Kritiky.cz > Horory > Return of Swamp Thing, The (1989)

Return of Swamp Thing, The (1989)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nadešel čas pomsty!

Abby při­jíž­dí za svým otčí­mem do jeho honos­né­ho síd­la upro­střed džun­gle a bažin, aby se dozvě­dě­la pra­vou pří­či­nu smr­ti své mat­ky. Doktor Arcane dív­ku při­jme s vel­kým nad­še­ním, neboť spo­leč­ně se svým týmem věd­ců pro­vá­dí šíle­né gene­tic­ké expe­ri­men­ty na lidech, při nichž míchá lid­ská a zví­ře­cí DNA. Většinou však jeho poku­sy kon­čí kata­stro­fál­ně a výsled­kem jsou pou­ze něja­cí hyb­ri­di, mutan­ti a oblu­dy. Nyní tou­ží zís­kat vzo­rek dívči­ny krve, kte­rá jak se zdá, může do jeho poku­sů vnést novou jis­kru nadě­je. Abby se však brzy v jejím novém domě pře­stá­vá líbit, ale je zde drže­na nási­lím, a tak ute­če. V baži­nách však číhá spous­ta nebez­pe­čí a dív­ka se brzy oci­tá v nesná­zích. Má však taj­né­ho ochrán­ce v podo­bě dok­to­ra Hollanda, kte­rý se stal jed­nou z obě­tí zákeř­né­ho Arcana a má s ním ješ­tě nevy­ří­ze­né účty. Holland totiž již není člo­vě­kem, ale sta­lo se z něj mon­strum z bažin.

Český název: Návrat muže z bažin
Režie: Jim Wynorski
Rok výro­by: 1989
Délka: 84 min
Země: USA

Hrají:
Dick Durock ... (Swamp Thing)
Heather Locklear ... (Abby Arcane)
Louis Jourdan ... (Dr. Anton Arcane)
Sarah Douglas ... (Dr. Lana Zurrell)
Joe Sagal ... (Gunn)
... a dal­ší

Po sed­mi letech vznik­lo pokra­čo­vá­ní Cravenova Swamp Thing a stej­ně jako jeho před­chůd­ce, i ten­to film čer­pal z komik­so­vé před­lo­hy. Režie se ten­to­krát ujal můj nepří­liš oblí­be­ný reži­sér Jim Wynorski. Tenhle chla­pík už nato­čil tolik odpad­ních fil­mů, že jsem měl oprav­du oba­vy si film pus­tit, ale po jeho shléd­nu­tí musím uznat, že ačko­liv jde o lehce pod­prů­měr­ný film, tak se na něj dívat dá. Podobně jako před­cho­zí díl roz­hod­ně nepat­ří mezi horo­ro­vou eli­tu, ale spí­še se jed­ná o čer­nou kome­dii se sci­fi prv­ky. Na roz­díl od Cravena se však Wynorski poku­sil tro­chu více při­tvr­dit a mís­ty se mu sku­teč­ně poda­ři­lo nato­čit veli­ce zají­ma­vou podí­va­nou.

Na jed­nič­ce se mi líbi­lo asi nej­víc to krás­né pro­stře­dí, ale ten­to­krát jako­by kouz­lo úpl­ně vypr­cha­lo a prá­vě kra­ji­na zde byla oprav­du hnus­ná, že jsem jim ani nevě­řil tu umě­lou mlhu nad baži­na­mi. Pravým opak pak byly mas­ky jed­not­li­vých nestvůr, pře­de­vším pak obří pija­vi­ce. Fanoušci nej­růz­něj­ších mutan­tů si zde při­jdou oprav­du na své, pro­to­že věd­ci se zde doslo­va vyřá­di­li a lze spat­řit něko­lik oprav­du vyve­de­ných - exo­tic­kých kous­ků.

Režisér se po vzo­ru své­ho před­chůd­ce sna­žil do fil­mu zařa­dit i celou šká­lu scén, jenž sto­jí na humor­ném pod­kla­du. Bohužel jde o veli­ce suchý čer­ný humor, kte­rý mož­ná něko­ho doká­že roze­smát, ale mně to při­šlo spí­še dost trap­né. Mnohem víc jsem se tedy nasmál už i při Scary Movie než zde. Některé hláš­ky či moment­ky byly sice doce­la tref­né, ale vět­ši­na se zce­la míje­la účin­kem. Jediným vět­ším oko­ře­ně­ním bylo zapo­je­ní dvo­ji­ce mla­dých klu­ků a jejich sbír­ky por­no časo­pi­sů. Dalším pobu­řu­jí­cím fak­to­rem bylo děs­né zpra­co­vá­ní kos­tý­mu samot­né­ho netvo­ra z bažin. On už však ani v prv­ním díle nevy­pa­dal moc k svě­tu a gumo­vost celé­ho jeho kos­tý­mu byla k smí­chu. Co lze ovšem také čekat u fil­mu Jima Wynoskiho jiné­ho, že? Ti, co vidě­li někte­ré jeho fil­my urči­tě ví o čem mlu­vím.

