Kritiky.cz > Horory > Raging Sharks (2005)

Raging Sharks (2005)

rp Raging Sharks 28200529.jpg
rp Raging Sharks 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Mimozemšťani, agre­siv­ní žra­lo­ci, sku­pi­na uvěz­ně­ných věd­ců a hlav­ně kupa nudy. Na to vše se tu dá nara­zit v míře vrcho­va­té. Bohužel.
Ve vesmí­ru dojde ke stře­tu dvou vesmír­ných lodí a násled­kem toho spad­ne mimo­zem­ské těle­so do vod Bermudského troj­ú­hel­ní­ku. Naneštěstí je neda­le­ko odsud pod­moř­ská vědec­ká sta­ni­ce Oshona s něko­li­ka věd­ci a pomoc­ným per­so­ná­lem. Během nuce­ných oprav jsou napa­de­ni a zabi­ti dva potá­pě­či a navíc je poško­zen i pří­vod vzdu­chu a radi­o­vé spo­je­ní. Naštěstí si jejich odml­ky všim­ne námoř­nic­tvo a do oblas­ti vyšle záchra­nou loď a ponor­ku. Na palu­bu se dosta­ne i dok­tor Mike Olsen (jenž na Oshoně šéfu­je a má tam i svou man­žel­ku Lindu) a agent pojiš­ťov­ny Stiles, kte­rý má za úkol pro­vě­řit, jest­li na sta­ni­ci nedo­šlo k selhá­ní lid­ské­ho fak­to­ru. Na záchra­nu odříz­nu­tých věd­ců jim však nezbý­vá pří­liš mno­ho času. Vzduch ubý­vá straš­ně rych­le a navíc se tu obje­vi­lo hej­no veli­ce agre­siv­ních žra­lo­ků…

Český název: Žraloci
Režie: Danny Lerner
Rok výro­by: 2005
Délka: 92 min
Země: USA / Bulharsko
Hrají:
Corin Nemec...(Dr. Mike Olsen)
Vanessa Angel...(Linda Olsen)
Todd Jensen...(Ben Stiles)
Elise Muller...(Vera)
Binky van Bilderbeek...(Harvey)
Corbin Bernsen...(Kapitán Riley)
...a dal­ší
Jeden z prv­ních fil­mů Nu Image, kte­rý jsem měl mož­nost vidět. Je to už straš­ně dáv­no, co se mi film dostal do rukou, ale můj názor se na něj nezmě­nil ani teď. Jde o jeden z nej­hor­ších fil­mů, jaký jsem měl mož­nost vidět. Nejde ani tak o to, že se to točí oko­lo mimo­zem­ských neros­tů, díky kte­rým jsou žra­lo­ci ješ­tě více agre­siv­ní, ale cel­ko­vě scé­nář toho­to fil­mu pova­žu­ji za veli­ce špat­ný. Ostatně všech­no v tom­to fil­mu je hod­ně sla­bé. Dá se tu sice nara­zit na něko­lik slib­ných momen­tů a názna­ků jakési atmo­sfé­ry, ale jinak je to po vět­ši­nu času jed­na vel­ká nuda. Přitom ten útok na potá­pě­če ješ­tě tak špat­ný nebyl a kdy­by film pokra­čo­val v podob­ném duchu, moh­lo to dopad­nout ješ­tě rela­tiv­ně dob­ře.
Jenže kdyby...Po vět­ši­nu času se tu neu­stá­le opa­ku­jí stej­né scé­ny, no a ty se žra­lo­ky si tvůr­ci vypůj­či­li (nebo jen spros­tě ukrad­li?) z něja­kých doku­men­tů. Když už asi po čtvr­té vidí­te stej­ný výskok žra­lo­ka, nebo jeho vyce­ně­nou tla­mu – začne vás to dost nudit. Bohužel přes­to­že úto­ků tu pár bylo, vět­ši­na děje se točí oko­lo roz­ho­vo­rů a dia­lo­gů, kte­ré vás poma­lu ale jis­tě unu­dí k smr­ti. Nezáživné cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých postav, neza­chrá­ni­lo ani anga­žo­vá­ní tří pěk­ných here­ček. Stejně se tu ani jed­na neod­ha­li­la, tak co. Docela mě pře­kva­pi­la účast Corbina Bernsena, šíle­né­ho zuba­ře. Asi neměl zrov­na do čeho pích­nout.
Takže ve finá­le tuhle paro­dii na žra­lo­čí fil­my beru jako veli­ce nešťast­nou ztrá­tu hodi­ny a půl své­ho živo­ta. Řvoucí žra­lo­ci již dneska niko­ho nepře­kva­pí, ale ti tan­čí­cí mimo­zemš­ťa­né – to už bylo moc i na mou malič­kost. Kdyby se tvůr­ci totál­ně vysra­li na tu sci­fi část své­ho děje a více se věno­va­li vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry a hlav­ně více úto­kům žra­lo­ků, mohl z toho být ale­spoň prů­měr­ný film. Na pár svět­lej­ších zábles­ků se tu dá nara­zit. I díky nim tomu nedám ODPAD.
Hodnocení:
10%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | Preview (HBO)6. května 2019 Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | Preview (HBO) Posted in Videa
  • Titulky k Domina S01E01 - Fall20. května 2021 Titulky k Domina S01E01 - Fall Vítejte u nového historického seriálu věnovanému životu Livie Drusilly, dcery římského aristokrata a zastánce republiky. V první epizodě se schyluje k válce mezi těmi, kteří chtějí obnovit […] Posted in Titulky
  • Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.10. května 2012 Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu. Ako by to bolo včera čo nám nezničiteľný terminátor oznámil,že odchádza do hereckého dôchodku a ide do politiky.Po pár rokoch úspešného pôsobenia vo vrcholnej politike,sa objavil v malej […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Komiks 2316. listopadu 2016 Komiks 23 Posted in Komiks
  • Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace29. listopadu 2023 Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace Ve filmu Přání vysloví mladá a důvtipná dívka Asha tak mocné přání, že jej vyslyší samotný vesmír. Nebo spíše živoucí kouzelná koule s nezměrnou energií zvaná Hvězda. Společně s Hvězdou […] Posted in Filmové recenze
  • Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová1. května 2016 Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vrací opět na scénu. V prvním díle byly na stopě podivného úmrtí kuchaře, tentokrát utíkají před život ztěžující rekonstrukcí domova důchodců Podzimní […] Posted in Recenze knih
  • Pinocchio – Recenze – 50%29. září 2020 Pinocchio – Recenze – 50% Italský režisér a scenárista Matteo Garrone (Gomora, Dogman) si od svých realisticky syrových a krutých dramat odskočil do světa fantasy příběhů již v roce 2015, když natočil Pohádku […] Posted in Filmové recenze
  • Boj o budoucnost2. prosince 2022 Boj o budoucnost Hong Kong zkouší průlomový vstup do Big budget CGI Sci-Fi průmyslu a zatím na to bohužel nemá ( Hollywood je úplně jinde a Jížní Korea taktéž), ale jako vysněný projekt Louise Koo to […] Posted in Krátké recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Filmové recenze
  • Hills Have Eyes, The (1977)10. listopadu 2012 Hills Have Eyes, The (1977) První velký filmový počin Wese Cravena v jeho bohaté režisérské kariéře. Americká rodinka jede ve svém karavanu napříč vyprahlou pouští směr Kalifornie. Po cestě se rozhodnou […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12199 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72000 KB. | 21.04.2024 - 19:49:35