Kritiky.cz > Horory > Deep Blue Sea (1999)

Deep Blue Sea (1999)

rp Deep Blue Sea 28199929.jpg
rp Deep Blue Sea 28199929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Vytvořili inte­li­gent­ní žra­lo­ky za úče­lem nale­ze­ní léku pro­ti Alzheimerově cho­ro­bě, oni však tou­ží pou­ze po potra­vě a pře­de­vším po svo­bo­dě…
V pod­moř­ské vědec­ké sta­ni­ci pro­vá­dí bio­lož­ka Susan se svým týmem výzkum, díky kte­ré­mu mají z moz­ků žra­lo­ků zís­kat pro­tei­no­vý extrakt, kte­rý by dopo­mohl v boji pro­ti Alzheimerově cho­ro­bě. K dokon­če­ní své prá­ce však potře­bu­je pře­svěd­čit boha­té­ho inves­to­ra Franklina, aby nezru­šil její pro­jekt. Proto ho pozve na sta­ni­ci, aby se sám pře­svěd­čil, že jejich prá­ce není jen zby­teč­ným plýtvá­ním prá­ce. Během finál­ních tes­tů však dojde k neho­dě a jeden z věd­ců je zra­něn. Je potře­ba jej oka­mži­tě pře­vést do nemoc­ni­ce, jen­že ven­ku vypuk­ne sil­ná bouř­ka a dojde k mno­hem vět­ší kata­stro­fě. Stanicí otře­se něko­lik sil­ných explo­zí a dovnitř začne vni­kat vel­ké množ­ství vody. Propuká pani­ka, pro­to­že vět­ši­na pod­moř­ské sta­ni­ce je již zapl­ně­na vodou, stě­ny pras­ka­jí a dovnitř se dosta­li spo­leč­ně s vodou i tři vyso­ce agre­siv­ní žra­lo­ci tou­ží­cí po lid­ském mase a hlav­ně svo­bo­dě. Až nyní musí Susan s prav­dou ven, že se nejed­ná o nor­mál­ní žra­lo­ky, nýbrž je taj­ně gene­tic­ky upra­vi­la a oni tak díky vět­ší­mu moz­ku doká­ží i pře­mýš­let…

