Kritiky.cz > Horory > Return, The (2006)

Return, The (2006)

rp Return2C The 28200629.jpg
rp Return2C The 28200629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sarah Michelle Gellar pro­ná­sle­du­je hrůza z dět­ství, kte­ré se nyní v dospě­los­ti bude muset nedob­ro­vol­ně posta­vit čelem…
Nehoda kte­rou Joanna pro­ži­la v dět­ství jí navždy pozna­me­na­la. Už jako malá hol­ka trpě­la od té doby podiv­ný­mi vize­mi, kte­ré ji nahá­ně­ly strach. Nyní v dospě­los­ti je sice úspěš­nou ženou, kte­rá nabí­zí výhod­né půjč­ky a pojiš­tě­ní své fir­my pro kte­rou pra­cu­je, ale jinak žije jako samo­tář­ka. Nyní se naskyt­la pří­le­ži­tost zís­kat důle­ži­té­ho kli­en­ta a tak se vydá­vá do rod­né­ho Texasu. Příjezdem se však v ní opět pro­bu­dí hrů­zy z minu­los­ti a ve svých můrách začne vídat nezná­mou ženu, kte­rou smr­tel­ně ranil nezná­mý útoč­ník. Tentokrát se jí však nezje­vu­je jen v jejích snech, ale vidi­ny jí pro­ná­sle­du­jí i během dne a ona poma­lu pře­stá­vá roze­zná­vat rea­li­tu. Začne tedy pát­rat, co se teh­dy sku­teč­ně sta­lo a to se jí může stát osud­né. Minulost totiž skrý­vá nejed­no hrůz­né tajem­ství, kte­ré už nikdy nemě­lo vyplout napo­vrch…

Český název: Noční můra
Režie: Asif Kapadia
Rok výro­by: 2006
Délka: 85 min
Země: USA
Hrají:
Sarah Michelle Gellar...(Joanna Mills)
Peter O’Brien...(Terry Stahl)
Erinn Allison...(Annie)
Adam Scott...(Kurt)
Sam Shepard...(Ed Mills)
...a dal­ší
Docela jsem se na ten­to film i těšil, pro­to­že samot­ná tvůr­čí myš­len­ka nevy­pa­da­la vůbec špat­ně a navíc mám Sarah Michelle Gellar doce­la rád. Bohužel jde o hod­ně div­ný film, kte­rý má sice slib­ný scé­nář a doce­la zají­ma­vé herec­ké obsa­ze­ní, ale to je tak všech­no. Začátek má solid­ní roz­jezd, kte­rý se ovšem po pat­nác­ti minu­tách zasek­ne a už se pořád­ně neroz­je­de. Tvůrce jako­by po celou dobu bojo­val s tím, co chce vůbec nato­čit. Místy je scé­nář nato­lik cha­o­tic­ký, že se v něm neje­den divák začne doslo­va ztrá­cet.
Přitom se tu a tam obje­vi­la doce­la pove­de­ná myš­len­ka a dokon­ce jsem zare­gis­tro­val i něko­lik cha­bých poku­sů o něja­ký ten dějo­vý zvrat. Jenomže to by film musel fun­go­vat jako celek a to se bohu­žel nesta­lo. Některé pasá­že jsou tak nud­né, že jsem měl co dělat, abych u toho neu­snul. Což byla váž­ně ško­da, jen to chtě­lo si více pohrát se scé­ná­řem a méně se sna­žit divá­ka co mož­ná nej­víc šoko­vat. Určité pasá­že totiž půso­bi­ly dost nepře­hled­ným dojmem a stá­le více to sklouzá­va­lo smě­rem k detek­tiv­ce. Na tom by mož­ná neby­lo nic špat­né­ho, jen kdy­by se tu obje­vi­lo více leka­cích scén a hlav­ně napě­tí. To jsem tu totiž až na pár svět­lej­ších oka­mži­ků sko­ro vůbec neza­re­gis­tro­val.
No a k mému nemi­lé­mu pře­kva­pe­ní to neza­chrá­ni­la ani pří­tom­nost Sarah Michelle Gellar, kte­rou mám jinak rád, ale tady to pros­tě neby­la její par­ke­ta. Nebyla to pří­mo její vina (ta jde hlav­ně na vrub samot­né­ho scé­náris­ty a hlav­ně reži­sé­ra), ale i tak jsem ji už viděl zahrát mno­hem lépe. No a zby­tek osa­zen­stva se taky zrov­na dva­krát nepře­tr­hl, aby ze sebe vypo­ti­li ale­spoň prů­měr­né výko­ny. Přitom poten­ci­ál by se tu urči­tě našel. Takhle však Noční můra půso­bí jako celek dost špat­ným dojmem, kte­rý klid­ně může­te pře­jít bez povšim­nu­tí. O nic extra zají­ma­vé­ho roz­hod­ně nepři­jde­te.
Hodnocení:
30%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vymítač ďábla: Znamení víry12. října 2023 Vymítač ďábla: Znamení víry Příběh nového Vymítače ďábla začal na Haiti, kde fotograf Victor (Leslie Odom, Jr.) přišel před dvanácti lety v důsledku katastrofálního zemětřesení o těhotnou manželku Sorenne (Tracey […] Posted in Filmové recenze
  • Forest, The (1982)20. prosince 2012 Forest, The (1982) V tomto lese je táboření velmi nebezpečné! Číhá zde totiž šílený kanibal, který má velký hlad, ale i děsivé tajemství. Dva manželské páry Steve s Teddi a Charlie se Sharon se rozhodnou […] Posted in Horory
  • Požárník Sam - Vodní dobrodružství17. června 2019 Požárník Sam - Vodní dobrodružství Už více jak tři desetiletí dobývá dětská srdce Požárník Sam. Britský animovaný seriál, pojednávající o hrdinských činech požárníka Sama a dalšího osazenstva hasičské stanice, je oblíbený […] Posted in Recenze knih
  • Moje super nerealita, Claire Frosto23. června 2020 Moje super nerealita, Claire Frosto Jak moc se liší náš skutečný život od uhlazené super reality, kterou se chlubíme na Facebooku či Instagramu? Jak moc potřebujeme přátele z masa a kostí? A uvědomujeme si, že nás sociální […] Posted in Recenze knih
  • V tento den roku 1976 byl do kin uveden film "King Kong"18. prosince 2023 V tento den roku 1976 byl do kin uveden film "King Kong" Existují dvě různá svědectví o tom, jak vznikl remake pro "King Konga". V prosinci 1974 se Michael Eisner, tehdejší výkonný ředitel společnosti ABC, podíval na původní film v televizi a […] Posted in Zajímavosti
  • Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta12. července 2016 Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta Julie Pain, držitelka prestižní ceny Emmy a producentka, více než patnáct let řídící Londýnské operace produkční společnosti Ridleyho Scotta, podlehla 15. června krátkému boji s rakovinou. […] Posted in Profily osob
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […] Posted in Články
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […] Posted in Filmové recenze
  • ZLÍNFEST - Rozhovor s Martinou Středovou a Vlastimilem Harapesem 27. května 20185. května 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor s Martinou Středovou a Vlastimilem Harapesem 27. května 2018 Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41972 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72205 KB. | 23.05.2024 - 14:15:55