja­ký ten čas neu­ká­za­la a jedi­né co dělá je naku­po­vá­ní a utrá­ce­ní peněz. Takový život jí už neba­ví a tak se psy­chic­ky nahlo­da­ná žena roz­hod­ne skon­co­vat se živo­tem. Spolyká vel­ké množ­ství pilu­lek a uleh­ne do své­ho hote­lo­vé­ho lože. Jen o vlá­sek unik­ne smr­ti a po výpla­chu žalud­ku se pro­bou­zí v nemoc­ni­ci. Od té chví­le již však nikdy nebu­de nic jako před­tím. Joey totiž začne vidět duchy mrtvých lidí, kte­ří ji pro­ná­sle­du­jí téměř na kaž­dém kro­ku. Navíc zjis­tí, že je těhot­ná. Aby toho neby­lo málo, všim­ne si, že ji sle­du­je tajem­ná posta­va nezná­mé ženy…

Český název: Oko 2
Režie: Danny Pang, Oxide Pang Chun
Rok výro­by: 2004
Délka: 95 min
Země: Hong Kong / Singapur
Alternativní název: Gin gwai 2
Hrají:
Qi Shu...(Joey)
Jesdaporn Pholdee...(Sam)
Eugenia Yuan...(Yuen Chi-kei)
...a dal­ší
Po prv­ním asij­ském Oku jsem měl z toho pokra­čo­vá­ní men­ší oba­vy (nedo­ká­zal jsem si před­sta­vit, že jak by reži­sér­ské duo moh­lo pokra­čo­vat v návaz­nos­ti na prv­ní díl). Naštěstí brat­ři Pangové doká­za­li při­jít s něčím oprav­du „novým“ a způ­sob pre­sen­ta­ce jejich rein­kar­na­ce byl hod­ně dob­rý. Bohužel ani zde se jim nepo­da­ři­lo vyva­ro­vat nud­ným pasá­žím, kte­ré mě doslo­va ubí­je­ly. Stejně jako v jed­nič­ce je prv­ní polo­vi­na hor­ší, než ta dru­há. Těch něko­lik sla­bých poku­sů o vyle­ká­ní divá­ka, na mě nemě­lo vůbec žád­ný úči­nek.
Nicméně od scén­ky na nádra­ží šla jak samot­ná atmo­sfé­ra, napě­tí i co se zají­ma­vých situ­a­cí týče, kva­li­ta fil­mu výraz­ně naho­ru a já si ho začal koneč­ně uží­vat. Zápletka nám koneč­ně uká­za­la svou tem­nou strán­ku a vše zača­lo pří­jem­ně houst­nout. Kromě něko­li­ka leka­cích scén při­šly na řadu i tako­vé, při nichž nejed­no­ho divá­ka a hlav­ně těhot­né ženy pořád­ně zamra­zí. I díky tomu se nako­nec Oko 2 sta­lo poži­va­tel­ným horo­rem. Do té doby se totiž dal děj hod­no­tit jen jako neza­jí­ma­vé dra­ma, bez záživ­ných momen­tů.
Nejvíce bych vyzdvi­hl opět hudeb­ní dopro­vod, kte­rý byl mís­ty až mra­zi­vý a herec­ký výkon Shu Qi. Tuto hereč­ku mám hod­ně rád a pat­ří mezi mou TOP 5 (co se asij­ských here­ček týče). Žádné zby­teč­né pře­hrá­vá­ní se z její stra­ny neko­na­lo a ostat­ní kole­gy a kole­gy­ně pře­vy­šo­va­la svým pro­je­vem mini­mál­ně o jed­nu tří­du. I pro­to není divu, že se našlo i něko­lik divác­kých ohla­sů, kte­ří údaj­ně pro­ží­va­li „muka“ hlav­ní hrdin­ky spo­leč­ně s ní. Oko 2 tak nako­nec pře­ce jenom pře­kro­či­lo hra­ni­ci leh­ké­ho nad­prů­mě­ru.
Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dilema11. ledna 2019 Dilema Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Muž z Toronta30. června 2022 Muž z Toronta Tak čím strávit večerní čas u Vaší televize? No přeci akční jednohubkou. Tím je akční komedie Muž z Toronta, kde se setká ukecaný Kevin Hart s vážným Woody Harrelsononem. Režisérem je […] Posted in Filmové recenze
  • Full Game | Switzerland vs. France | 2022 #IIHFWorlds22. května 2022 Full Game | Switzerland vs. France | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Scary Movie: Děsnej biják29. října 2003 Scary Movie: Děsnej biják Už když jsem si půjčoval Scary movie: Děsnej biják na dývýdý, říkal jsem si, že je divný, když se někdo rozhodne parodovat parodii. No ano, v průvodním textu jsem nalezl větu, že film […] Posted in Filmové recenze
  • Brain Damage (1988)24. května 2013 Brain Damage (1988) Aylmer má rád lidské mozečky, za to vám nabídne solidní halucinogenní jízdu. No neberte to! Brian je celkem pohodový týpek, nekonfliktní, přátelský a zamilovaný do své […] Posted in Horory
  • Full Game | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds16. května 2022 Full Game | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Killer Instinct18. ledna 2017 Killer Instinct Součást balíku Killer Instinct: Season 2 Ultra Edition, který je zdarma pro Xbox One Gold - 16/01 - 15/02. https://www.youtube.com/watch?v=c20gMRvk_e8 Posted in Novinky ze světa her
  • TIGER WOODS PGA TOUR 1324. září 2020 TIGER WOODS PGA TOUR 13 Konečně jsme se dočkali dlouho očekávaného vydání pokračování známé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s podporou kinect ovladače, což určitě přinese ještě této populární hře […] Posted in Retro games
  • Minamata26. srpna 2022 Minamata MINAMATA je jeden z těch vzácných snímků, u kterých máte pocit, že vám vůbec nepřísluší je hodnotit. Ne protože by to byl tak výjimečný film, nýbrž proto, že věrně zachycuje utrpení […] Posted in Krátké recenze
  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40236 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71678 KB. | 17.07.2024 - 18:42:26