No a koneč­ně se dostá­vá­me k samot­ným herec­kým výko­nům. Když pomi­nu doce­la sluš­ný výkon Louise Jourdana, tak to byla doce­la bída. Heather Locklear kro­mě své hez­ké tvá­řič­ky pat­ři­la k těž­ké­mu pod­prů­mě­ru a ne nadar­mo si také vyslou­ži­la nechval­ně pro­slu­lou Razzie Awards - v kate­go­rii nej­hor­ší hereč­ka. Ovšem ani ostat­ní her­ci si neved­li o nic lépe, tak­že bych jí roz­hod­ně neo­zna­čo­val za hlav­ní pří­či­nu neú­spě­chu toho­to kous­ku.

The Return of Swamp Thing roz­hod­ně není moc pove­de­ný film. Je zde sice k vidě­ní něko­lik zají­ma­vých scén a doce­la sluš­né mas­ky, ale jinak je to pře­hlíd­ka špat­ných herec­kých výko­nů a trap­né­ho čer­né­ho humo­ru, kte­rý nebyl abso­lut­ně tref­ný a už sko­ro vůbec vtip­ný. Možná je to tím že stár­nu, ale od fil­mu z kon­ce osm­de­sá­tých let bych čekal roz­hod­ně o tro­chu víc. Lehká inspi­ra­ce od Tromy je nepře­hléd­nu­tel­ná, ale fil­mům od této spo­leč­nos­ti nesa­há tenhle kou­sek ani po kot­ní­ky.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lavi má dotočeno, film Vyšehrad dorazí do kin příští rok18. listopadu 2020 Lavi má dotočeno, film Vyšehrad dorazí do kin příští rok Génius i dylina, fotbalista Julius „Lavi“ Lavický, zaznamenal na kameru poslední ze svých průšvihů a hlásí dotočeno! „Ti, kdo Vyšehrad neznali, tam najdou spoustu vtipných situací ze […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Zwart water (2010)28. května 2019 Zwart water (2010) Dětská představivost, děsivá minulost jednoho z rodičů a psychické rozpoložení dokáží opravdu dělat divy… Christine zdědila dům na venkově po své matce a tak se […] Posted in
  • Pro nejlepší kamarádku9. září 2018 Pro nejlepší kamarádku Je možné, že máte spousty kamarádek, ale ta nejlepší - ta je jenom jedna! Je tu pro vás vždy, když ji potřebujete - a nezáleží na tom, zda má zrovna hromadu práce nebo jí voláte uprostřed […] Posted in Recenze knih
  • Paullina Simonsová: Bellagrand29. června 2016 Paullina Simonsová: Bellagrand Bellagrand je příběhem vášnivé italky Giny, která imigruje do Ameriky a zde se potká s Harrym, který pochází z vyšší vrstvy a chce změnit svět. A tak sledujeme, jak se na počátku dvacátého […] Posted in Recenze knih
  • Tři dny, dvě ženy, jedna opice a smysl života-strhující vyprávění o síle myšlenek14. července 2023 Tři dny, dvě ženy, jedna opice a smysl života-strhující vyprávění o síle myšlenek Přemýšlíte nad svým životem? Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje náš mozek? Právě vám je určena kniha s názvem Tři dny, dvě ženy, jedna opice a smysl života, jejíž autorkou je  […] Posted in Recenze knih
  • Zkurvení havlisti (Komediograf)9. února 2020 Zkurvení havlisti (Komediograf) Hru Zkurvení havlisti jsem nedávno viděl na prknech padla v Dlouhé a řekl jsem si, že by si určitě zasloužila několik blogových řádek. Luboši Balákovi z Komediografu se totiž povedlo dát […] Posted in Divadelní recenze
  • Titulky k Grantchester S06E07 - Episode #6.722. října 2021 Titulky k Grantchester S06E07 - Episode #6.7 V dnešním dílu se podíváme za Leonardem do vězení. Dojde tam ke smrti jednoho z vězňů. Geordie řeší problémy spojené s pobytem během války v Barmě a zapomene na výročí sňatku. Titulky pro […] Posted in Titulky
  • Neboj13. července 2012 Recenze - Nebojte se tmy Bohužel, když jsem minule psal recenzi na Zrcadla, tak jsem zapomněl, že po dobu neaktivity jsem zhlédl ještě jeden film a tím byl film Nebojte se tmy (Don't Be Afraid of the Dark). Tento […] Posted in Filmové recenze
  • Noc oživlých protinožců (2014)18. února 2015 Noc oživlých protinožců (2014) Hey Nigga what was the budget, 100 dollars Huh ?? Fuck you !! Intelektuálové si překvapivě natěšeně lechtají koule, důvod však neznámý. Věčně kritizované aspekty v dnešních hororech jako […] Posted in Krátké recenze
  • Rozhovor s Galinou Miklínovou31. října 2016 Rozhovor s Galinou Miklínovou Lichožrouti  mají svůj první film, kterému předcházely tři dnes už kultovní knihy plné lichožroutích dobrodružství od Pavla Šruta s vašimi ilustracemi. Co ale předcházelo knihám? Kde se […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87297 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71835 KB. | 23.07.2024 - 14:20:54