Český název: Útok z hlu­bin
Režie: Renny Harlin
Rok výro­by: 1999
Délka: 105 min
Země: USA
Hrají:
Thomas Jane...(Carter Blake)
Saffron Burrows...(Dr. Susan McAlester)
LL Cool J...(Kazatel)
Samuel L. Jackson...(Russell Franklin)
Jacqueline McKenzie...(Janice Higgins)
Michael Rapaport...(Tom Scoggins)
...a dal­ší
Když jsem popr­vé sly­šel o pod­sta­tě pří­bě­hu toho­to fil­mu, při­pa­dal mi dost při­ta­že­ný za vla­sy (což on beze­spo­ru je), ale od dob Čelistí jsem pořád mar­ně oče­ká­val dal­ší solid­ní žra­lo­čí film a Harlin mi jej nako­nec nabí­dl. Nejde sice o úpl­ný „kon­cert“, ale pořád jej řadím mezi TOP horo­ry se žra­lo­čí téma­ti­kou. Sice už z něj nejsem tak na vět­vi, jako když jsem jej viděl popr­vé, ale kdy­ko­liv se na něj podí­vám rád zno­vu. Je tu dost momen­tů dost při­ta­že­ných za vla­sy a výhrad by se tu taky našlo nespo­čí­ta­ně, ale reži­sér mi nabí­dl solid­ní akč­ní podí­va­nou a něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných oka­mži­ků (hlá­šek), což se samo­zřej­mě musí při­po­číst k dob­ru.
Samotný úvod je dost uta­ha­ný a něž se začne něco pořád­ně dít je půl­ho­di­na pryč, jen­že potom při­jde na řadu koneč­ně sluš­ný akč­ní nářez v podo­bě prv­ních výbuchů, úmr­tí – přes­ně jak to mám u někte­rých Harlinových fil­mů rád (viz Smrtonostná past 2). Žraloci sice v někte­rých scé­nách vypa­da­jí až zby­teč­ně moc umě­le (digi­tál­ně), ale někte­ré jejich úto­ky byli oprav­du luxus­ní. Napětí se zača­lo zvy­šo­vat a já si film začal nesku­teč­ně uží­vat. Je ovšem prav­dou, že k tomu­to fil­mu musí­me při­stu­po­vat dost odmě­ře­ně, pro­to­že je tu dost věcí, kte­ré jsou k vidě­ní spí­še v kome­di­ích či paro­di­ích. On to byl ovšem zřej­mě i tvůr­čí záměr (scé­na s kucha­řem a trou­bou, srd­ce­ryv­ný Franklinův pro­jev, nebo i finál­ní scé­na s kuší).
Nicméně se tu sešla par­ta dob­rých her­ců, tak­že i herec­ké výko­ny jsou na při­ja­tel­né úrov­ni. I když je prav­da, že Samuel L. Jackson a LL Cool J. tomu vévo­di­li. Jejich posta­vy mi byly taky asi nej­víc sym­pa­tic­ké. Thomas Jane jim však zdat­ně sekun­do­val a ty jeho obrát­ky ve vodě – no sice se vám u nich vytvo­ří úsměv na tvá­ři, ale...Saffron Burrows a její svlé­ka­cí scé­na z neo­pré­nu luxus­ní a potě­ší pře­váž­ně muž­skou část divá­ků. Takže ve finá­le urči­tě sto­jí za to, ten­to film vidět. Každopádně ho musí­te brát nut­ně s reser­vou a hlav­ně do toho nejít, jako do čis­to­krev­né­ho horo­ro­vé­ho fil­mu. Já se u toho poba­vil a pořád to vidím na lehce nad­prů­měr­ný film. 
Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %23. ledna 2019 #1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 % Vlad 1: Můj bratr Igor (Vlad: Igor, mon frère)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2002. Původně v této podobě vyšlo jako "Vlad: Igor, mon frère" v roce 2000. České vydání má […] Posted in Recenze komiksů
  • Resident Evil17. listopadu 2002 Resident Evil Film inspirovaný úspěšnou počítačovou hrou…. Tak tuto větu jsme v poslední době mohli slyšet či číst poměrně častokrát. Ovšem takřka stejně častokrát nás čekalo nemilé zklamání a […] Posted in Filmové recenze
  • Zabij nebo budeš zabit - The Condemned11. března 2008 Zabij nebo budeš zabit - The Condemned Nenechte se vystrašit názvem, který je zbytečně dlouhý a současně v podstatě popisuje vše, co vás ve filmu čeká. Zabij nebo bude zabit je akční film, který má prostou zápletku, na kterou […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way27. dubna 2020 Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way Soudní proces se chýlí ke konci a jeho výsledek bude mít dopad na všechny. Elena u nikoho nenachází pochopení, ani ostatní na tom však nejsou lépe a atmosféra houstne. Kdo oheň založil? […] Posted in Titulky
  • Star Wars: Vadná várka - Vyřazení4. června 2021 Star Wars: Vadná várka - Vyřazení SPOILERY: Opět o něco lepší než minulý díl. Když jsme zjistili, že se Bad Batch chystá na Corellii, říkal jsem si, že třeba uvidíme mladého Hana nebo nějaké odkazy na Solo: Star Wars Story […] Posted in Krátké recenze
  • FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů31. října 2019 FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů Portugalská liga často slouží jako místo, kde se rozvíjí celá řada zajímavých hráčů. V tamější lize hraje spousta Brazilců, kteří zde nemají žádný problém s jazykovou […] Posted in Fotbal
  • Talentovaný pan Ripley8. října 2022 Talentovaný pan Ripley Talentovaný pan Ripley je americký psychologický thriller z roku 1999, který natočil Anthony Minghella podle stejnojmenného románu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlavní roli Toma […] Posted in Speciály
  • Felliniho Casanova: Cesta za dobrodružstvím v Benátkách3. dubna 2024 Felliniho Casanova: Cesta za dobrodružstvím v Benátkách Casanova Federica Felliniho je italský historický film režiséra Federica Felliniho z roku 1976, natočený podle autobiografie benátského dobrodruha a spisovatele Giacoma Casanovy z 18. […] Posted in Zajímavosti
  • Titulky k Little Fires Everywhere S01E03 - Seventy Cents24. dubna 2020 Titulky k Little Fires Everywhere S01E03 - Seventy Cents Souhlas s účastí na přípravách prvních narozenin Mirabelle McCulloughové je jen zástěrkou, neboť Mia se snaží najít Bebe její dceru. A Moody se pokusí posunout vztah mezi ním a Pearl, […] Posted in Titulky
  • Počátek - Za co všechno může manipulace snů!4. srpna 2020 Počátek - Za co všechno může manipulace snů! Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20466 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71713 KB. | 17.07.2024 - 19:06:53