Kritiky.cz > Horory > Stitches (2012)

Stitches (2012)

rp Stitches 28201229.jpg
rp Stitches 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zemřeli během naro­ze­ni­no­vé osla­vy klaun, může­te oče­ká­vat po něja­kém čase jeho návrat ze záhro­bí…


Malý Tommy sla­ví desá­té naro­ze­ni­ny a tak si mohl domů pozvat i něko­lik svých kama­rá­dů a kama­rá­dek. Navíc coby to bylo za osla­vu, kdy­by na ní chy­běl klaun, kte­rý má děti poba­vit svý­mi tri­ky. Smůlou však je, že si Tommyho mat­ka na tuto prá­ci vybra­la Richarda Grindleho zva­né­ho „Stitches“, kte­rý v tom­to řemes­le roz­hod­ně nepat­ří mezi nej­lep­ší a děti to ihned vycí­tí. Jeho nud­ná a nepří­liš pove­de­ná show je nudí a tak si pro klau­na vymys­lí něko­lik zlo­my­sl­ných žer­tí­ků. Jenže to pře­že­nou a během jed­no­ho z nich nedo­pat­ře­ním a nešťast­nou sho­dou náhod Stitches při­jde o život. Od této tra­gic­ké udá­los­ti uply­ne šest let a z Tomyho a ostat­ních se sta­li tee­nage­ři, kte­ří našli záli­bu v alko­ho­lu, dro­gách a samo­zřej­mě sexu. Chlapcova mat­ka musí odjet pryč a tak Tomy pod nátla­kem svých kama­rá­dů uspo­řá­dá dal­ší naro­ze­ni­no­vou pár­ty. Nikdy se však z oné udá­los­ti úpl­ně nevzpa­ma­to­val a dodnes si vyba­vu­je, jak byl po klau­no­vě pohřbu svěd­kem podiv­né­ho ritu­á­lu, kte­rý na jeho památ­ku uspo­řá­da­li jeho kole­go­vé. A ani Stitches neza­po­mněl na par­tič­ku sprat­ků, kte­ří jej při­pra­vi­li o život. Nadešel čas, aby se vrá­til ze záhro­bí a mohl usku­teč­nit svou pomstu…


Český název: Klaun k popuká­ní

Režie: Conor McMahon
Rok výro­by: 2012
Délka: 86 min
Země: Irsko
Hrají:
Ross Noble...(Richard „Stitches“ Grindle)
Tommy Knight...(Tom)
Gemma-Leah Devereux...(Kate)
Shane Murray-Corcoran...(Vinny)
Roisin Barron...(Sarah)
...a dal­ší


