Kritiky.cz > Recenze her > Mortal Kombat 1: Restart značky přináší nový level hraní

Mortal Kombat 1: Restart značky přináší nový level hraní

Foto: NetherRealm Studios, QLOC & Warner Bros. Games
Foto: NetherRealm Studios, QLOC & Warner Bros. Games
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednou z her, kte­ré mají sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu, vel­kou his­to­rii vyda­ných her, něko­lik fil­mů i seri­á­lů, je hra Mortal Kombat. V září vyšel její „polo“ restart, aby se zapo­mně­lo na před­cho­zí díly a moh­lo se hrát úpl­ně nově.

S novým začát­kem nám tvůr­ci při­ná­ší mož­nost si do sou­bo­jů při­nést pomoc­ní­ka, kte­rý dopl­ní bojo­vé schop­nos­ti. To v před­cho­zích Mortal Kombat hrách neby­lo, tak je to vel­ké oži­ve­ní.

Grafika hry je nád­her­ná a výraz­ně vylep­še­ná opro­ti před­cho­zím dílům. Pohyby postav vypa­da­jí rea­lis­tič­tě­ji a detai­ly jsou ohro­mu­jí­cí. Příběh je napsa­ný skvost­ně a hrá­če vta­hu­je do děje. Jediným zkla­má­ním je absen­ce kryp­ty, kte­rou nahra­di­lo pro­chá­ze­ní urči­tý­mi mís­ty, kde musí­te čelit sou­bo­jům, abys­te zís­ka­li odmě­ny. Vylepšování postav je tro­chu ome­ze­něj­ší než v před­cho­zím dílu, což může někte­ré hrá­če zkla­mat.

Kameo kama­rá­di při­dá­va­jí nový roz­měr do tak­ti­ky boje a roz­ši­řu­jí záži­tek z bojů. Arény jsou detail­ně pro­pra­co­va­né a nabí­ze­jí skvě­lé pro­stře­dí pro sou­bo­je. Naopak, někte­ré změ­ny jako odstra­ně­ní pou­ži­tel­ných před­mě­tů z arén mohou někte­ré hrá­če zkla­mat.

Nesmíme zapo­me­nout na tech­nic­ké zpra­co­vá­ní. I na star­ších PC si  hru uži­je­te vel­mi ply­nu­le a bez ztrá­ty dob­ré­ho poci­tu z boje.

Celkově vza­to, Mortal Kombat 1 je hrou, kte­rá nabí­zí skvě­lou gra­fi­ku, nároč­nou hra­tel­nost a pou­ta­vý pří­běh.

90 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46765 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72392 KB. | 25.05.2024 - 21:25:38