Kritiky.cz > Horory > Omega Man, The (1971)

Omega Man, The (1971)

rp Omega Man cover.jpg
rp Omega Man cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na posled­ní­ho žijí­cí­ho člo­vě­ka čeká ve zpus­to­še­ných uli­cích New Yorku spous­ta nástrah.

Zemi postih­la smr­tí­cí epi­de­mie, kte­rá zahu­bi­la vět­ši­nu lid­ské popu­la­ce. Ti, kte­ří pře­ži­li se „změ­ni­li“ v mon­stra nesná­še­jí­cí den­ní svět­lo. Lidskost a myš­le­ní v nich sice zůsta­ly, ale nyní se sna­ží zni­čit všech­nu moder­ní tech­no­lo­gii, kte­rá zapří­či­ni­la jejich neštěs­tí. Vytvořili spo­le­čen­ství nazva­né „RODINA“. Jejich nepří­te­lem je posled­ní nor­mál­ní člo­věk dok­tor Neville, kte­rý se osa­mo­cen pro­jíž­dí zpus­to­še­ným New Yorkem hle­da­jíc pro­ti­lék, kte­rý by zachrá­nil lid­stvo. 

Režie: Boris Sagal
Rok výro­by: 1971
Délka: 98 min
Země: USA
Hrají:
Charlton Heston…(Neville)
Anthony Zerbe…(Matthias)
Rosalind Cash…(Lisa)
Paul Koslo…(Dutch)
Eric Laneuville…(Richie)
…a dal­ší

Je to už dáv­no, co jsem viděl film I Am Legend (2007) s Willem Smithem. Stejnojmennou kni­hu od Richarda Mathesona jsem nikdy neče­tl, stej­ně jako jsem dosud nevi­děl původ­ní film The Last Man on Earth z roku 1964. Takže nemůžu moc srov­ná­vat. I Am Legend se mi však doce­la líbi­lo a tak jsem chtěl dát šan­ci i její­mu před­chůd­ci. Tentokrát jde však spí­še o čis­to­krev­né sci­fi, ze kte­ré­ho horo­ro­vá atmo­sfé­ra moc cítit neby­la. Tím však nechci říci, že by šlo o vylo­že­ně špat­ný film. Jen mi tu chy­bě­ly zom­bie - (jenž jinak vůbec nemu­sím), kte­ré zde byly nahra­ze­ny lid­mi v kápích s mou­kou na ksich­tu. A to váž­ně moc vel­ká výhra neby­la. 

Navíc jsem se cítil lehce ochu­zen i pořád­nou atmo­sfé­ru, kte­rá mnoh­dy doslo­va stag­no­va­la. Náznaky napě­tí tu fun­go­va­li snad jen ve chví­lích, kdy vědec musel bojo­vat se spo­le­čen­stvím. I tak šlo spí­še o pře­hlíd­ku akč­ních scén, kte­ré však trpě­ly nedo­stat­kem důvti­pu. Bohužel musím sou­hla­sit i s tvr­ze­ním, že zvo­le­ná hud­ba fil­mu spí­še ublí­ži­la, než­li by jej pozved­la na výší úro­veň. Největší pro­blém jsem však měl s důvě­ry­hod­nos­tí posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta. Tvůrcům se moc nepo­da­ři­lo zakrýt všech­ny nedo­stat­ky, kte­rých tu byla spous­ta. Již v úvod­ní pro­jížď­ce lze spat­řit nor­mál­ní pro­voz na sil­ni­ci (dál­ni­ci) za hlav­ním hrdi­nou, či cho­dí­cí lidé.

Ani samot­ný scé­nář se pak nevy­va­ro­val zby­teč­ným chy­bám a hlav­ně mi při­šlo, že množ­ství scén – situ­a­cí bylo nedo­ta­že­ných do kon­ce, či napros­to zby­teč­ných. I ten samot­ný závěr roz­hod­ně nepa­t­řil mezi vyda­ře­né. Podobně bych se mohl vyjá­d­řit i k dia­lo­gům. Přišlo mi, jako­by tu mís­ty všich­ni keca­li napros­to o hov­ně a děj kvů­li tomu začal stag­no­vat.  Hodně lidí však kri­ti­zu­je Charltona Hestona za špat­ný výkon, ale s tím si dovo­lím nesou­hla­sit. On jedi­ný si tu totiž neve­dl zas až tak špat­ně. Tedy v rám­ci mož­nos­tí, kte­ré mu scé­náris­ta dovo­lil. The Omega Man není vylo­že­ně špat­ným sci­fi fil­mem, ale jeho kva­li­tu srá­ží spous­ta nega­tiv­ních věcí, kte­ré se pros­tě neda­jí pře­hléd­nout. Bohužel mu musím dát s při­vře­ním jed­no­ho oka čis­tý prů­měr.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jedna noc7. května 2024 Jedna noc Anotace Adam a Eliška. Ještě přede dvěma lety se zdálo, že tihle dva dokážou všechno. On byl úspěšný rockový kytarista. Ona sice jen kadeřnice, ale především jeho Múza. Jenže stačilo […] Posted in Speciály
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše […] Posted in Speciály
  • Řeka života18. srpna 2015 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Domácí rady
  • Zombik – 171. října 2018 Zombik – 17 Posted in Komiks
  • SLONÍ MUŽ - Projekt 10022. ledna 2004 SLONÍ MUŽ - Projekt 100 Osud Johna Merricka, "sloního muže", který skutečně žil na přelomu století, je líčen s akcentem na humanistické vyznění příběhu jeho utrpení. Režisér David Lynch pojal film jako […] Posted in Filmové premiéry
  • Muž a jeho pes14. února 2010 Muž a jeho pes Velmi zkušený francouzský herec Francis Huster, ale na druhou stranu mince tápající amatér v režisérském postavení. Ovšem podařila se mu jedna naprosto […] Posted in Recenze
  • PlayAllspoluprace127. září 2008 Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder V poslední době je to s parodiemi mírně řečeno nahnuté. Ty tam jsou skvělé filmy osmdesátých let, jejichž tvůrci věděli, jak načasovat vtip a citovat scénu v nové souvislosti tak, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Ambulance – Recenze – 60 %17. března 2022 Ambulance – Recenze – 60 % Svůj předchozí film s názvem 6 underground: Tajné operace natočil režisér Michael Bay pro Netflix. Nyní se tvůrce snímků Armageddon a Transformersvrací do kin s akčním thrillerem […] Posted in Filmové recenze
  • ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer7. dubna 2016 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer Screeny z nejnovější Traileru ze světa Star Wars. Celý Trailer na TraileryCesky.net! Posted in Trailery
  • Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít12. srpna 2019 Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít Vaše postavy jsou pro příběh rozhodně osudové, jak byste se popsali? Neužil: My dva jsme kladné postavy a jsme sourozenci Lichoradky - Jany Plodkové. Plesl: Ta už kladná tedy […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41459 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71826 KB. | 18.07.2024 - 15:49:27