V posled­ní době jsem se tak tro­chu zamě­řil na fil­my s klaun­skou téma­ti­kou a tak jsem samo­zřej­mě nesměl opo­me­nout ani tuto nepří­liš zná­mou irskou horo­ro­vou kome­dii. Už jen pro­to, že nejde jen o dal­ší tuc­to­vou záplet­ku, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Sice i zde se tvůr­ce držel „osnov“ sla­she­ru, ale oko­ře­nil je sluš­nou dáv­kou čer­né­ho humo­ru, gore i bizar­ních situ­a­cí. Čímž si samo­zřej­mě zís­kal ale­spoň čás­teč­ně mé sym­pa­tie, pro­to­že přes­to­že neměl moc zku­še­nos­tí, doká­zal se s tím poprat a při­pra­vit mi něko­lik oprav­du vyda­ře­ných momen­tek.
Největší pozor­nost si samo­zřej­mě zaslou­ží klaun „Stitches“, kte­rý se ješ­tě v reál­ném živo­tě řadil spí­še mezi loo­se­ry (což bylo vid­no nejen jeho buran­ským cho­vá­ním, ale i nepří­liš pove­de­ný­mi čís­ly). Ovšem ve chví­li kdy díky ritu­á­lu svých kole­gů dostal šan­ci svou show dokon­čit, se dru­hé šan­ce cho­pil s vel­kou grá­cií a své obě­ti roz­hod­ně nehod­lal ušet­řit. S někte­rý­mi z nich si oprav­du vyhrál a divák se tak dočká nejen mor­bid­ních momen­tů, ale i pořád­né dáv­ky gore (tu odle­tí hla­va, tu dojde řada na oko či mozek…). To vše navíc oko­ře­ně­né jeho typic­kým čer­ným humo­rem (hláš­ka­mi).
Co se jeho pro­tiv­ní­ků týče, tak jde o kla­sic­kou ban­dič­ku dospí­va­jí­cích děcek, kte­ří tu jsou vlast­ně jen do počtu, aby bylo koho zabí­jet. IQ moc nepo­bra­li, ale za to jim už sta­čil zachut­nat alko­hol i dro­gy a nade­šel čas i pro sexu­ál­ní rado­ván­ky (v urči­tých scé­nách si tvůr­ci jis­tě vza­li inspi­ra­ci z Prciček). Ale to že se jim pro­du­cí­ru­je po bará­ku mrt­vý klaun – to už vět­ši­na z nich necha­la bez povšim­nu­tí. Krve z nich však stří­ka­lo dost a to tu pře­ce šlo pře­de­vším…
Stitches tak urči­tě nezkla­mal a zařa­dil se mezi prů­měr­né kous­ky, kte­ré jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy. Zvláště jsem se poba­vil u scé­ny, kdy si roz­zu­ře­ný klaun vez­me do pará­dy koč­ku (tu čtyř­no­hou) a vyzkou­ší na ní oněch „devět živo­tů“.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Královnin gambit6. července 2023 Královnin gambit Hvězdný výkon Jude Lawa je na filmu snad to nejlepší, Alicia Vikander taky roli zvládla perfektně. Film měl pomalejší rozjezd, ale druhá polovina byla už zajímavější a […] Posted in Krátké recenze
  • Predátor: Kořist8. srpna 2022 Predátor: Kořist Dan Trachtenberg oživil značku predátora a byť po prvních trailerech filmu nikdo nevěřil, tak se jedná o úspěch a já jsem taky spokojen. Oceňuji, že se Prey odehrává za období […] Posted in Krátké recenze
  • Zkvašeno: Kuchařka na doma8. července 2023 Zkvašeno: Kuchařka na doma Už když jsem poprvé spatřila knihu "ZKVAŠENO. KUCHAŘKA NA DOMA ", tak jsem se nemohla dočkat chvíle, až ji budu konečně držet v ruce. Ostatně žiji na vesnici s velkou zahrádkou, která nás […] Posted in Recenze knih
  • Na seznamu smrti18. července 2022 Na seznamu smrti Amazon pokračuje v chlapských drsných military akčních sériích a po Jack Ryanovi a Reacherovi přichází Terminal List s Chrissem Prattem v hlavní roli, kde se na režii podílel i […] Posted in Krátké recenze
  • Hellbound (1994)2. dubna 2019 Hellbound (1994) Pekelné síly mají v patách samotného Chucka Norrise… Když před mnoha staletími král Richard Lví srdce během jedné ze svých křížových výprav ve Svaté Zemi porazil a […] Posted in Horory
  • Alyce (2011)24. prosince 2013 Alyce (2011) Tak podobně ujetou kamarádku bych teda určitě nechtěl!!! Alyce žije dost samotářským životem, v práci to nemá vůbec lehké a její jedinou kamarádkou je divoška Carroll. Obě […] Posted in Horory
  • ZLÍNFEST - Červený koberec 30. května 20181. června 2018 ZLÍNFEST - Červený koberec 30. května 2018 Posted in Festivaly
  • Irena Koukalová Uličná: Tvořivý adventní kalendář - 100 %4. prosince 2016 Irena Koukalová Uličná: Tvořivý adventní kalendář - 100 % Zpestřit dětem i sobě čekání na Ježíška můžete díky Tvořivému adventnímu kalendáři. Irena Koukalová Uličná shrnula do této knihy nápady, kterými si lze ukrátit dlouhé zimní večery. […] Posted in Recenze knih
  • Thing, The (1982)19. ledna 2018 Thing, The (1982) Mrazivá delikatesa z dílny Johna Carpentera vám ukáže, že věřit se nedá opravdu nikomu! Zvláště jste-li členem výzkumného týmu na Antarktidě a stanete se terčem nebezpečného a […] Posted in Horory
  • Deník Bridget Jonesové20. června 2021 Deník Bridget Jonesové Taky se Vám někdy zachtělo mít život jako v pohádce a v ruce držet flašku tekutého štěstí pro všechny příležitosti? Tak přesně takhle to nevypadá u Bridget Jones. Třicátnice, bezdětná, bez […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75202 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72029 KB. | 21.04.2024 - 20:43:08