Kritiky.cz > Horory > Omen III: The Final Conflict (1981)

Omen III: The Final Conflict (1981)

rp Omen III The Final Conflict 1981.jpg
rp Omen III The Final Conflict 1981.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přiblížil se den zno­vuzro­ze­ní samot­né­ho Krista, čemuž musí Damien za kaž­dou cenu zabrá­nit. Do ces­ty se mu však posta­ví sedm mni­chů s posvát­ný­mi dýka­mi, jejichž úko­lem je koneč­ně Antikrista spro­vo­dit ze svě­ta…

Damien Thorn i přes všech­ny poku­sy o jeho zabi­tí nako­nec neru­še­ně dospěl v dospě­lé­ho muže. Navíc se z něj stal i oblí­be­ný poli­tik a po neče­ka­né sebe­vraž­dě ame­ric­ké­ho vel­vy­slan­ce v Británii nastou­pí na jeho mís­to. Jeho šan­ce ovlád­nout celý svět tak výraz­ně vzrost­la, ale musí se mít neu­stá­le na pozo­ru před lid­mi, kte­ří zna­jí jeho tajem­ství a čeka­jí jen na vhod­nou chví­li, aby jej koneč­ně zabi­li. Ve vesmí­ru se totiž schy­lu­je k pozo­ru­hod­né­mu úka­zu – kte­rý má být před­zvěs­tí zno­vuzro­ze­ní Krista. Damien coby vtě­le­ní Antikrista hod­lá dítě najít co nejdří­ve a udě­lat s ním krát­ký pro­ces, dopo­mo­ci mu k tomu má jeho počet­ná sku­pi­na pří­z­niv­ců. I pro­to začnou za podiv­ných okol­nos­tí umí­rat po celé Británii během násle­du­jí­cích dní novo­ro­zeňa­ta (chlap­ci), kte­ří se naro­di­li ve stej­ný den. Jen sedm mni­chů s posvát­ný­mi dýka­mi mu v tom může zabrá­nit, ale pora­zit a zabít samot­né­ho Damiena, nebu­de vůbec nic jed­no­du­ché­ho. Navíc to musí stih­nout dřív, než bude nový Kristus nale­zen…


Český název: Omen 3: Poslední střet­nu­tí
Režie: Graham Baker
Rok výro­by: 1981
Délka: 108 min
Země: Velká Británie / USA
Hrají:
Sam Neill...(Damien Thorn)
Lisa Harrow...(Kate Reynolds)
Barnaby Holm...(Peter Reynolds)
Rossano Brazzi...(DeCarlo)
Don Gordon...(Harvey Dean)
...a dal­ší


Tento tře­tí díl byl do nedáv­na jedi­ným dílem, kte­rý jsem z této série viděl. Možná i pro­to jsem se jí tak dlou­ho vyhý­bal, pro­to­že mě Poslední střet­nu­tí tedy poprav­dě vůbec neo­kouz­li­lo. I přes svůj odpor k nábo­žen­ství a odmě­ře­ný pří­stup k fil­mům s nábo­žen­skou téma­ti­kou jsem si prv­ní dva díly doká­zal oprav­du uží­vat. Zvláště pak ori­gi­nál­ní The Omen se pyš­ní oprav­du pove­de­nou atmo­sfé­rou i pří­bě­hem a nena­šel jsem na něm sko­ro žád­nou chy­bu. Dvojka (Damien) už bylo o troš­ku slab­ší, ale pořád šlo o nad­prů­měr­nou podí­va­nou. Tento díl však této sérii v mých očích neu­dě­lal vůbec dobrou a důstoj­nou teč­ku a svým způ­so­bem ho pova­žu­ji za zne­u­ctě­ní celé ságy (čtyř­ku neko­men­tu­ji, zatím jsem nevi­děl).
Zatímco někte­ří vychva­lu­jí Omen 3 do nebes, já u něj nemohl doslo­va vydr­žet. Zvláště ke kon­ci fil­mu už to pro mě bylo hoto­vé utr­pe­ní. Nejvíce jsem zde totiž postrá­dal onu pověst­nou démo­nic­kou atmo­sfé­ru, kte­rá byla ozdo­bou obou pře­cho­zích dílů. Byla zde sice sluš­ná hud­ba Jerryho Goldsmithe, ale jinak jsem zde postrá­dal vet­ší por­ci napě­tí – mord scé­ny postrá­da­ly jakou­ko­liv pes­t­rost (navíc vět­ši­nou to nej­dů­le­ži­těj­ší pře­ru­šil střih – kro­mě smr­ti prv­ní­ho mni­cha ve stu­diu) a mnoh­dy jsem si spíš při­pa­dal jako při sle­do­vá­ní čer­né kome­die, než horo­ru. Stále čas­tě­ji jsem z toho cítil onu trap­nost a reži­sér­ský zmar, v čemž mě jen utvr­dil samot­ný závěr. Takhle že sko­nal Damien? Antikrist, kte­rý doká­zal za pomo­cí pekel­ných sil zabít kaž­dé­ho, kdo mu chtěl sáh­nout na život i na dru­hé stra­ně země­kou­le? Holt v dospě­los­ti na někte­ré své doved­nos­ti pros­tě zapo­mněl…  
Navíc ani vol­ba herec­ké­ho obsa­ze­ní, neby­la zrov­na pove­de­ná. Přestože Sam Neill pat­ří k mým oblí­be­ným her­cům, ale tady se mi moc nelí­bil. Jeho výkon sice nebyl vylo­že­ně tra­gic­ký, ale pros­tě mi v roli Damiena nese­děl. Jeho teh­dy ješ­tě man­žel­ka Lisa Harrow nemě­la coby hlav­ní žen­ská posta­va tako­vé cha­risma jako její před­chůd­ky­ně a zby­tek osa­zen­stva tu byl více méně jen do počtu. Takže já si pros­tě nemůžu pomo­ci, ale tohle nemá ani na prů­měr­né hod­no­ce­ní.

Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Monopoly Streets7. září 2020 Monopoly Streets Pokud jste už někdy hráli deskovou hru Monopoly, kde je spoustu figurek, peněz, karet atd. a nedej bože, aby se Vám nějaká ta kartička zatoulala. Tato hra Vás přesvědčí, že jde hrát i bez […] Posted in Retro games
  • Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory7. června 2023 Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory Jak možná víte, část našeho mapového týmu se věnovala přepracování Německa, aby odpovídalo našim současným mapovým standardům. Dnes se s vámi rádi podělíme o zajímavý projekt, na kterém […] Posted in Herní aktuality
  • Knížka o hormonech pro každou ženu16. prosince 2018 Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy žen často zabývají. Hormonální rovnováha je jedním ze základních bodů, aby žena mohla být zdravá […] Posted in Recenze knih
  • LEGO Marvel Avengers10. prosince 2020 LEGO Marvel Avengers Kdo by nechtěl vidět všechny nejlepší komiksové hrdiny světa ve hře jako je lego. Na dlouho očekávánou hru LEGO Marvel Avengers jsme se dlouho těšili. Hra navazuje, jak jinak než filmový […] Posted in Retro games
  • Prodigy, The (2019)17. srpna 2019 Prodigy, The (2019) Narodí-li se vám dítě s různobarevnými rohovkami, věřte, že vás zřejmě čeká velký problém! Mladému manželskému páru se konečně poštěstilo a narodil se jim syn Miles. Jeho […] Posted in Horory
  • Hvězdná brána - 10 sérií, 4 spin-offy, další 2 filmy...21. října 2020 Hvězdná brána - 10 sérií, 4 spin-offy, další 2 filmy... Tento seriál jistě znáte, nejdříve byl natočen film, k němu se plánoval druhý díl, který už ale nevyšel. Místo toho filmaři natočili asi 10 – 12 sérií seriálu. Zajisté znáte stanici NOVA, […] Posted in TV Recenze
  • Jersey Shore Shark Attack (2012)3. listopadu 2016 Jersey Shore Shark Attack (2012)  Nadržení teenageři, zmalované krásky v bikinách a žraloci albíni – na to všechno můžete narazit v Jersey Shore.   V malém přímořském městečku Jersey Shore se […] Posted in Horory
  • Složka 64 | Journal 6416. ledna 2019 Složka 64 | Journal 64 Severské kriminálky se těší dlouhodobé oblibě a to ať již se jedná o knižní nebo filmové počiny. O sérii Oddělení Q od Jussi Adler-Olsena to platí dvojnásob. Knižní předlohy už […] Posted in Filmové recenze
  • Útěk (Flukt) - 58%3. září 2013 Útěk (Flukt) - 58% V období středověku řádil v severských zemích několik let mor. Proto se na cestu za lepším životem vydává chudá rodina - matka, otec, dospívající dcera Signe a syn. Putují s povozem […] Posted in Filmové recenze
  • Francouzská cibulačka podle Týnuše Pobožné25. června 2011 Francouzská cibulačka podle Týnuše Pobožné Pro ty, kteří hledají recept na cibulačku podle české receptury, doporučuji přejít na tento článek. Francouzská cibulačka se od té české liší některými ingrediencemi, ale určitě stojí za […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62655 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71655 KB. | 13.07.2024 - 13:59:15